Skadliga myter om nya asyllagen

Myter cirkulerar att dagens riksdagsbeslut kommer att innebära ett stopp för ALL anhöriginvandring. 

Jag ogillar regeringens proposition och håller med C och V i dagens debatt om nya asyllagen.

Men för sakens skull bör det nämnas att riksdagen idag INTE kommer att totalförbjuda anhöriginvandring. För de som fått permanent uppehållstillstånd gäller andra regler och de med temporärt kan även de ta hit sina barn framöver (under vissa speciella förutsättningar).

Jag känner flera flyktingar med PUT som nu är livrädda för att inte få hit sina nära och kära. När det gått så långt som att risken finns att flyktingar i ren desperation begår överilade handlingar pga informationsbrist och falsk information måste vi dra i nödbromsen för debatten. Osakliga myter om regeringens förslag kan ställa till en förbannad massa lidande och skada.

Bara för att ta ett exempel. Aftonbladet idag där det påstås att all familjeåterförening ska stoppas.:

ab

I DN skriver henry Ascher:

”Sveriges riksdag ska nu rösta om en utlänningslag som i praktiken kommer att stoppa möjligheterna till familjeåterförening. Och som kommer att göra uppehållstillstånden tillfälliga.”

SSU skriver:

ssu

Asylrätten avskaffas och inga familjer kommer att få återförenas kan man läsa. Hur tror ni att flyktingarna, som vi vill hjälpa, kommer att tolka detta?

Jag ogillar regeringens proposition idag håller med C och V i dagens debatt, Johanna Jönsson är min favorit i debatten. Jag hatar Sd. Så att jag vill få fram saklig information har inget med stöd till regeringens nya politik att göra. Utan med att osaklig information om detta kan DÖDA!

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/04/prop.-201516174/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/tillfalliga-begransningar-av-mojligheten-att-fa_H301SfU16

Jag anser att flyktingar som får uppehållstillstånd bör kunna ta hit föräldrar och familj även framöver. Att smälla igen dörren för familjeåterförening är rena barbariet. Vi placerar oss på lägsta nivå i hela Europa och det är illa nog.

Att jag vill ha saklighet i debatten har inte med det att göra. Det handlar om att kanske rädda liv!

PS

Det relevanta stycket i lagen som visar att de med PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND inte berörs av nya lagen då de ska försöka få hit sina anhöriga.

”Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a § utlänningslagen ska inte beviljas om den person som utlänningen åberopar anknytning till är en flykting som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 §. ”

Och Regeringsformen som visar varför det är flyktingarna som kom hit efter november som berörs då de ska få temporärt uppehållstillstånd eller försöka få hit anhöriga.

RF 2:10, legaltitet och förbud retroaktiv lagstiftning, om en annan lag gällde vid tidpunkten då en person berörs ska inte en ny lag ändra de rättigheterna. Därav har de som fått PUT andra rättigheter.

Läs mer här: http://www.folkkampanjforasylratt.se/info/atgarderna/

Annonser