Ge invandrarna RÄTTEN att jobba!

I mitt ideella arbete med flyktingar här på Öland är det en fråga man ständigt hör. ”Hur kan man få jobb här?” Det finns oftast en enorm vilja att arbeta. De frågar om de kan få jobba gratis, eller göra praktik, och hur de kan få jobb när de får uppehållstillstånd.

”Vi arbetade inte i Syrien men nu är vi i Sverige och då vill vi börja jobba”, som många kvinnor beskriver det. ”Jag har bara varit soldat hela mitt liv, nu vill jag ha ett riktigt jobb”, som många eritreaner uttrycker sig.

Hur besvarar vi denna oerhörda vilja att jobba bland flyktingar?

Dåligt. Arbetslösheten är enorm bland invandrare och deras svenskfödda barn. Av olika orsaker, men det faktum att det finns få jobb för lågutbildade i Sverige bidrar. Språkproblem också.

Den vilja att jobba som de hade när de kom till Sverige som flyktingar har förändrats. istället för arbetslust har de passiviserats, på gurnd av på grund av tiden i passivitet i flyktingförlägningarna och sånt som den bristen på jobb för personer med låg utbildningsnivå. Och deras längtan att lära sig svenska och möta svenskar dör ofta även den.

Hur stor är arbetsmarknaden för en person med rötterna i Sverige bakåt ett par nundra år, som bara har grundskolan bakom sig? Inte stor. Hur stor är den då för nån som dessutom inte kan språket?

Jag är för en stor och generös flyktingmottagning men accepterar fan inte att människor behandlas som skit när de kommit hit.

Utanförskap

Det finns en ny Verdandirapport som ni ska läsa.  40% av ungdomarna födda utanför Europa kvalificerar inte sig till gymnasiet… Till exempel. Bara 55% i 38 invandrartäta förorter jobbar. Det är skrämmande.

Jag skrev om det nyligen också i min artikel om att vi måste bekämpa arbetslösheten och utanförskapet bland invandrarna. Speciellt utsatta är invandrarna från afrika, och deras barn. Men även de från Mellanöstern hamnar lätt i utanförskap.

Det mest hemska är att detta inte är några hemligheter. Politikerna och regeringarna har känt till att det är så här sedan 80-talet.De lösningar på krisen politikerna sökt presentera har varit att bygga ett sk bidragssamhälle. Man har accepterat utslagningen och anpassat sig efter det. Oppositionen till denna förda politik har velat ”lösa” problemen genom att antyda att invandrare är pasiviserade och lata och ska tvingas ut i arbetslivet.

Ett exempel på det är Mauricio Rojas som i Svd lägger fram radikala förlag för en ny integrationspolitik som utgår från att invandrare är latmaskar som inte vill jobba. För att lösa detta vill han skapa ett socialsystem för invandrare och ett annat för alla andra. Invandrarna ska genom morot och piska tvingas jobba och ryckas ur passiviteteten.

Men Rojas skriver inte ett enda ord om vad de ska jobba med. Var finns jobben för en person med 6 års utbildning som knappt kan språket? Ska invnadrarna straffas för att det inte funnits jobb här att få, så de passiviserats? Nej vi måste vända på steken. Den arbetslust som finns hos de flesta invnadrarna när de kommer hit måste vi ta till vara på.

Rätten att jobba

Istället för tvång och straff för att få invandrare och nyanlända att ta jobb som inte finns måste vi hitta vägarna att se till att även de kan jobba. Vi måste ge dem RÄTTEN att jobba. Inte piska, inte morot, inte passiviserande bidrag utan RÄTTEN att jobba. Använd den arbetslust som finns då de kommer hit från dag ett. Använd den ENORMA lust att lära sig svenska de allihopa har, från dag ett.

Svenskundervisning från dag ett i Sverige minst 2 gånger i veckan i kombination med någon form av arbete från dag ett. Samma sak när de får uppehållstilstånd. SFI, svenska för invandrare, och arbete. Det är vägen. Gör det så kan vi bryta den negativa spiralen i svensk migrations- och flyktingpolitik.De redan etablerade i Sverige behöver liknande åtgärder, men det är en åtgärd med enormt symbolvärde att vi ändrar flyktingmottagandet och mottagandet av nyanlända först.

Svenska regeringar har skapat ett system där invandrare behandlas som sorterade sopor. Och det, mina vänner, är fan kriminellt.

Ps

Kommentar till en vän på FB.

Jag anser att vi har katastrof. Vi har haft det i 30-40 år. Utanförskap, utslagning, arbetslöshet, 40% av barnen i högstadiet som har utomeuropeiska bakgrund som inte har betyg nog för gymnasiet. Etc. Katastrof.

Vi behöver ha ett humant mottagande. Men vi måste också ge dem en chans när de fått uppehållstillstånd.

Att skaffa fram arbete o svenskundervisning redan för flyktingarna och arbete och bättre Sfi till de nyanlända börjar jag se som nyckeln till en ny migrations- och flyktingpolitik. Låt flyktingarna få det de frågar efter: svenskakunskaper och jobb.

Det är en hjärtskriande totalkatastrof Alex. Därför att det är redan sen decennier illa ställt. Nu med fler människor som kommer blir mottagandet ännu sämre och jobben o bostäderna ännu färre.

😦

Ja jag pratar volymer. För med dagens politik kommer utslagningen att bli stor. Det blir fler som döms till passivitet och arbetslöshet o avbruten skolgång.

Jag vill inte minska flyktingmottagandet. Men VI MÅSTE kunna ta emot de som kommer hit på ett människovärdigt sätt. Måste!

Vi måste börja kalla utslagningen av invandrare och utanförskapet bland dem för en nationell flykting- och migrations katastrof.

Och nej jag skiljer inte mellan flyktingpolitik och migrationspolitik. Det är en livsfarlig tankefälla. Vi måste kunna ta hand om de vi tar emot. Inte kasta folk på soptippen som man gör idag.

PS

 

Uppdaterat 16/10

”Och för den grupp som saknar gymnasieutbildning har sysselsättningsläget i stället drastiskt försämrats: 37 procent 2014, vilket är hela sju procentenheter lägre än 2005.

2014 fanns 77.000 arbetslösa utrikes födda med högst förgymnasial utbildning inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Det är 40.000 fler än 2005, eller en 108-procentig ökning. För denna grupp kvarstår arbetslösheten på en hög nivå även efter lång tid i Sverige, visar registerdata. Bland de utan gymnasium som invandrade under 1990-talet var arbetslösheten fortfarande 2012 mellan 20 och 30 procent. För de som kommit mellan 2006 och 2011 saknade hela 70 procent eller mer ett arbete 2012.” (Källa!)