Bloggaren Julia Caesars (Barbro jöbergers) nazistiska idevärld

Debattören Julia Caesar är älskad av sverigedemokrater och näthatare. Men vad skriver hon? Vilken världsbild har hon? Hon anser att det pågår en kamp om existens och livsrum i Europa. Genetiskt underlägsna och sexgalna människor och deras naziliknande religion (islam) invaderar Europa med godtrogna politikers hjälp. Väl här håller de på med massmord och etnisk rensning. De genetiskt sett högstående nordeuropeerna hotas av lägre stående folk med låg IQ och stark drift att våldta unga nordiska flickor.

Detta naziliknande dravel sprids av en av Sveriges mest inflytelserika bloggare, den anonyme Julia Caesar. Och horder av sverigedemokrater applåderar och älskar ”henne.”

Det pågår en debatt om denne bloggare just nu.  Ni som hängt med har sett att pseudonymen Julia Caesar klagar på att journalister sökt henne. Hon är rädd att hon inte ska förbli anonym längre. I artikeln ”Mardrömmen” skriver hon om Hamruds och Orrenius sms och försök att prata med henne genom att åka till hennes hus. Journalisterna har INTE förföljt henne utan följt normal praxis att man åker till en person om man inte får tag på denne via mail eller telefon. Två gånger under ett år har de försökt besöka henne och skickat mail.

Som resultat har sverigedemokraternas fanclub på nätet hotat, ringt och terroriserat de journalister Julia Caesar pekar ut. (Ändå har hon inte hängts ut ännu. Den respekt journalister ger henne är långt större än hon själv ger dem hon hatar. Hon hängde ut Niklas Orrenius och lämnade ut hans hemnummer. Hon hänger ut misstänkta brottslingar med namn och bild.)

Men vem är hon? Vad skriver hon?

Den hemliga konspirationen att ta över landet

Vi ska kika på hennes artikel om göken först. Den är avslöjande.

I en artikel liknas de en del folkslag som invandrar till Sverige just nu vid vid stora feta gökar som kastar ut andra fågelarters ungar ur bona och där föräldrarna till de utkastade ungarna luras att uppfostra de stora, feta, grymma gökens ungar. Så fort de barnen vuxit upp sätter de igång massmordet och den etniska rensningen mot ursprungsfäglarna.

Så här skriver hon om svensk och europeisk migrationspolitik.

”Med egen vinning som enda drivkraft iscensätter den ett av världens skickligaste och mest brutala bedrägerier. Samvetslöst utnyttjar och parasiterar den på andra som är mindre och svagare än den själv. För att nå sitt mål förfalskar den sin identitet, ockuperar kallsinnigt andras bostäder och förvandlar dem snabbt till baser för massmord och etnisk rensning.

(…)

Så fort som ägget har kläckts sätter gökungen igång med massmord och etnisk rensning. Det ockuperade boet är litet, anpassat för småfåglarnas egna och barnens behov av utrymme. För gökungen blir det trångt, och den känner sig kränkt av konkurrensen om utrymmet från fosterföräldrarnas egna ägg.

Målmedvetet sätter den sin bestialiska plan i verket. Redan under sina första dygn i livet baxar den alla ägg ut över bokanten, ett efter ett, tills den är ensam herre på täppan. Om något av fosterföräldrarnas ägg händelsevis har hunnit kläckas har den nykläckta ungen inte en chans. Gökungen knuffar ut också den ur boet mot en säker död.

(…)

I fågelvärlden existerar ingen moral och inga skuldkänslor. Gökens kriminella livsstil accepteras av naturen, som känner en enda lag: Döda eller bli dödad. Äta eller ätas.

När göken kommer till Norden och upphäver sitt mytomspunna ko-ko i början av maj kommer den inte för att njuta av den vackra naturen eller bjuda oss på akustiskt välbehag. Anledningarna är krassare än så. Dels erbjuder de nordiska länderna försörjning genom gratis tillgång på mat, dels tillhandahåller de den perfekta bakgrunden för att iscensätta det massmord som är gökens specialitet.

(…)

För att inte utlösa fosterföräldrarnas gökmobbningsinstinkt döljer gökungen sin identitet genom att sitta orörlig och försöka se ut som vilken fågelunge som helst. Varje viftande med vingarna, varje flygrörelse riskerar att röja dess rätta identitet. Och fosterföräldrarna sväljer bedrägeriet med hull och fjädrar.

Vilka är då dessa parasitet utan moral och sluldkänsla? Ja, ni gissade rätt: muslimerna. Dessutom afrikaner och romer. Folk som är ”genetiskt underlägsna” oss nordeuropeer, som Julia Caesar ser det.

Allt börjar nämligen med sex.

