Identitetspolitik, rasism, nazism och de livsfarliga generaliseringarna

Förmågan att generalisera är nog en av de viktigaste och bästa, men också en av de absolut värsta och mest destruktiva egenskaperna vi har som människor. Inte mycket civilisation hade funnits utan vår förmåga att systematisera, hitta strukturer och gränser och utan vår ständiga strävan att gå bortom dessa gränser.

Men generaliseringarna är också alla fördomars grund. Man ser inte indviderna utan antar att hela grupper är på ett visst sätt. Hur man anser att gruppen är bestäms av den erfarenhet man själv, eller den grupp man tillhör, har. Och det bestäms av hur man TROR att de andra, som man indelat i en grupp, är.

Farligast blir det när man blandar in maktanalyser i generaliseringarna. När man inte bara har fördomar men rättfärigar dessa med att den andra gruppen är så farlig, att man måste generalisera om dem.

I våra dagar är man snar att säga att generaliseringar NERÅT är fel, mot de i förment underläge, men generaliseringar uppåt, mot de i överläge, är rätt.

Och just där börjar rasismen.

  • För just detta är hur antisemiten rättfärdigar sina generaliseringar mot judar. ”Judarna är i strukturellt överläge. De styr världen och förstör den. Vi är i underläge.”
  • Exakt så är hur muslimhataren rättfärdigar sitt generaliserande hat. ”Muslimerna håller på att ta över världen, de våldtar och dödar. Vi europeer är i underläge och måste försvara oss mot denna nya nazism”.
  • Exakt så resonerar europeer om romer och exakt så ser man på de grupper som hamnar lägst i hackordningen, var det än är. Romer här, Yazidier i IS område eller afghaner i Iran. ”De är parasiter. Parasiter är altid farliga för virus och parasiter hamnar alltid i överläge i de kroppar de anfaller”.

Därför är jag extremt känslig mot negativa generaliseringar om folk och kulturer och religioner. Om grupper som inte är likformiga utan innehåller en uppsjö av olika åsikter och traditioner. Tal om att vita är rasister, muslimer är rasister, svenskar är rasister, judar är rasister, romer är raister, svarta är rasister, män våldtar och feminister är nazister

Men slutar det där? Är det inte lika farligt att sprida demoniserande generaliseringar om andra grupper? Att säga att ”högern” inte bryr sig om människor eller att ”vänstern” är totalitär? Att män är ditten och kvinnor datten. Att underklassen är si medan överklassen i sin helhet är så?

Och positiva generaliseringar? Är de bättre? Inte alltid. De är bättre än hatiska negativa generaliseringar men också potentiellt farliga. När en muslim säger att ”islam inte tillåter hat och rasism, och muslimer är fredliga”. Eller när en svensk säger att ”svenskar är mot rasism”. Ser ni faran? Då man säger så ser man inte nyanserna. Att det finns galna rasistiska muslimer och rasistiska svenskar.

”Inte alla är”… Är faktiskt en viktig princip.

Det personliga undantag jag gör från min försiktighet mot generaliseringar är just mot grupper som generaliserar vilt om folk, hudfärger och liknande. Och grupper som säger sig vara mot demokrati. Men dessa grupperna måste ha definierat detta genom gemensamma ställningstaganden. Som Sverigedemokraterna har gjort genom sitt ställningstagande FÖR muslimhat, i skrift, ledarskap, beslut i partikongresser och daglig retorik. Eller som identitetspolitiska  rörelser, som Rummet och nazistiska Svenska Motståndsrörelsen gör som klart definierat att det ingår i deras grundideer att generalisera negativt om folk med andra hudfärger, i ena fallet vita i andra svarta.

Är identitetspolitik lika illa som nazism. Ja den identitetspolitiken som generaliserar negativt om vita, ja. Inte ens sverigedemokraterna är så rasistiska att de numera generaliserar om hudfärger längre. Man får söka sig till nazirörelser för att hitta det. 
Det är ingen slump att identitetspolitiska ideer och de fascistiska identitära ideerna sprids ungefär samtidigt, och har ungefär samma rasistiskt generaliserande metod.

Har du sett in i ögonen på ett tyskebarn ifrån Norge som pratar om det hat och de hot hen fått genom livet så förstår du hur vidrigt och genomrasistiskt det är att generalisera mot de med riktigt eller förment överläge. Ja nazisterna styrde Norge under kriget. Ja tyskar sågs som i överläge under lång tid efteråt. Och det rättfärdigade livslånga generaliseringar och livslångt hat mot tyskebarnen, barn som hade en tysk soldat som pappa och en norska som mamma.

Jag har samtalat otaliga gånger med sverigedemokrater om muslimer. Det spelar ingen roll hur många bevis man lägger fram på muslimer som kämpar för demokrati, mot antisemitism och mot IS, i deras ögon har de redan bestämt sig, för de vet hur de ”muslimska strukturerna” ser ut.

Eller identitetspolitikerna i Sverige idag. De som till råka på allt kallar sig antirasister. De har bestämt sig att ”vita är rasister”. Om man påpekar att finnar under många sekler fram till 70-talet nog var den mest hatade och förföljda gruppen i Sverige, tillsammans med romerna, så skrattar de bara. ”Finnar kan inte utsaättas för rasism, och har aldrig det.” Nej för de är vita…

Därför måste vi vara försiktiga med generaliseringar. Speciellt negativa sådana.

De missar inidviderna. Det faktum att ”inte alla är….”

Det är bra att analysera strukturer. Men det måste göras utan att generalisera om alla i den grupp man analyserar. Kan man inte prata strukturer utan att generalisera om alla i gruppen så är det bra bedrövligt. Kan man inte prata om rasistiska strukturer bland muslimer utan att skriva att ”muslimer är rasister”, eller kan man inte prata om rasistiska strukturer bland vita utan att skriva att ”vitaär rasister”… Ja då är det illa.

En sak är iallafall säker. Gör man så är man inte rasist och har mer gemensamt med nazismen än antirasismen.

Annonser

One thought on “Identitetspolitik, rasism, nazism och de livsfarliga generaliseringarna

  1. Ping: Tanja Suhinina: Det är lätt att prata strukturer utan att generalisera! | Sverige är inte världens navel!

Kommentarer inaktiverade.