600.000 till Europa på 4 månader

FN:s flyktingkommissariat, UNHCR antar att 600.000 flyktingar kommer till Grekland de närmaste fyra månaderna. Det skulle betyda ca 100.000  nya flyktingar till Sverige på 4 månader, om man följer FN:s prognoser.  Men rapporterna från Grekland tyder på att prognoserna kanske är för konservativa.

FN antar att 600.000 kommer till EU via Grekland de närmaste fyra månaderna. (Som ni kan läsa här och i FNs rapport sidan sju.)

Between November 2015 and February 2016, UNHCR anticipates that there could be an average of 5,000 arrivals per day from Turkey, resulting in up to a total of 600,000 arrivals in Croatia, Greece, Serbia, Slovenia and the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Men FN kom fram till denna siffra INNAN ökningen av antalet flyktingar från och med mitten av oktober.

Antalet flyktingar som anländer till Grekland ökar just nu dramatiskt.

I oktober kom 200.000 vilket är ca 7000 om dagen. Det mesta av denna ökning kom i andra hälften av månaden. Runt 15/10 skedde en dramatisk ökning av antalet som korsade havet till Grekland och antalet personer som kommit över har sedan dess legat på runt 6000-10.000, med 12558 som rekordnivå. Projektet Missing Migrants har dokumenterat detta i flera artiklar de senaste dagarna.

Om trenden håller i sig lär vi hamna på runt 250.000 flyktingar som tar sig över till Grekland enbart i November. Om inga vinterstormar sätter P för det.

Till detta ska man lägga de som kommer till Europa via Italien och andra resrutter. 140.000 har kommit till Italien hittills i år.

Det mesta tyder just nu att FN.s siffror mycket väl kan vara mycket låga.

*****************************
RESTEN AV ARTIKELN TAR JAG BORT TILLS EXAKT STATISTIK FRAMKOMMIT.

Det finns mycket som tyder på att vi kan få upp emot 20.000-40.000 per månad de närmaste månaderna.Men det jag skrev stämmer inte. Vi behöver statististik kort och gott.

/T

Annonser