Om Kronan

Om Kronan och krongården (platsen för gårdagens terrordåd).

Bara 50% av barnen i grundskolan Krongården, där skolan Kronan ligger, uppnår gymnasiebehörighet.

9% av de inrikesfödda i Sverige uppnår INTE gymnasiebehörighet. 35% av de utrikes födda i hela Sverige uppnår INTE det. I Kronogården uppnår 50% av grundskoleeleverna, såväl inrikes och utrikes födda, INTE till gymnasiebehörighet. Skolan har till 97% elever med utländsk bakgrund.

Det rasistiska terrordådet igår skedde alltså i en av de skolor som drabbats hårdats av den svenska integrationspolitiska katastrofen.

Och barnens framtid ser inte ljus ut heller. Den politik vi har behandlar i praktiken dem som skit.

Därför är jag lite ilsk på Löfvens besök där. Det passar nu. Men var har han varit tidigare?? Statsministrar har kommit och gått men de har alla spottat på de boende i Krongården. och vad sker imorgon? Kommer Löfen att kalla till en nationell samling för att hjälpa de drabbade över hela Sverige.

Ja vi måste ha samlingar mot rasism nu, men även samlingar för att rädda människorna i utanförskapsområdena.

Riksdagens och regeringens behandling av Kronan i praktiken nästan lika rasistisk som de nazister och sverigedemokrater som brölar ut sitt hat mot flyktingarna och nysvenskarna. Iallafall om man ser till vad den politik vi har har lett till.

Det är nysvenskarna som är offren för dagens brister i migrations- och flyktingpolitiken.

https://ligator.wordpress.com/2015/10/23/att-skita-i-byxorna-och-hoppas-att-hangslena-haller/  (För er som tror att jag därmed vill minska antalet flyktigar. Man kan vara bekymrad över dagens katastrofala flykting- och migrationspolitik och ändå vara för ett öppet och generöst flyktingmottagande. Pilutta er, ni rasister och antirasister som tror annorlunda.)

https://ligator.wordpress.com/2015/09/27/bekampa-arbetsloshet-och-utanforskap-bland-de-nyanlanda/

http://www.verdandi.se/wp-content/uploads/2015/10/151014-F%C3%B6rorterna-som-Moder-Svea-gl%C3%B6mde.pdf

Kronan
Kronan2 kronan3 kronan4