Kan man kalla UNESCOS resolutioner om Jerusalem antisemitiska?

Vad tror ni muslimer tyckt om ett FN organ hade påstått att Jerusalem bara är en judisk stad, och om platsen där en av islams viktigaste helgedomar (Al-Aqsa Moskén – Al-Haram Al-Sharif) ligger hade beskrivits som ENBART judisk? Muslimer hade med rätta blivit rasande. Nu har FN inte gjort detta utan tvärtom lagt fram resolutioner där Jerusalem beskrivs som muslimskt och där platsen där judarnas viktigaste helgedom ligger (klagomuren och tempelberget) bara beskrivs som muslimsk. Med rätta är många judar arga, så som de flesta muslimer hade blivit om de drabbats. Men hur illa är det? Kan man kalla Unesco antisemitiskt?

Om man läser på FN organet UNESCOS hemsida låter det vackert. Där beskrivs Jerusalem som en kristen, muslimsk och judisk stad. Men det är i den fina propagandan utåt. Om man kikar på resolutionerna som UNESCO tar nämns inte ens det judiska arvet i Jerusalem. Tempelberget/Al-Aqsa Moskén – Al-Haram Al-Sharif beskrivs bara som en muslimsk helgedom.

Jerusalem är har givetvis ett judiskt, kristet och muslimskt arv. Tempelberget/Al-Aqsa Moskén – Al-Haram Al-Sharif är både judiskt och muslimskt. INGEN lösning och INGEN rättvisa och INGEN fred för någondera part kommer någonsin att skapas utan att man inser detta enkla och basala faktum. Och med det i åtanke kikade jag på vad UNESCO egentligen skrivver om Jerusalem.

UNESCO beslut 2015 angående världsarv i fara.

Dokumentet är besynnerligt. Inte med ett enda ord nämns Jerusalems judiska bakgrund. Men tre gånger nämns Jerusalem som muslimskt. Tempelberget/Al-Aqsa Moskén – Al-Haram Al-Sharif, nämns bara som en muslimsk helig plats. ”Al-Aqsa Mosque /Al-Haram Al-Sharif, as reflected in the Status Quo, as a Muslim Holy Site of worship and as an integral part of a World Cultural Heritage site”. Intrycket man får är att Jerusalem är muslimskt.

UNESCO beslut april 2016: OCCUPIED PALESTINE

Detta beslut, som kritiserats mycket, nämner återigen Tempelberget/Al-Aqsa Moskén – Al-Haram Al-Sharif som en muslimsk helig plats. Och muslimsk bara. Till skillnad från många tidigare dokument nämns judar i detta. Men som något negativt. Förekomsten av judiska gravar benämns som påhittade gravar (” by planting Jewish fake graves in other spaces of the Muslim cemeteries”). Upptäckten att flera bysantinska och muslimska palats byggts på grunder från den gamla judiska staden viftas bort (”the continued conversion of many Islamic and Byzantine remains into the so-called Jewish ritual baths or into Jewish prayer places”).

Området i sin helhet beskrivs med dessa ord: ”Al-Aqsa Mosque / Al-Haram Al-Sharif, which is a Muslim holy site of worship and an integral part of a World Heritage Site”. Inte ett ord om Tempelberget och det judiska arvet.

Andra resolutioner

Om man söker på tempelberget på Unescos sökmotor hittar man inget. Men man hittar 17 dokument om Al-Aqsa Moskén och 38 om Al-Haram Al-Sharif. Området där judiska Tempelberget ingår beskrivs konstant enbart med sitt muslimska namn.

Hur blev det så här?

Hur har det blivit så här? Varför har UNESCO i sina resolutioner i praktiken förklarat att Jerusalem bara är ett muslimskt världsarv?

Jo, om man gräver lite ser man att Unesco aldrig i sina resolutioner egentligen har brytt sig speciellt mycket om varken Jerusalems kristna eller judiska bakgrund. 1980 tog man resolution 4/14 som utgör själva grunden för arbetet att lägga till staden på listan över så kallade kulturella världsarv. Den resolutionen kan ni läsa här. Den resolutionen togs i samband med krigen om Västbanken och Jerusalem och reflekterar det faktum att Israel tagit Västbanken och östra Jerusalem i besittning.