Sexualitet

Julia pratar mycket om sex. Om våldtagna bloda svenskar. Om kvinnor som våldtagits av muslimska män. Dessa kallar hon för övrigt  ”islams heliga madrasser”.

Gruppvåldtäkter gjorda av enstaka muslimer anser hon är bevis på att islam uppmuntrar till våldtäkter och att muslimska män är sexförbrytare. Islam är en ”våldtäktskultur”. Personer som misstänks för våldtäkt hängs ut med namn och alla muslimer misstänkliggörs på grund av några enstaka individers handlingar.

Den som läst nazitidskriften Der Sturmer känner direkt igen retoriken. Pratet om de ”farliga dregglande våldtäktsfanatiska judarna” med sin ”våldtäktskultur” går igen. Det är samma sorts uthängande av reella och misstänkta våldtäktsmän och samma kollektiva skuldbeläggande av alla i gruppen på grund av vad enstaka individer gjort eller anklagats för att göra.

Hennes ord hade kunnat vara hämtad ur nazilpropagandan på 30-talet:

”Tiotusentals kvinnor offras varje år med lätt hand för den välsignelsebringande mångkulturen. Politikerna struntar i offren. Tystnaden avslöjar deras isande likgiltighet inför sitt eget folks säkerhet. Ingen svensk regering har någonsin brytt sig om att försöka stävja våldtäkterna på det enda sätt som skulle ge märkbara resultat: att minimera invandringen från muslimska länder. Att sätta svenska kvinnors behov av trygghet och säkerhet före massinvandring vore ju ren och skär rasism…

Efter 45 års massinvandring kan ingen påstå att invandrare från Mellanöstern och Afrika är som vi. Eller låtsas tro att de blir som vi så fort de sätter fötterna på svensk mark. Det finns miljoner bevis för motsatsen. I muslimsk kultur är det legitimt att våldta en kvinna om hon inte täcker sig med stora tygsjok. I muslimsk kultur sitter mannens heder mellan kvinnans ben, och männens sexualitet är kvinnans ansvar. Både att tillfredsställa den (inom äktenskapet) och värja sig mot den (utom äktenskapet)…

Därför får oinformerade svenska flickor och kvinnor sina liv förstörda när de får själen och underlivet sönderslitna av brutala våldtäkter, begångna av invandrare som tror att de har all rätt i världen att våldföra sig på obeslöjade kvinnor.”

Men vad baserar hon påståendena om de sexgalna muslimerna på då?

Våldtäktsbenägna muslimer och afrikaner

I artikeln ”våldtagen av staten” ser man till och med en bild som tydligt visar vad som pågår. En mörkhyad har sex med en med ljusare hy. I undertexten står det att Svenska folket utsätts för övergrepp just nu.

Klicka fr större bild

Klicka för större bild

I texten ser vi att källan till påståendet om de sexgalna, våldtäktsfixerade afrikanerna och muslimerna är Nicolai Sennells. Sennells sprider ideer om att muslimer våldtar för att de degenererat genetiskt på grund kusingiften. De är av naturen våldsamma och sexgalna.

”Enligt en intervju med den danske psykologen Nicolai Sennels på bloggen Politiskt Inkorrekt är 70 procent av alla pakistanier, 40 procent av alla turkar och nästan hälften av alla araber utsatta för inavel. En grov uppskattning visar att närmare hälften av alla muslimer i världen är inavlade. I Pakistan är 70 procent av alla giftermål mellan kusiner (så kallade blodsband) och i Turkiet är antalet mellan 25-30 procent.

Statistisk forskning på arabiska länder visar att upp till 34 procent av alla giftermål i Algeriet är blodsbandrelaterade, 46 procent i Bahrain, 33 procent i Egypten, 80 procent i Nubia (södra området i Egypten), 60 procent i Irak, 64 procent i Jordanien, 64 procent i Kuwait, 42 procent i Libanon, 48 procent i Libyen, 47 procent i Mauretanien, 54 procent i Qatar, 67 procent i Saudiarabien, 63 procent i Sudan, 40 procent i Syrien, 39 procent i Tunisien, 54 procent i Förenade Arabemiraten och 45 procent i Jemen. (Reproductive-health-journal)

”Det som räknas är blod och tro”

Två citat av professor Samuel P Huntington (1927-2008) om de mångkulturella samhällenas identitetskris:

”Det som räknas när man befinner sig i en identitetskris är blod och tro, religion och familj. Människor försöker liera sig med dem som har samma bakgrund, religion, språk, värderingar och institutioner, och fjärma sig från dem som är annorlunda. Tusentals års erfarenhet har visat att religion inte är någon ”obetydlig skillnad” utan möjligen den största skillnad som kan finnas mellan människor.”

