Islam, BDSM och respekten för kvinnors fria val.

Kvinnliga rättigheter verkar på ytan ganska enkelt. Kvinnor SKA ha samma rätt som männen. Kvinnor ska kunna göra karriär, utveckla sig, ha inflytande i samhället, ha lika lön, ha samma rätt till sex och frihet, som mannnen. Och kvinnan SKA ha rätt att bestämma över sitt eget liv. Ett ja ska alltid respekteras som ett ja och ett nej som ett nej. Men i praktiken är det mer komplicerat. Det där med kvinnans fria val och rätt att bestämma över sitt eget liv är en kontroversiell sak. Den är långt ifrån självklar. För i majoritetskulturens ögon, och ofta statens ögon, är det suspekt om hon väljer en livsstil som är traditionellt kvinnlig, alltså en som följer historiska mönster för kvinnokulturen.

Jag ska inte dröja vid detta för länge. Men samhället motarbetar de kvinnor som vill stanna hemma med barnen, speciellt de som vill bli försörjda av sin man. Samhället stigmatiserar kvinnliga sexarbetare, speciellt de som väljer att sälja sex. Majoritetskulturen motarbetar de som väljer att i religionens namn följa traditionella könsmönster, till exempel hälsa på män på annorlunda sätt, som väljer att bära hijab. Och även de feminister och religiösa som vill ha viss könsuppdelning i till exempel badhus eller restauranger ibland, till exempel för att slippa tafsande män, misstänkliggörs.

En del kvinnor väljer en traditionell livsstil som inte brukar förknippas med fritt val. Om man sansar sig lite och sitter ner och funderar över det där med separering av kön ser man att det finns ett dilemma här som inte är lätt.

Det fria valet är heligt. Men samtidigt är frågan VAD som är ett fritt val. Mycket av det vi gör bestäms av kulturella och religiösa seder och vanor, ofta med unket ursprung och miljoner års påverkan. Det gäller det mesta vi gör i samhället. Väljer kvinnor långa naglar av fritt val. Både ja och nej. Ja den kvinna som väljer att bära långa naglar väljer det av fri vilja, men samtidigt är det klart att hon inte skapat de kulturella mönster som finns som säger att män har korta naglar. Samma med trenden att nästan alla kvinnor rakar sig under armarna, rakar benen och underlivet. Varför gör nästan alla det? Det fria valet är dubbelt. Det är fritt men påverkas också av miljoner år av mänsklig utveckling bakom oss.

När väljer en kvinna könsuppdelning för att hon böjer sig för unkna ideer om manlig överlägsenhet, och när gör hon det för att hon VILL det. Bra fråga, eller hur?

Samma fråga ställde 70-talets knallröda vänster. För dem var byxorna viktiga. Byxor var ett tecken på jämställdhet. Kjol och klänning var förtyckssymboler. En del vänsteraktivister hatade kjol och klänning så mycket att kvinnorna och männen hånade och mobbade kvinnor som deltog på mötena iklädda kjol och klänning. De förklarades vara ”offer” för pariarkatet eftersom de valde traditionellt kvinnliga kläder. Samma sak sa man om kvinnor som valde att ha långa naglar eller som rakade armhålorna. I vissa sammanhang ansågs kvinnor som inte låg villigt med flera män i kollektiven, utan ville vara monogama, för ”offer” för patriarkala strukturer.

Låt oss vara överrens om en sak. Det fungerar inte så bra att anklaga kvinnor som väljer en egen väg för ”offer”.

Undergivenhet

Jag ska fokusera på två sådana exempel i denna artikel. Det ena är BDSM-kulturen där det i en del fall finns inslag av frivillig undergivenhet hos många kvinnor. Det andra är en del muslimska kvinnors ÖNSKAN och VAL att separera könen.

BDSM-kulturen innehåller inte bara fysisk sexualitet, som smisk, rep, latex och liknande. D och S. Dominance och submission, dominans och undergivenhet är en viktig del av kulturen också.

Och denna dominans och undergivenhet är inte bara fysisk. BDSM kulturen är inte könsuppdelad. Där är män undergivna kvinnor och kvinnor män och män män och kvinnor kvinnor, etc etc… Det finns gott om dominor i BDSM-kulturen. Som bestämmer över män. Men nu handlar denna artikel om kvinnor som VÄLJER traditionella könsmönster. Och det finns det gott om i BDSM-kulturen också. Låt mig ställa saken på sin spets.

