Smugglarna blir vinnare

De enda som vinner på den nuvarande politiken EU för är smugglarna. Under en kort tid nu på hösten var det möjligt att fly in i Europa utan att skaffa falska ID handlingar. Annars har de flesta flyktingar tvingats skaffa det tidigare, men gränserna öppnades. Nu stängs gränserna igen.

Vid Turkiets gräns måste man ha hjälp av smugglare för gränsen mellan Turkiet och Syrien håller på att stängas. Många i Turkiet resonerar nämligen som Sverigedemokraterna och säger att man bör hjälpa flyktingarna i närområdet, och det är i Syrien för dem. Vid gränsen mellan Grekland och Turkiet har Turkiet börjat stoppa flyktingbåtarna. När de gör det kommer smugglarna att kräva mer betalt alternativt kommer den livsfarliga rutten mellan Libyen och Italien att bli mer populär.

Väl inne i Grekland håller EU:s gränsbevakare och Grekand regering på att göra det svårare för flyktingarna att resa från öarna till fastlandet. Samtidigt har redan idag Makedonien stängt sin gräns mot Grekland för alla utom flyktingar från ett par omrpden, tex Syrien och Afghanistan. Vid den gränsen är ett Syriskt pass eftertraktat. Men å andra sidan håller Sverige och andra länder på att försvåra för Syrier att ta sig fram. Det gör att de behöver falska EU pass. Det gör att marknaden för faska ID-handlingar kommer att booma.

Ganska få syrier äger ett pass från sitt eget land och många har förlorat sina ID handlingar i kriget. Det gör att de behöver köpa ett faskt pass trots att de är syrier, för att passera gränsen till Makedonien. Och de behöver falska ID handlingar för att kunna komma vidare i EU.

Falska syriska pass kostar runt 300 euro och falska EU handlingar får man för runt 700-1000 euro. Det dyraste är resan med båt. En sån kostar ca 1500-2000 euro per person.