Hat mot kristendom är också rasism!

Precis som hat mot islam och muslimer är rasism är också hatet mot kristendomen och de kristna rasism.

Det finns många sorters hat mot kristna. Den form som kanske är mest akut att hantera är den som förs fram av en del muslimer, med radikala och fundamentalistiska tendenser. Speciellt utsatta är de som väljer att konvertera från islam till kristendom. Det finns radikala grupper och individer som anser att detta är fel och straffbart. De kan till och med dra fram ord från sina heliga skrifter som menar att konvertiter bör stenas. Dvs dödas.

De flesta muslimer man pratar med, både bland svenskar och bland flyktingar VET att hat mot kristendom är fel. För dem är religiösa galningars ord om stening och död och förräderi något de klassar som skitsnack.

Men det finns de som väljer att sprida hatet. Och om man pratar med de som hatar kristendom visar det sig att de ofta åberopar hat mot islam som ”skäl” till varför de hatar kristna.

Det är skitsnack givetvis. Att man möter hat rättfärdigar inte att man själv sprider hat. Men ska man bekämpa detta hat måste man på ett sätt utgå från detta. Sättet att överkomma hatet är att visa att om man hatar kristendom så hatar man islam.

Tyvärr är många av de som arbetar mot kristendomshatet i t.ex. flyktingförläggningar också personer som har svårt att arbeta tillsammans med muslimer. Ofta är de islamofober. Av naturiga skäl kan inte en som hatar islam få till ett bra samarbete med troende muslimer. Det säger sig självt.

Det som skulle behövas är att kristna gemensamt går ut och fördömer detta hat.

Men vem tar första steget till detta? De antirasister som inte vill prata om detta problem kan inte? Muslimhatarna kan inte? De imamer som är mer fanatiskt lagda kan inte det heller.

Kristendomshat är rasism och måste behandlas som det!

Annonser