Där finns kvinnor som VILL få örfilar och smisk och VILL utsättas för våldtäktslekar. Där finns kvinnor som VILL leva i förhållanden där kvinnan är undergiven mannen och tjänar mannen, av TPE eller 24/7 karaktär. Där finns förhållanden där mannen har hand om kvinnans plånbok och där kvinnan sitter på golvet bredvid mannens stol när de äter mat. Där finns kvinnor som VILL betjäna männen med mat och dryck under fester och bara hoppas att bli påsatt av några av dem som belöning efteråt.

Och vet ni vad? De kvinnor som VÄLJER denna livsstil är ofta mycket starka kvinnor. Det är drivna feminister som kämpar för kvinnans lika rätt. Det är karriärkvinnor och yrkeskvinnor. Och begreppet MEDGIVANDE, det fria valet, är heligt för dem. Och de kan leva ut sin dröm och förena det med att ha barn, för de är vuxna nog att visa för barnen att kvinnlig styrka och jämlikhet är bra, samtidigt som de själva väljer en annan väg.

Inom BDSM-världen finns en etik av medgivande som är starkare än i samhället i sin helhet. På grund av det man gör tillsammans, att man lämnar över makt fysiskt och/eller psykiskt, till en annan människa, har medgivandet en stark betydelse. Parterna diskuterar noga igenom vad man vill INNAN man har sex eller rör sig mot någon så kallad maktförkjutning. Och ett ja är alltid ett ja och ett nej är alltid ett nej. Det är heligt.

I en del fall VÄLJER kvinnan att underkasta sig mannen. I en del fall är underkastelsen något ytligt, som gäller i vissa sammanhang med vissa personer, men i alla andra sammanhang kan det vara KVINNAN som bestämmer i förhållandet. Men vägen kvinnorna väljer är traditionell ibland. Och MER än traditionell. Det är en värld där man kan VÄLJA att underkasta sig mannen, i vissa sammanhang.

Uteblivna handslag

I debatten om Yasri Khans uteblivna handslag har det framförts att man nog inte kan vara politiker om man inte hälsar på kvinnor med handslag. Indirekt säger man då givetvis också att man inte kan det som kvinna heller, om man inte hälsar på män med handslag. Om man i sin muslimska identitet väljer denna livsväg som kvinna, ska man alltså bestraffas. Det fria val man gjort som kvinna ska inte respekteras.

Det finns många paralleller med BDSM-världen. Om man lär känna kvinnor som vill hälsa traditionellt märker man att många är oerhört starka kvinnor. Det är ofta målmedvetna kvinnor som vill göra karriär, vill göra sin röst hörd, som gärna skulle vilja bli politiker. Kvinnor som håller HÅRT på att just DE har rätten att bestämma över sina egna liv. I båda fallen, de muslimska kvinnorna och kvinnorna i BDSM-kulturen som väljer traditionell livsstil, är det ofta mycket starka kvinnor. (Ja det finns förtryckta kvinnor också, i båda fallen. men det finns det tyvärr överallt i samhället.)

Det finns skillnader också. För de flesta muslimer är könsuppdelningen mest praktisk. Den innebär INTE någon underkastelse gentemot männen. Samma är det inom BDSM-kulturen men BDSM-kulturen går ofta längre i det att kvinnorna VÄLJER mer konkret underkastelse, iallafall i privata sammanhang.

Men dilemmat finns där. Är de kvinnor som VÄLJER något som ser ut som traditionella livsstilar och de män som VÄLJER att respektera dessa kvinnor, samhällsfarliga? 

Om du skulle delta på en fest i BDSM-sammanhang och då inte skulle respektera kvinnors VAL att få vara sig själva på festen, undergivna om de vill det, så skulle du få problem. Arrangörerna av festen skulle säga att du inte respekterar kvinnornas MEDGIVANDE och att du begår övergrepp mot kvinnorna, och kasta ut dig från festen med näsan före. Samma skulle de kvinnor som VÄLJER en livsstil efter traditionella muslimska mönster. Försöker du ta i hand och en kvinna inte vill det, så är det DU som begår övergrepp och inte respekterar ett ja för ett ja och ett nej för ett nej.

Inte en enkel sak

I min värld är medgivandet det viktiga, samtycket. Det fria valet är A och O. Det en människa väljer ska man respektera. Et ja är ett ja och ett nej är ett nej. Väljer hon att spela in porrfilm? Väljer hon en traditionell livsstil inom BDSM-kulturens ramar? Väljer hon könsuppdelningen inom en del muslimska samfund? Väljer hon att vara hemma mamma? Väljer hon högklackat och långa naglar och att raka underlivet? Då är det ett övergrepp om du inte respekterar detta.

