En invandrad underklass i Sverige och Danmark

En underklass har vuxit fram av invandrare till Sverige och Danmark med dålig utbildning i bagaget, som har dåliga kunskaper i språken (svenska och danska) och som ofta saknar jobb eller tvingas ta de mest uselt betalda jobben. Deras barn i sin tur får sämre skolresultat, genomför ofta inte skolan och hamnar även dem ofta i arbetslöshet och brottslighet.

För att kunna lösa ett problem måste man först se att problemet finns och debattera det!

Lite nya siffror har kommit från Danmark om brottslighet bland invandrare och invandrares arbetslöshetssiffror. Så jag har valt att komplettera ett tidigare inlägg om utanförskap land invandrare i Sverige.

Detta är något jag själv under många år har haft intresse av. För om man är genuint intresserad av att hjälpa andra människor att fly till Sverige måste man också se till att ta hand om dem här på ett bra sätt.

Jag blev medveten om problemen här runt 1989 då jag för första gången på djupet pratade med flyktingar, som jag tror var placerade i Gimo. På den tiden fick flyktingar vänta upp emot 3-4 år på beslut om de fick stanna och fick inte jobba och knappt lära sig nån svenska alls under de åren.

Hur det funkade fick jag veta av en afrikansk man jag kände 1991 med kenyanskt ursprung. Han sa att han blev rädd när han såg på situationen för de afrikanska invandrargrupperna i Sverige. De hade passiviserats. Arbetslösheten var enorm, sa han, och utbildningsnivån låg, och barnen till invandrarna hamnade ofta i brottslighet och problem.

Han sa att en av hans vänner hade förvandats sen han kom hit. All framtidstro och initiativkraft var borta. Han hade längtat efter att få jobba och lära sig svenska när han kom hit, nu jobbade han inte, antog att han adrig skulle få jobb, och kunde ännu ite svenska. Vad hade hänt?

Arbetslöshet

Som jag skrivit om är afrikaner och personer som invandrat hit från västra asien mest illa ute. Om man tittar på arbetslöshetssiffrorna, utbildningsnivåerna, hur barnen klarar skolan och statistik om brottsmisstankar, är de mest illa ute.

I Sverige har vi riktade insatser för att se till att unga män klarar körkortsutbildningen, eftersom statistiken säger att de är värst ute när det gäller olyckor och trafikförseelser. Men vi har inte samma sorts riktade insatser för att hjälpa invandrare när statistiken säger att just DE ligger illa till.

Danska statistiska myndigheter har tagit fram nya uppgifter om antalet brottsdömda baserat på ursprung (strafflagsindex). Det är intressant läsning. Och skrämmande.

Danmark har helt klart misslyckats att integrera invandrarna, på samma sätt som Sverige misslyckats.

Bland invandrare från västliga länder är brottsligheten låg i Danmark. 40% av den bland de med dansk uppfostran (indexnivå 100). Bland invandrare från icke västliga länder är brottsligheten också ganska låg. Men se på vad statistiken säger om andra generationens invandrare. (Efterkommere icke vestlige lande).

Skärmklipp

Kriminalags index ger vissa fler detaljer om domar fördelat på ursprung.

Skärmklipp

Generellt sett är det invandrargrupper från västasien, afrika och fd Jugoslavien som är mest illa ute. Alltså samma situation som man kan utläsa för Sverige.

Svensk statistik är bristfällig, men BRÅ:s rapport från 2007 visar samma mönster när det gäller brottsmisstankar.

braig

Socioekonomiska faktorer

För svensk del finns iknande statistik som visar att grupper som kommit från västra asien och Afrika är de som hamnat mest i kläm. I detta diagram nedan visas arbetslösheten baserat på ursprung. När ni läser diagrammet ska ni veta att arbetslösheten är mycket mindre för ostasiater än för västasiater i Sverige.

område

område-ålder

Ja ni kan se själva. 2011 hade ca 45% av afrikafödda arbete. Mot 85% av de svenskfödda.

Som Tobias Hubinette skriver:

Idag är ej mer än ca 3-3,5 procent av alla s k ”arbetsföra” majoritetssvenskar i s k ”produktiv ålder” och i sina s k ”bästa år” (d v s mellan 26-64 år) arbetslösa medan arbetslösheten bland de som har bakgrund i Afrika och Asien ligger på ca 30-35 procent.

Statistiken brister i det att vi inte undersökt andra generationens invandrare.

Danska studier visar samma mönster som i Sverige.

Skärmklipp

Precis som i Sverige är kvinnorna mest arbetslösa. Vilket delvis beror på att kvinnor från afrika och asien är hemma med arnen oftare än danskfödda kvinnor.

Skärmklipp

Värst ute i Danmark är somalier och libaneser. I Sverige är arbetslösheten liknande för personer med somaliskt ursprung.

Och ungdomen är värst ute.

Skärmklipp

Utbildning

Om man tittar på utbildningsnivåerna bland invandarre från de mest utsatta områdena, dvs afrika och asien, ligger de långt efter svenskfödda.

Det är egentligen ganska enkelt. Det finns få jobb i Sverige för personer med endast grundskoleutbildning eller inte ens det. Och ganska få för enbart de med gymnasial utbildning. Detta återspeglas givetis i statistiken. Men 60-80%% av de svenskfödda med endast förgymnasial utbilsning har jobb medan 30-40% av de utlandsfödda.

