Välfärd OCH flyktingmottagning, inte antingen eller.

Två artiklar sprids just nu som egentligen saluför exakt samma tanke. Dvs att välfärd och social skyddsnät står i opposition till flyktingmottagningen. Det är en livsfarlig idé, som går ut på att vi bör dra ner på sociala skyddsnät, eller tolerera sämre villkor för flyktingar och invandrare, för att kunna ta in fler flyktingar i Sverige.

Det ena är Johan Norbergs artikel som anser att vi kan dra ner på det sk välfärdssamhället och sänka löner för att släppa in fler flyktingar. Idén är bland annat att det inte gör något om flyktingar i framtiden lever SÄMRE än idag, för de lever ju ändå bättre än i krigets Syrien.

Den andra är Irena Pozars artikel. Irena saluför en vanlig vänsteråsikt att det inte gör nåt om flyktingmottagandet inte är värdigt och om råttor finns i boendet. Idén är densamma som Norbergs att det inte gör något om flyktingar i framtiden lever SÄMRE än idag, för de lever ju ändå bättre än i krigets Syrien.

Norberg och Pozar saluför sammaidé om att ”sänka flyktingars levnadsstandard och ta emot fler”. Det är ok med sämre förhållande och villkor för flyktingar ”vi räddar ju liv”.

För några månader sen var denna åsikt otänkbar mer än bland vissa liberala och konservativa grupper. Idag pratar även vänsterdebattörer öppet om att spara in på välfärd eller sänka flyktingars livsvillkor. Något har hänt.

Jag VÄGRAR ställa funktionshindrade, äldre, flyktingar, invandrare och barn mot flyktingmottagningen.

Men det sker just nu. Regeringen pratar öppet om att minska assistansersättningen för att ha råd med flyktingmottagningen.

Vi får hitta den balanspunkt när vi kan ta emot maximalt antal flyktingar utan att minska de sociala skyddsnäten. Och hitta sätten att ÖKA flyktingmottagning och förbättra sociala skyddsnäten.

Annonser