Det viktiga är inte om en kvinna väljer en annorlunda väg. Det viktiga är att MÖJLIGHETEN alltid finns där för kvinnan att göra karriär, bli politisk, andlig och intellektuell ledare, att utbilda sig och vidareutveckla sig. Att leva jämställt OM MAN VILL DET med en man som tar lika ansvar för hem och barn. Att möjligheten till lika villkor alltid finns där.

Men det viktigaste av allt är att vi lyssnar på henne. Att hennes ja altid är ett ja, och nej ett nej.

I moskén 

Jag ska erkänna att jag inte har någon respekt för traditionella moskeer där kvinnan göms undan längst bak i moskén i en liten låda. När möten sker i moskén kan männen se de som talar bra, kvinnorna ser knappt någonting. Och när frågor ska ställas är det alltid männen, som sitter framför talarna, som kan ställa frågor. Hade det varit av respekt för kvinnans fria vilja hade det kanske kunnat vara acceptabelt men det finns liksom inget alternativ till denna instängda låda längst bak. Välj hur du vill bara du väljer lådan, är inte fritt val.

Tänk er att samhället byggts upp så att muslimer ENDAST fick delta i samhällets aktiviteter, tex politiska möten, om de gömdes i en liten låda längst bak på alla möten?

Här finns riktiga dilemman. Men det viktiga är att moskeerna håller på att förändras på samma sätt som kristna kyrkor förändrats under vår livstid. Det är inte ovanligt idag att män och kvinnor sitter i samma rum, med lika tillgänglighet till talarna, endast åtskilda av tygdraperi. Ofta har dessa moskeer den lilla lådan öppen för de som VÄLJER det också.

Det är en förändring jag kan acceptera. Då ges kvinnor möjlighet till andlighet på lika villkor med männen, samtidugt som de kan VÄLJA bort det om de vill.

Dilemman .

Man måste kunna prata om de svåra sakerna också. Det finns mansgrisar som söker sig till BDSM-världen också. De vill ha en kvinna att förtrycka. Det finns patriarkala strukturer som gör att kvinnor kanske påtvingas ett ensamt ansvarstagande för barn och hem. Det finns mönster inom delar av islam, framför allt i utlandet, av att mannen är viktigare än kvinnan (precis som det finns i delar av kristendomen). Och det finns givetvis stora problem med sexism i porrindustrin. Sexism finns lite överallt i samhället.

Det är något vi måste försöka förändra. Det är inte ok med sexism och kvinnoförtryck.

Men är det bästa sättet att bekämpa kvinnoförtryck att förtrycka kvinnan? Bekämpar vi bäst de som inte respekterar kvinnans fria val genom att inte respektera kvinnans fria val? Bekämpas bristande respekt för kvinnors samtycke i samhället bäst genom att man trampar på kvinnors samtycke och offerförklarar de som väljer att vara annorlunda?

Kvinnor har rätt att välja en mer traditionell könsroll.

Eller ska vi förbjuda det?

Vad anser ni? Ska man ha rätt att bli svensk statsminister om man väljer att delta i moskeer som är könsuppdelade, eller om man som kvinna inte vill hälsa på män genom handslag? Ska man ha rätt att bli svensk statsministerom man som kvinna njuter sexuellt av att bli bunden och påsatt, och kanske gärna serverar män drinkar iklädd sexig liten sjuksköterskeuniform? Har man denna rätt om man är medlem i HARO och vill vara hemmamamma, försörjd av pappan?

Ytterst handlar detta om rätten att vara annorlunda. Om man inte har rätt att vara statsminister och privat VÄLJA de tre exempel jag anger ovan så är alla val vi gör hotade. Vilken möjlighet har då en med adhd, aspergers, en med diagnosen CP, en lesbisk kvinna eller en homosexuell man, eller en syrier, eller en med skulder hos kronofogden, eller en svart, eller en som gillar udda japansk experimentiell trashmetal, att bli statsminister?

Ska bara ”perfekta” personer som följer majoritetskulturen få lov att göra karriär i Sverige? Eller ska vi leva upp till den viktiga devisen att et ja alltid är ett ja och ett nej är ett nej? och så länge man respekterar det, och inte vill påtvinga alla svenskar tex japansk experimentiell trashmetal, så får man bli statsminister i vårt land.

2 tankar om “Islam, BDSM och respekten för kvinnors fria val.

  1. Pingback: Dani M, Sara Mohamed och antirasismens rasismproblem | Sverige är inte världens navel!

  2. Pingback: Rasismen bland antirasister | Motargument

Kommentarer är stängda.