(Statistik saknas om det men det finns goda skäl att anta att andra generationens invandrare drar ner statistiken över svenskfödda. Majoritetsvenskarna får kort och gott lättare jobb än andra generationens invandrare med låg utbildning.)

område-utb
I danmark verkar denna statistik inte finnas tillgänglig. Iallafall inte på lättåtkomligt sett.

Men om man kikar på olika undersökningar av utbildningsnivån av flyktingar ser man att den genomsnittliga utbildningsnivån är ca 10 år i Danmark.

Om man tittar på syriska flyktingars situation i Danmark ser man att syrier ligger i botten bland de invandrargrupper som har jobb.

Blandt voksne indvandrere, der har været i Danmark i højest 10 år, er syrerne blandt de indvandrere, hvor færrest kommer i arbejde eller uddannelse inden for tre år. Når vi ser mere specifikt på flygtninge i perioden 2007-2011, så er syrerne også her tæt på at indtage en bundskraber, når det handler om at komme hurtigt i job eller uddannelse.

Varför saknar de jobb, jo för att de saknar utbidning.

I danskutbildningen för invandrare har Danmarkt tre grupper. Man placerar flyktingarna i tre olika nivper, grundat på utbildningen man har haft med sig från hemlandet. Ser man till det hamnar 37-39% av syrierna i de klasser som är för de med grundskola eller sämre utbildning.

uddannelsesyrier

Statistik från tidigare år talar ett tydligt språk. Antalet invandrare som kommer till Danmark har en låg utbildning. Värst ute är de från västasien och afrika.

uddannelse1999

Vad man kan göra!

om jag skrev i början. Är man genuint intresserad av att hjälpa människor hit så är ma genuint intresserad av att hjälpa människor när de väl kommit hit också.

Statistiken från Danmark och Sverige visar på stora problem och på stoirt lidande.

Vår arbetsmarknad är sådan att personer som kan språket dåligt och har ringa utbildning inte får jobb. Kort och gott.

En underklass har vuxit fram av invandrare med dålig utbildning, dåliga kunskaper i språken (svenska och danska) och som ofta saknar jobb eller tvingas ta de mest uselt betalda jobben. Deras barn i sin tur får sämre skolresultat, genomför ofta inte skolan och hamnar även dem i arbetslöshet.

Tobias Hubinette har beskrivit detta bra på sin blogg.

Endast 20% av alla nyanlända grundskoleelever går ut 9:an med gymnasiebehörighet (nyanländ – att ha invandrat till Sverige inom de senaste 4 åren) och knappt en fjärdedel av alla elever som invandrat till Sverige efter 12 års ålder går ut gymnasiet med högskolebehörighet.

Vidare går bara kring hälften av de som invandrat till Sverige innan 11 års ålder och knappt 60% av de s k ”andrageneration:arna” (de som är födda i Sverige med två invandrade föräldrar) ut gymnasiet med högskolebehörighet, och bland ”andrageneration:arna” med särskilt afrikansk och asiatisk bakgrund handlar det numera om långt under hälften per årskull som gör det och särskilt gäller det de som bor i miljonprogramsområden som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund liksom pojkar generellt.

Vid 21-22 års ålder är endast en femtedel av alla ”andrageneration:are” samt de som invandrat till Sverige innan 11 års ålder i arbete och endast knappt 15% av de som invandrat till Sverige efter 12 års ålder medan mycket höga procentsiffror i alla dessa grupper varken arbetar studerar eller är i praktik eller ens uppbär bidrag (de är s k ”NEET:are”, som det heter i Storbritannien, eller s k ”UVAS:are”, som det numera heter på svenska), och bland de unga männen, bland de med utomeuropeisk bakgrund och bland de som bor i miljonprogramsområdena är dessa procentsiffror än mer förhöjda.

Allt detta sammantaget innebär att tiotusentals och åter tiotusentals ungdomar och unga vuxna med fr a utomeuropeisk bakgrund varje år går ut 9:an eller gymnasiet utan fullständiga betyg och helt enkelt inte kommer vidare i livet, d v s de lyckas inte ta sig in i arbetslivet, skaffa egen bostad, egen familj eller egen ekonomi o s v. Denna grupp växer stadigt och mycket snabbt för varje år som går, och eftersom unga vuxna med utländsk bakgrund utgör 35% av alla unga vuxna i landet handlar det också om en betydande proportion av alla unga vuxna överhuvudtaget.

Är det då konstigt att ungdomarna hamnar i brottsregisterna?

Jag skulle snarast vilja ha en undersökning av ala domar i landets domstolar. Jag vill se vilka ursprungsländer de dömda har (bland de med som bor i Sverige). och jag vill veta om de är andragenerationens invandrare eller inte.

För att hjälpa individerna som behöver hjälp.

Detta kan vi antingen välja att diskutera för att hjälpa människorna som hamnar i utanförskap, eller så kan man välja att inte diskutera det för att det är för känsligt. Eller så kan man välja att kasta skit på alla invandrare som fascisterna i Sverigedemokraterna gör.

Vad väljer du?

PS

För 130 år sen var svenskar i danmark i syriers och somaliers situation idag.