Ge alla flyktingar svenskundervsining!

Att förändra det svenska flyktingmottagandet i grunden är inte dyrt. En till en och en halv miljard kostar det att ge 100.000 asylsökande svenskundervisning. En pink i oceanen jämfört med hela flyktingmottagningen.

Flyktingarna som kommit hit till Öland behöver ofta sådant som kläder och handdukar och sådant. I år har flyktingarna med sig färre tillhörigheter än någonsin. De har fått ta med få saker vid flykten över Medelhavet.

Igår pratade jag en hel del med två flyktingar här i Borgholm som bara går i sandaler ännu. De frågade efter skor. Hon ville hitta storlek 39. Det hade i inte.

Men innan de började prata kläder frågade de ”var kan vi lära oss svenska”?

Denna fråga, ”var kan vi lära oss svenska” har flyktingar ställt år ut och år in. Men nån svenska har de inte fått lära sig, för det har aldrig inkluderats i vår migrations- eller flyktingpolitik. Förr, på 80-talet, när flyktngar fick gå och vänta på uppehållstillstånd i flyktingförläggningarna i 3 till 4 år gjorde de det utan att lära sig svenska. Idag får de vänta 8-12 månader. Men får ännu inte lära sig svenska. Mer än om ideella krafter eller studieförbund finns på orten som hjälper en del av dem med det någon timme i veckan.

Ändå skulle man förkorta tiden för integration med månader om man bara lät flyktingarna lära sig svenska.

Det skulle kosta ca en och en halv miljard att ge dem svenskundervisning 1-2 dar i veckan och anställa en person som koordinerar de ideella krafterna i kommunen så de får mer hjälp och sysselsättning och samhällsinformation. Att skapa MÖTEN med svenskar.

För att beskriva iden kan du tänka dig att man avsätter 1000 kronor för var VUXEN flykting här varje månad. Pengar som öronmärks och inte får gå ner i fickorna på de som äger förläggningarna. Plus att man betalar ett schablonelopp för att få igång verksamheten och för barnpassning. (Barnens skolgång hanteras reda idag ganska bra.)

Har ett boende då 100 VUXNA flyktingar har de 100.000 per månad för denna verksamhet.

På 100 flyktingar anställer man ett antal lärare deltid (studenter o pensionärer o arbetslösa) och en sk koordinator.

Flyktingarna bör få undervisning ca 8 timmar i veckan fördelat på 2 dagar. (Exakt timantal får man arbeta på, det lär gå att ge mer tid.) På det sättet kan en lärare ha flera grupper av elever och hålla grupperna ganska små.

Koordinatorn som anställs kan arbeta med att fixa praktik, ordna cafeer, koordinera de av flyktingarna som vill arbeta ideellt (snickra tex) uppbåda ideella krafter och hyra tolkar och bussar. Det finns ideella krafter i varje kommun men det saknas ofta någon som kan koordinera dessa. Koordinatorn hjälper de som arrangera cafeer, tar in personer som kan berätta om Sverige, och pratar med praktikplatser. Dessutom vill flyktingar ofta hjälpa till i lokalsamhället. Det bör vi dra nytta av. Det finns hus som behöver målas, staket som behöver omvårdnad och skogar som behöver rensas på sly överallt.

En del av pengarna ska gå till hjälp för lokalhyror och sådant för cafeer och till förläggningarna för hyra av rum för denna verksamhet, etc. Dessutom ska det gå till lokaler förläggningen måste fixa fram för undervisningen, i eller kring förläggningens område.

En sak koordinatorerna ska hjälpa till med är information om Sverige. Flyktingar vill veta hur Sverige fungerar. Hur är det med sjukförsäkringar, hur fungerar demokratin, vad gör man på en kommun, vilka rättigheter har barn, etc. Idag är informationen usel. Det skapar utanförskap och problem.

Sen behövs en kontrollfunktion också som kollar att det funkar nationellt. De bör också funka som en sorts Ombudsmän för flyktingarna som måste ha nån att vända sig till vid klagomål. Demokratiarbetet börjar vid förläggningarna. Idag kan de bara vända sig till Migrationsverket eller föreståndarna om något är fel. Det är de som administrerar boendena.

Om vi tänker oss att vi har 100.000 flyktingar och avsätter 1000 om månaden i 12 månader kostar detta 1,2 miljoner. Troligen lite mindre.  Men vi får räkna med extrakostnader för barnpassning (någon form av förskola måste arrangeras, för att mammorna ska få utbildning), etc…

För 1-1,5 miljarder kan man alltså förkorta tiden för att integreras med flera månader. Man kan förkorta tiden för att lära sig svenska. Man kan underlätta deras ingång i arbetslivet. Man kan ge dem möjlighet att skaffa svenska vänner och bekanta kanske flera år innan de annars skulle få det. Man kan informera om hur Sverige fungerar.

Annonser

One thought on “Ge alla flyktingar svenskundervsining!

  1. Ping: Myten om migrationsverket och de stora volymerna | Sverige är inte världens navel!

Kommentarer inaktiverade.