Tanja Suhinina: Det är lätt att prata strukturer utan att generalisera!

Tanja Suhinina skriver ett inlägg på Ask.fm om varför det är ok och bra att generalisera om män. Det sprids av någon anledning ganska mycket just nu trots att det skrevs för fyra månader sedan. Eftersom jag funderar mycket över det livsfarliga med negativa generaliseringar tänkte jag kort svara henne här.

tanja

Det är inte alls underförstått att om man pratar om ”män” så pratar man inte om varje enskild individ. Det är inte alls så att alla borde fatta att man inte menar alla då man uttalar sig som om man menar alla. Och man behöver inte alls generalisera så det låter som om man pratar om alla då man pratar om strukturer på gruppnivå. Att Tanja menar att det är svårt att diskutera saker på gruppnivå utan att generalisera får stå för henne själv.

Men personligen tror jag inte hon pratar om strukturella problem bland till exempel judar genom att skriva att ”judar är rasister”, ”judar förtrycker”, ”judar misshandlar kvinnor”.

Det är i själva verket extremt enkelt att prata om strukturer utan att generalisera negativt om alla i gruppen. De flesta klarar av detta. Iallafall när man pratar om judar och muslimer. De enda som inte klarar av att prata om negativa strukturer bland de som är muslimer eller judar är rasisterna. För de MÅSTE generalisera om grupperna. Ibland genom att rakt upp och ned säga ”alla judar” eller ”alla muslimer”, men oftare genom det mer svepande ”judar” eller ”muslimer” eller kort och gott ”judendom” eller ”islam”.

Så Tanja. Om du tillhör de som har svårt att prata om problem med tex ortodoxa judars kvinnosyn eller den negativa synen på homosexualitet bland många muslimer, ja då förstår jag att du måste använda den svepande beteckningen ”män”. Men jag tror inte du är en av dem Tanja. Så frågan är varför du anser att det är svårt att inte använde aet svepande ordet ”män” när du i andra sammanhang nog anser det är extremt lätt att prata om judar utan att stämpla alla judar.

Samma sak gäller givetvis för de som anser att man bara MÅSTE generalisera om att ”vita är rasister” etc, etc. De flesta av dessa har nämligen jättelätt att undvika att generalisera om att ”muslimer är rasister” då de pratar problem med strukturell rasism inom islamska länder.

Och du. Att säga ”inte alla judar” är ett mycket relevant argument mot de som generaliserar negativt om att ”judar är”…

PS

 

Svaret på denna artikel kan vara att ”men man kan generalisera om de som befinner sig i majoritet eller överläge. Jo det finns de som anser så. Tex är Sverigedemokraterna en sån grupp som anser det. Sd anser att de är i underläge och minoritet gentemot muslimer. Och nazisterna en annan, de anser det om judar. Eftersom de är i underläge rättfärdigar det att de generaliserar negativt om de i överläge.

Bortsett från det. Det är det inte statiskt vem som är i över respektive underläge. Det finns inidvider och grupper av individer (subgrupper och subkulure) av grupper i överläge som hamnar i underläge. Det finns män som hamnat i definitivt underläge mot kvinnor på nästan alla sätt. Det finns muslimer som är i överläge. Det finns judar som är i överläge, både i Sverige och i Israel. Etc.

Och sånt ändrar sig också med tiden. I vissa fall som israel/palestina har det blivit en så rörig soppa att ingen vet vem som är i över eller underläge. I Norge efter andra världskriget rättfärdigade man hatet mot barnen som föddes med en tysk soldat som pappa och en norska som mamma med ”överläge” trots att barnen DEFINITIVT var i underläge.

Problemet med generaliseringen är att man missar individen. ”Alla judar är, alla män är och alla muslimer är” —-> INTE!

Annonser