Vi behöver långsiktighet i politiken igen!

Vintern förra året, för ett och ett halvt år sen, började man kunna se tecken på att en massmigration av mäniskor var på gång. Främst i hur Grekland och Turkiet började diskutera att öppna gränserna. Turkiet för att ”uppmärksamma” Europa på hur många flyktingar de hade tagit emot och få stöd för EU medlemskap. Grekland som påtryckning mot Tyskland och EU.

I juli var förändringen i full gång. Från mitten av juli strömmade folk in över havet i större utsträckning än tidigare. Men ännu i början av augusti la Migrationsverket fram prognoser som tydde på minskning (!) av antalet flyktingar.

De ”experter” som regering och Migrationsverk då förlitade sig på sitter kvar ännu.

När man täpper till flödet över Grekland som man gjort kan man givetvis förvänta sig en ökning av antalet som färdas den farligaste vägen till Europa. Så har skett. Vi är uppe i samma nivåer som för ett år sedan där igen, efter måga månader av minskat flöde. Och syrierna börjar strömma till.

Istället för en procents risk att man dör när man tar sig över havet är det runt 3% – 4% risk över havet till Italien.

Och nu pratas det om krigsrisk mellan Eritrea och Etiopien.

Har vi i Eu beredskap för vad som kommer att ske vid ett eventuellt krig?

Det känns som om EU:s och Sveriges ledning helt saknar långsiktighet i planeringen och tänkandet.

Migrationspolitiken präglas av ”just in time” tänkande. Man reagerar och agerar inte i förväg. Och de beslut man gör är alltid de som är bäst för stunden, utan vidare planer för vad som kan komma att ske imorgon eller i övermorgon.

Och så är det i stort och smått.

”Just in time”…

Vi skulle behöva politiker som vågar planera för längre än ett år framåt.

Katastrofen i Syrien är kvar. Libanon och Jordanien är en misär eftersom FN har alldeles för lite pengar för flyktingarna där. Fler och fler flyktingar tar sig till Afrika, där läget är allvarligt och det kan explodera när som helst.

Sverige och Tyskland skulle gemensamt, och med andra länder som vill det, kunna leda en förändring av EU.s politik. Istället för nödlösningar för att stänga ner flyktingvågen hit skulle vi kunna lägga fram visioner och dra tag i diplomatiska projekt för att ändra hela EU. Lägga förslag för ökat bistånd till flyktingarna på plats, dra tag i initiativ för att förändra östeuropas rädsla för flyktingar.

Framför allt behövs politiker som ser längre. Som lägger initiativ för att tex nu reda upp situationen i Etiopien och Eritrea.

Blir det krig mellan de länderna har vi miljoner på flykt tige och hundratusentals som kommer att fly mot Italien.

Vi behöver långsiktighet i politiken igen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser