Överrepresentation av utrikesfödda i brottstatistiken

Sen nyår har korken släppt i svenska debatten. Gäng där majoriteten har utländsk bakgrund och oftast en bakgrund som är väldigt specifik (afrika och mellanöstern) pekas ut då sexuella övergrepp diskuteras. Återigen delas Sverige i de som säger att det är rasism att prata om ursprung (alla kan känna sig utpekade) och de riktiga rasister som skriker högt att alla afrikaner och muslimer är sexuella monster och svin.

I båda fallen är det fel tänkt.

Att prata om överrepresentation betyder inte att man pekar ut alla i gruppen. Att unga män är överrepresenterade i statistiken för olyckor i trafiken betyder inte att alla män och alla unga män kör som galningar. Att prata om problem i ungdoms kulturen bland en del män är lika rätt som att prata om (sub)kulturella problem bland andra grupper, tex utrikes födda. Och att prata om socioekonomiska problem som hänger ihop med att man kommer från nåt område där man kanske inte fick bra skolutbildning och där lagar och seder var på vissa sätt, är inte heller fel.

Skandinaver är i USA kända för att vara de som sätter barnvagnarna ute på gatan när de går in på café för att dricka en latte. För polisen är detta ett allvarligt brott i t.ex. New York och de får ofta korrigera skandinaviska turister. Kulturellt mönster? Självklart! Lika självklart som att vi upprörs av aga och att folk går med öppna vapen i Texas, något ganska få upprörs av i den delstaten.

Svenskar var överrepresenterade i brottstatistiken i Danmark under den tid, slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som svenskar migrerade dit. 2-3 ggr jämfört med danskfödda. (Läs mer här!) Sociala och ekonmiska faktorer låg bakom plus vissa kulturella problem.

Viktigt eller oviktigt? Ja, lika viktigt och oviktigt som att titta på kön eller ålder iallafall.

Överrepresentation. Javisst, men varför?

Forskining och framsteg har skrivit om antalet misstänkta för gruppvåldtäkter. Dvs de fall där mer än en person våldtagit någon eller några andra. (Mer än två tillsammans.)

”Av de misstänkta på 1990-talet var 10 procent inte folkbokförda i Sverige och 32 procent utrikes födda. Av de resterande 58 procenten svenskar hade en fjärdedel invandrarbakgrund, vilket enligt Brå tyder på en överrepresentation av invandrare. Vid gruppvåldtäkter med tre eller fler gärningsmän är andelen utrikes födda ännu högre: 39 procent.” (Forskning och framsteg)

Hur du reagerar på den informationen säger mycket om dig som människa. Samma hur du reagerar på diagrammet här nedan.


Om man läser BRÅ:s rapport från 2005 ser man att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottstatistiken.

Personer födda i utlandet: 12% misstänkta för brott. Personer med båda föräldrarna födda i utlandet 10% misstänkta för brott. Personer med en föräldre född i utlandet, 7.1% misstänkta för brott. Personer med två föräldrar födda i Sverige 5% misstänkta för brott.

Statistiken på sidan 63 i rapporten visar dessutom att 25% av folk födda i Afrika misstänkts för brott (!). Och 8,7% av folk födda i Norden och ca 7,5% för de födda i EU!

Hur du reagerar på detta säger allt om dig. Om du har ett hjärta av sten eller inte?

Börjar du generalisera om att det visar att alla invandrare är brottsliga, eller alla muslimer och afrikaner eller alla judar, säger det mycket om dig.

Men det säger också extremt mycket om dig om du börjar prata om att det är fel att prata om detta med utländskt ursprung, eftersom det kan TOLKAS som att man pekar ut alla i gruppen.

Som jag sa innan kan man prata om överrepresentationen av MÄN i brottstatistik och olycksstatistik, och i synnerhet UNGA MÄN, utan att skuldbelägga alla män. På samma sätt kan man prata om problem bland grupper baserat på ursprung och baserat på deras sociala och ekonomiska situation i Sverige.

Och kom ihåg. 25% misstänkta betyder 75% som INTE är det. och dessutom är det MISSTANKAR, dvs en del kan förklaras av strukturell rasism.

Och faktum är att de som MEST oroar sig över överrepresentation av kriminalitet bland utrikes födda är de laglydiga invandrare som har barn. De vill inte att deras barn ska hamna i kriminaliteten som de ser bland personer med samma bakgrund som dem. De är ofta livrädda för att barnen ska hamna i fel gäng.

