Problemet med Barbro Jöberger är rasism, inte elallergi och amalgam

Jag har mött Barbro Jöberger, bloggaren Julia Caesar, minst en gång på 90talet inser jag. Hon var konspiratoriker redan då. Hon var helt fixerad vid att alla svenskar höll på att förgiftas av amalgam och elektricitet. En sorts konspiration.

Och det är onekligen problematiskt när man tar det man själv lider av och tror att ALLA svenskar mår sämre av el och amalgam och at myndigheterna medvetet tystar ner detta.

Men nu kommer elallergiker och amalgamförgiftade att hånas igen och klumpas ihop med rasister. Snälla ni, gör inte det.

Ja jag vet att diagnoserna är omtvistade. Men onekligen lider de av något. Och det är knappast psykologiskt bara när man kan peka ut folk i rummet som har mobilerna påslagna. (Jag har stött på sådana ett antal gånger.) Antingen är det känslighet för elektriska fält av något slag eller så är det tankeläsning. Men  ÄVEN om det vore psykologiskt bara, är det ändå en funktionsnedsättning att man anser sig lida så mycket av det, och det inget man hånar.

Jag har stor respekt för folk som lider av amalgam och el. Allergier finns för allt. Så givetvis också för el och amalgam. (Allt annat vore egendomligt)

Barbro ska kritiseras för sin rasism och för de konspirationsteorier hon spritt om att myndigheter medvetet mörkar elallergi och amalgamförgiftning. Men snälla ni, det är RASISMEN som är problemet och konspirationsteorierna, inte elallergin eller amalgamöverkänsligheten.

Funkofobi, hat mot funktionshindrade, är lika allvarligt som rasism, det vet ni väl?

Läs mer här: sluta bemöt rasismen med funkofobiska argument!

2 tankar om “Problemet med Barbro Jöberger är rasism, inte elallergi och amalgam

  1. Pingback: Hat och hån mot elallergiker är lika illa som hat mot invandrare! | Sverige är inte världens navel!

  2. Pingback: Hat och hån mot ”elöverkänsliga” är lika illa som rasism. | Sverige är inte världens navel!

Kommentarer är stängda.