Till syvene och sist handlar allt om blod och tro, menar Huntington i citatet Caesar lånar. Och vårt svenska blod verkar vara hotat enligt Julia Caesar.

”Det är uppenbart att toleransen och den sexuella generositeten är enkelriktad. Det är svenska flickor som ska låta sig penetreras av Ahmed, Muhammed och Abdurachman.”


Eller som i detta citatet hon plockade från Affes statistikblogg.

”Som far till döttrar ser jag med avsmak på denna statsorkestrerade propaganda. Den är vedervärdig. Staten försöker indoktrinera och lära små barn/flickor (och naiva föräldrar) att det är naturligt att ha sex med Muhammed, medan verkligheten är annorlunda. Min gräns, som ansvarstagande förälder, går vid arabiska muslimer, och muslimska nordafrikaner (exempelvis somalier), då det är strängt förenat med livsfara ur flera aspekter. Då skyddar de inte sig själva, och det blir min plikt (inte statens) som ansvarstagande och fostrande fader att skydda mina döttrar. Med alla medel som står till buds.”


IQ och de genetiskt sett intelligenta nordborna

Vi ska kika på En annan artikel hon skrivit. En där hon förklarar att nordborna intelligantare än mer sydligt boende människor, eftersom solen gör människor i varmare länder dumma. Deras GENER förändras så deras IQ minskas.

Att judar och romer med sina gener riskerade att besudla arierna, var en annan av nazisternas grundtankar. Julia Caesar anser att romer, afrikaner och muslimer riskerar att besudla våra europeiska gener.

I en artikel om hur invandringen hotar vår nationella IQ skriver hon:

”Ändrad demografi handlar inte om hudfärg. Det handlar om att bryta sönder och byta ut en etniskt homogen befolkning – som de nordiska länderna hade för bara 50 år sedan – mot en genetiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt omstörtande förändring som följer av massinvandring från outvecklade och dysfunktionella låg-IQ-länder.”

Och en del av denna farliga genetiska förändring vi står inför är invandringen av afrikaner, anser hon

”Afrikaners genomsnittliga IQ är lägst i världen, kring 70. Hur obehagligt vi än tycker att det är finns det i dag flera hundra vetenskapliga studier som visar samma sak….

Det finns, precis som James Watson skrev, ingen anledning att tro att den intellektuella förmågan, eller för den delen andra egenskaper hos olika folkgrupper som har varit geografiskt åtskilda under evolutionens mångtusenåriga historia skulle ha utvecklats identiskt lika. Både kulturer och det mänskliga genomet förändras genom evolutionen inför de krav som ställs av skilda geografiska, klimatmässiga och andra förhållanden.”

Jag fokuserar lite på detta eftersom andra forskare visar att anledningen till den låga IQ:n är låg utbildningsnivå och fattigdom. Det är därför skillnaden i IQ visat sig vara minimal vid adoptioner. I synnerhet adoptioner där barnet lämnat den fattiga miljön tidigt. IQ är beroende av sociala förhållanden.

Men det är hon ointresserad av. IQ skillnaden är genetisk anser hon.

Och ursprunget för skillnaden är att vi i Norden har kallt klimat. Ju varmare klimatet är ju mer korkad och lat blir människan är hennes tes.

”Allt fler forskare är övertygade om att det var det kalla klimatet som selekterade för högre intelligens. De nya och stora utmaningar som utvandrarna till arktiska trakter ställdes inför krävde både fysiska och psykiska förändringar som utvecklades av evolutionen under tiotusentals år, bland annat i form av större hjärna, långsammare fysisk tillväxt och lägre halter av könshormoner – vilket resulterade i mindre våld och aggressivitet, mindre sexdrift, mer planering och framförhållning, färre barn och större familjestabilitet. I det kalla klimatet behövdes båda föräldrarna för att skydda och ta hand om barnen.

Människor började alltså utveckla högre kognitiv förmåga när de vandrade ut från Afrikas sol och värme…

Nordborna och ostasiaterna var helt enkelt tvungna att utveckla sin mentala kapacitet för att överleva. Med låg IQ har man svårt att långtidsplanera och kan glömma att spara mat till vintern, ordna varma kläder och en bostad som skyddar mot kylan.”

Detta hotar Sverige.

”Dagens migration från dysfunktionella låg-IQ-länder förändrar Europa för all framtid och i alla avseenden. Den innebär också att Europas politiker har tagit sig rätten att ingripa i evolutionen och vrida den baklänges. Evolutionens naturliga urval är satt ur spel av den ambition om “social rättvisa” och långtgående välfärdslagstiftning som i dag omfattas av politikerna i alla välfärdsstater – och som ursprungligen var tänkt för och är skapad av ländernas homogena ursprungsbefolkningar.