Ska vi skita i deras oro eller inte?

En afrikansk vän

Så här kan det se ut. Jag hade för många år sen en vän. Han var från Afrika. Han hade låg utbildningsnivå i hemlandet och kunde dålig svenska. Hans fru gick bort i en olycka och barnen började driva omkring. De hamnade i problem och kriminalitet. De sökte sig till de gäng som fanns och drev omkring i hans förort. Flickorna blev inte brottsliga men hamnade ihop med fel sorts män, de som slåss. De fick barn tidigt och blåtiror tidigt.

De barnen är stora nu, både pojkarna och flickorna. De är vuxna och har egna barn. Sist jag hörde hade barnen problem i skolan och några av dem hade börjat hänga med gängen i deras hemort.

Hur bryter man sådana mönster. Och mönstret för deras vänner och bekanta och släkt som är samma som för dem, som arbetslöshet, dålig utbildning och att de tyvärr dras in i fel gäng?

MIn fd vän sa en gång till mig att ”om man är från Afrika och hamnar här är det inte lätt”. Han fick i början av sin tid i Sverige ett erbjudande om att bo i en liten ort istället för Stockholm. Han tackade nej, och det ångrade han senare. Kanske livet hade varit annorlunda för de små barnen i en liten, lugnare ort?

Han bekymrade sig över att alla hans vänner inte kunde få jobb. Han var bekymrad över strukturell rasism han mötte. Han var bekymrad över ungdomsgängen som hans barn närmade sig och den taskiga kvinnosynen hos pojkarna hans döttrar började släpa hem. Redan för 25 år sen oroades han över skolsegregationen.

Är han rasist eftersom han bekymrade sig över just detta?

Danmark

Danska statistiska myndigheter har tagit fram uppgifter om antalet brottsdömda baserat på ursprung (strafflagsindex).

Bland invandrare från västliga länder är brottsligheten låg i Danmark. 40% av den bland de med dansk uppfostran (indexnivå 100). Bland invandrare från icke västliga länder är brottsligheten också ganska låg. Men se på vad statistiken säger om andra generationens invandrare. (Efterkommere icke vestlige lande).

Skärmklipp

Kriminalags index ger vissa fler detaljer om domar fördelat på ursprung.

Skärmklipp

Om man gräver vidare i statistiken på danska statistikbanken ser man ännu mer hårresande exempel på detta. Man kan kika på sånt som brottslighet och ursprungsland där (tyvärr inte uppgifter om andra generationens invandrare). Så här ser det ut. Danskfödda jämfört med utrikesfödda från ett urval länder. Och sen tabellen över vissa brott.

Ursprung2

ursprung 1
Så här ser det ut generellt sett för domar.

Ursprung

Som synes är 134000 av 5 miljoner danskfödda dömda för brott medan 1033 av 18645 somalienfödda är det. Och 1593 av 30493 irakfödda. Alltså ca 2,5% av de danskfödda och 5,5% av de somalienfödda.

Dubbelt så mycket. Men inte så hårresande. Men om man kikar på de olika brotten ser man något häpnadsväckande. Ca 8 till 9 av 100.000 danskfödda är dömda för allvarligare våldsbrott. Motsvarande för irakiskfödda och somalienfödda är hårresande 100-110 av 100.000.

Brottsoffer

Ett faktum som nämns för sällan är att invandrare också är överreprensenterade i statistiken över BROTTSOFFER.

Jag ska inte orda mycket om det här utan ber er läsa det Tobias Hubinette skrev om ämnet. Givetvis behövs denna statistik också, om vi bryr oss om offren för brott.

Kultur eller subkultur?

Beror detta då på kulturen?

Det bör nämnas att det faktiskt är ett brott att stjäla och slå andra människor inom afrikanska länder och arabiska länder. Och islam är så strikt att man ofta inte ens får beröra en av det motsatta könet om denne inte tillhör familjen.

Men det finns olika subkulturer. Dvs olika kulturer INOM den egna kulturen. Det är där kulturella problem uppstår. Problemet ligger inte hos den majoritet av t.ex. troende muslimer som HATAR våld och stöld. Problemet är den SUBKULTUR som kan tolerera det av olika kulturella eller kanske till och med ibland religiösa skäl.