”Considering that the adoption by Israel of the ‘basic law’ modifying the character and status of the Holy City of Jerusalem is yet another of the many obstructions placed by Israel in the way of Unesco’s continuing efforts to protect the common heritage of mankind…. Recommends that the World Heritage Committee speed up the procedure for including the City of Jerusalem on the ‘World Heritage List’ and that it consider its inclusion on the ‘List of World Heritage in Danger’

Och givetvis nämns inte den judiska benämningen Tempelberget.

Den enda anledningen till att man la till Jerusalem på listan över världsarv var alltså politisk. Ett svar på Israels ockupation.

Om man tittar på åren innan så är det lite bättre. Jerusalems kristna status nämns ibland. Till exempel 1978. Men det häpnadsväckande är återigen att Jerusalems judiska arv inte nämns. Inte nog med det. UNESCO kräver att Israel slutar göra arkeologiska undersökningar i HELA Jerusalem. (Jerusalem var delat på den tiden, hälften israeliskt och hälften arabiskt, men under israelisk ockupation sen 1967)

Unesco has urgently called on Israel to desist from any archaeological excavations in the City of Jerusalem and from any alteration of its features or its cultural and historical character, particularly with regard to Christian and Islamic religious sites

Jag är medveten om att Israel använt och delvis använder arekologin som ett politiskt vapen, och att gamla historiska byggnader förstörts av Israel. Men samma sak gjorde Jordanien innan Israel annexerade Jerusalem. Det bör tilläggas att inga resolutioner någonsin lades mot arabiska arekologiska undersökningar eller  mot Jordaniens behandling av Jerusalem. Dessutom har motståndarsidan också använt arkeologi som vapen även efter 1967.

Det rättfärdigar INTE det Unesco gör. Och det rättfärigar inte resolutioner om att israel inte får undersöka ens judisk arkeologi.

Sanningsenlighet

Varför är allt detta viktigt?

Jo, för att det pågår ett extremt propagandakrig kring Jerusalem. Ena extremen vill i praktiken radera jerusalems muslimska bakgrund. Den andra extremen vill radera Jerusalems judiska bakgrund.

Ett extremt exempel på det är de radikala judiska och kristna grupper som vill återuppbygga det judiska templet på Tempelberget (och därmed förstöra alla muslimska helgedomar). de har stöd av en radikal men ganska respekterad extremsionistisk falang som vill kasta ut alla palestinier från Jerusalem. För dem är jerusalems heliga platser enbart judiska (och kristna) inget annat.

Idén att Jerusalem inte har något muslimskt arv känns vidrig. Med rätta. Detsamma när dessa extremister väljer att bara kalla Tempelberget för Tempelberget. Som om  Al-Aqsa Moskén – Al-Haram Al-Sharif aldrig har funnits där.

Exakt därför är UNESCOS resolutioner rena snurren.

Om man ogillar radikala sionister som inte erkänner muslimers rätt i Jerusalem så är INTE den bästa metoden att göra exakt samma sak mot judarna, dvs uttala sig som man inte erkänner judars rätt i Jerusalem.

Sen är hela situationen i området komplex och fylld av hat. Jag har inte mycket till övers för varken det Palestina eller Israel gör idag. Men precis som de sionistiska extremister jag nämner i praktiken är islamofober och muslimhatare, måste jag benämna UNESCOS resolutioner som antisemitiska och judehatande.

En orätt rättfärdigar inte nya orättvisor. Jerusalem är judiskt, kristet och muslimskt (med mera, dvs även ateistiskt) Tempelberget/Al-Aqsa Moskén – Al-Haram Al-Sharif är både judiskt och muslimskt. INGEN lösning och INGEN rättvisa och INGEN fred för någondera part kommer någonsin att skapas utan att man inser detta enkla och basala faktum. Det gör inte UNESCO i sina resolutioner och dessa kan med rätta kallas antisemitiska.

Och de gånger Israels regering bara beskriver området med dess judiska namn, då man menar hela området, är det givetvis oftast islamofobiskt.

Annonser