Jo man kan vara både för och mot att öka flyktingmottagandet SAMTIDIGT

Det finns många som inte förstår min inställning till flyktingkrisen. Jag är HELT MOT att man stänger gränserna för flyktingar och jag är helt mot att man tar emot en massa fler flyktingar som nu, utan att ha en idé om hur man ska ta hand om dem här, och så att våra sociala skyddsnät hotas.

Dagens bisarra politik i EU och Sverige har lett till att viktiga principer för samhällets utveckling och fortlevnad kolliderar. Då kan man inte bara tänka svart och vitt. Ibland kanske man måste se att det finns GODA skäl att vilja både bromsa och gasa samtidigt.

Hur kan man vara både för och mot att ta emot flyktingar samtidigt, får jag ofta höra.

Jo, för att verkligheten är komplicerad och inte alls svart och vit. Många principer står mot varandra just nu. HELIGA principer som jag inte alls ruckar på. Och jag VÄGRAR att rucka på någon av principerna. Att våra politiker har ställt till saker och ting så att det blivit kaos ändrar inte min inställning.

När de som styr ställer till kaos i Sverige och EU blir konsekvenserna ofta sådana att principer kolliderar, och grupper ställs mot grupper.

Den ena principen som är helig för mig är att vi måste ta emot människor i nöd. Dessutom måste vi hjälpa de som kommer hit att få hit sina familjer. De har flytt undan misär och krig med hoppet att om en kommer hit så ska de kunna ge hela sin familj ett liv, och jag säger SJÄLVKLART ska de det.

Om 200 år kommer man att betrakta det som lika barbariskt som kannibalism och förintelsen att folk inte kunde flytta omkring fritt på jorden. Att några streck på en karta var så viktiga att man lät folk dö som försökte korsa strecken

Den andra principen som är helig för mig är att vi måste ha starka sociala skyddsnät. Äldres, barn, funktionshindrades, fattigas situation måste förbättras, inte försämras. Jag tolererar aldrig, aldrig, aldrig försämrade livsvillkor för de grupper som behöver extra stöd för att kunna ha lika möjligheter med alla andra i samhället.

Nya svenskar är en grupp som behöver någon sorts möjlighet att leva och försörja sig här. På lika villkor. De måste kunna jobba, integreras och skaffa sig ett liv här. På något sätt. Den politik vi just nu dömer stora delar av flyktingarna till innebär utanförskap, arbetsöshet och att barnen slås ut i skolan. Så kan det INTE fortsätta. Vi måste sätta stopp för detta.

Två principer

Ett exempel på att två heliga principer möter varandra är att regeringen vill skapa billiga bostäder som slipper kravet på tillgänglighet, dvs inga hissar eller breda dörrar i husen.

Det är talande. Lika möjligheter för alla är en viktig liberal princip och något jag håller heligt. Är det viktigt eller oviktigt att personer som tex har rullstol kan ta sig fram på så många stälen som möjligt? Det anser jag.

Men ”kan de funktionshindrade inte träffas på ett café, istället”? Samhället har utvecklats från att ha haft nästan inget ställe som varit tillgängligt till att det finns fer och fler ställen dit äldre, skadade och funktionshindrade kan gå. Att vrida tillbaka klockan minskar funktionshindrades rätt till lika möjligheter i samhället.

Så vad gör man. Nya svenskar måste få en bostad och utvecklingen med att tillgängligheten måste öka i vårt samhälle är både viktiga saker för mig.

Ska jag välja grupp att kasta på soptippen? Ska funktionshindrades villkor försämras eller ska vi fortsätta att döma nya svenskar till utanförskap?

Jo, skulle en del säga, höj skatten. Ja om det vore så enkelt. Höjer man skatten för mycket minskar köpkraften. Dessutom beskattas de pengar företag ska använda för att producera, sälja och därmed skapa nya skatteintäkter till regeringen.

Att höja skatten KAN jag vara för, men om de som styr är för inkompetenta kommer det att skada landet mer än att hjäpa. Vill jag verkligen ge rätten att höja skatten till en regering som på allvar pratar om att försämra funktionshindrades vilkor och som ännu inte gett migrationsverket uppdrag att införa RIKTIG svenskundervisning till alla flyktingar, och som skapat en situation med massaretsöshet och utslagning för nya svenskar? NÄ, det låter inte så tryggt.

Ursäkta språket men det är vid sådana här tillfällen jag sträcker ut långfingret på min hand och formar handen till ett mäktigt FUCK OFF. Nej tyvärr, Jag vägrar välja grupp att kasta på soptippen. Politikerna har skapat denna soppa, om det är någon grupp som ska prioriteras bort så är det EU:s och Sveriges politiker som skapat denna soppan.

Och jag vägrar delta i hetsen mot de som vill minska flyktinginvandringen för att de inte vill försämra villkoren för barn, äldre och tex funktionshindrade. De har ju rätt i sak. Och jag vägrar delta i hetsen mot de som vill öka flyktinginvandringen för de vill rädda människoliv. De har ju rätt i sak.

Och framför allt. Varför hade vi ingen beredskap för att detta skulle kunna ske? Kanske av samma anledning som vi inte har nåt försvar längre i praktiken, det där med att planera längre än till nästa val är nåt politiker har svårt att göra.

En tanke på “Jo man kan vara både för och mot att öka flyktingmottagandet SAMTIDIGT

  1. Pingback: Låg utbildningsnivå, arbetslöshet, flyktingar och en kommande pensionskris – Sverige är inte världens navel!

Kommentarer är stängda.