Men visst spelar kultur, seder, moral och ursprungsländers lagar en roll. Sverige är tex världens mest jämställda land. Vi är också ett av få länder som arbetat för homosexuellas rättigheter. Vi är mot barnaga. Om folk kommer från länder där lagar och seder är annorlunda så tänker de ofta annorlunda. Synen på jämställdhet är inte samma i Sverige och Somalia eller Irak.

Statistiken säger inget om hur många somalier som är oroliga över att deras barn ska falla in i brottslighet. Den säger att 18623 somalier INTE dömts för allvarliga våldsbrott 2014. Just denna säger inget om andra generationens invandrare från dessa länder eller om tolerans av kriminalitet.

Men den visar att det finns ett problem.’

Och om man tittar på andra delar av statistiken, som arbetslöshet, vilka som tar emot socialbidrag, på utbildningsnivåerna hos de som kommer hit och på hur barnen lyckas i skolan. Då ser man exakt samma mönster.

I mina ögon är det vidrigt att vi inte hittar lösningar på denna överrepresantation. Det är så mycket lidande det för med sig. Och vi har känt till detta i 30 år och år ut och år in är det samma sak. Varje dag hamnar barn i problem i skolorna och börjar umgås med fel gäng…

Man har nog ett hjärta av sten om man kan se statistik som detta och inte vill sätta in akut hjälp för att hjälpa de drabbade.

I grupp

Unga arbetslösa män med dålig utbildning och taskig människosyn som drar runt i grupp är alltid ett problem. Speciellt om de tappat hoppet om framtiden på ett eller annat sätt.

Det är därför inte konstigt att många med utländsk bakgrund hamnar i trubbel. De har redan en socioekonomiskt utsatt situation. Hamnar de i fel subkulturella gäng med fel värderingar kan det gå riktigt fel.

Och om de har en taskig kvinnosyn så kan det leda till sådant som gruppvåldtäkter.

Behöver vi denna statistiken? Ja, för att kunna sätta in insatser rätt. För att kunna hjälpa tex afrikaner måste vi veta att de ofta hamnar i en svår situtaion i Sverige, med arbetslöshet, bristande skolgång och problem för barnen (se arbetslöshet och utanförskap bland invandrare )

Det är ingen natt där alla katter är grå. Hjälpen måste ges rätt. Då måste vi veta sådant som ålder, kön, ursprung och social samt ekonomisk situation för de som riskerar att hamna i kriminalitet.

Att veta fakta är att bry sig om de som hamnat i knipa.

Och återigen. Överrepresentation är inte samma sak som ALLA. Alla män behandlar inte kvinnor illa, alla män våldtar inte, alla män brukar inte våld. PÅ samma sätt betyder inte att jag nämner sådant som ursprungsland att jag menar ALLA. Överrepresentation betyder överrepresentation, inget annat.

Vad gör vi? Ska vi låta det gå 30 år till utan att vi bryr oss om de höga nivåerna av arbetslöshet, kriminalitet, dåliga skolresultat och ekonomisk misär bland så många med just utländskt ursprung? Eller det faktum att de är offer för brott?

Och på tal om strukturell rasism… I mina ögon är det strukturell rasism att personer med utländsk bakgrund hamnat i denna situation. Och det är EXTREMT rasistiskt att inte vilja ta fram statistik och fakta om det och sätta in riktade åtgärder för att hjälpa grupperna!

Det är mer rasistiskt i mina ögon än att dra omkring på stan med järnrör och skrika ”jävla blatte” såsom vissa sverigedemokrater är kända för att ha gjort.

PS

Jag har skrivit en hel del om detta tidigare. Här är ett litet axplock. 2015 skrev jag om det i ”när jag ljög för tre eritreaner” och ”arbetslöshet och utanförskap bland invandrare” då jag fokuserade på socioekonomiska faktorer, ”Brottslighet, invandring och det klantiga BRÅ (2010)”, ”Integrationsdebatt eller gnäll, gnäll, gnäll” (2011), ”Dagen efter Sverigedemokraternas invandringsutspel” (2010), ”Klämda mellan Husbyvandaler och politiker med hjärta av sten (2013)”, ”Invandring, statistik och brottslighet och sånt (2012)”, ”Asylpolitiken är ett stort bingolotto (2015)” ”Invandring och brottslighet” (2012), ”Integrationsprojektet (2010)” och ”En invandrad underklass i Sverige och Danmark” (2015)..