För dem som deltar i vår tids folkvandringar från Afrika och andra låg-IQ-länder till Europa finns inte längre några evolutionära incitament att anpassa sig till ändrade förhållanden, till exempel våra komplexa och högteknologiska samhällen.”

Islam som den högsta ondskan

Detta genetiskt underlägsna folk invanderar Europa just nu. Det hotar vår genetiskt sett intelligenta folkstam. Denna invasionsstyrka jämför hon med nazismen. (Därmed blir givetvis alla som talar väl om islam lika vidriga som alla som talade väl om nazismen och alla om bekänner sig till islam jämförs med nazister.)

Som i artikeln om islams rätta ansikte,

”Den ena lögnen efter den andra trycks ner i halsen på en okunnig allmänhet som inte har läst koranen och tror att det som sägs i media är sant. Hur många tusen döda ska islam skörda innan journalisterna slutar ljuga? Det är säkert sant att en majoritet muslimer – i motsats till den massmördare de dyrkar – är fredliga människor. Men den fredliga majoriteten är totalt irrelevant. Precis som den fredliga majoriteten tyskar var irrelevant under nazitiden och den fredliga majoriteten i Kina var irrelevant under Maos slakt på 70 miljoner kineser. Eller alla miljoner fredliga Sovjetmedborgare som levde under Josef Stalins skräckdiktatur.”

Men som jag redan visat kan man ställa sig frågan om vem som egentligen är naziliknade. Att prata om att förhindra genetiskt degenererade folk att komma hit är en aning nazistiskt i min värld.

Att ta lösryckta citat ur källor

Att islam är grymt beror inte bara på generna, som hon ser det, utan även på koranen.

På klassiskt maner letar Julia Caesar fram de mest skräckinjagande citat hon kan hitta ur koranen och andra heliga urkunder (en del äkta och andra falska). Sen påstår hon att det som står i de citaten visar hur HELA islam är och hur ALLA muslimer tänker.

Läser man nazipressen från 30-talet ser man liknande hantering av heliga skrifter överallt men då är det Gamla Testamentet och Talmud man citerar.

Hittar man ett citat som kan tolkas som att en troende jude eller muslim får ljuga för icke troende så tar nazisten, och Julia Caesar, det som bevis för att ALLA judar eller muslimer får lov att ljuga för icke troende.

Ser de citat om att ”döda otrogna” anser de att detta betyder att alla judar eller muslimer måste döda alla icke roende för att vara äkta judar eller muslimer

Etc, etc…. Jag har skrivit om detta i en lång artikel med en massa citat. Här är två exempel från Der Sturmer 1938. För er som inte kan läsa frakturstil handlar det bland annat om riktiga och påstådda citat ur Talmud som de tolkar som att judar får lura ickejudar.

Vidare en artikel från samma nummer av der Sturmer om att det som står i Talmud är det som alltid gäller. Vad än judarna säger, menar Der Sturmer, så är det talmud man ska gå efter. Talmud som nazisterna tolkar den visar judarnas SANNA avsikter, menar de, oavsett om de flesta andra judar har andra åsikter om live och världen.

 Exakt på samma sätt resonerar Juila Caesar. Det enstaka radikala galna imamer påstår är ”islam” citerar hon och håller med om att det ÄR det sanna islam. Oavsett om muslimerna i gemen håller med eller inte.

Citat ur koranen och haditherna lösrycks och ges den mest extrema tolkning hon kan komma upp med… och därmed anser hon det vara bevisat att alla muslimer tänker så.

Landsförrädarna

Vi som inte har något emot islam eller dessa genetiskt underlägsna människor anser hon är landsförrädare, eftersom vi ”släppt in parasiterna”.

I nazisternas retorik ingick många ”vassa” ord. De demokratiska partierna sågs som landsförrädare. Samma sak skrev Breivik i sitt manifest. han ansåg att socialdemokraterna han mördade var landsförrädare och att de höll på att sälja ut Norge till muslimerna.

Samma retorik har Julia Caesar. I artikeln ”landsförrädarna i statshuset” pratar hon om IS, islamska staten och olika kommuners insatser mot IS. Hon naser att det pågår en medveten konspiration att förstöra sverige genom invandringen och genom att inte ta i med hårdhandskarna mot IS sympatisörer.

Med sympatisör menar hon som vanligt även muslimerna i gemen. Det framgår klart i artikeln.

”Ansvarig för beslutet är vikarierande socialborgarråd Ewa Larsson (mp), en sann prototyp för oxytocinstinna medelålders kvinnliga miljöpartister med hjärtat till vänster och huvudet under armen. Ewa Larsson håller godhetens fana högt. Ser jihadister som oskyldiga små raringar och struntar totalt i deras offer; kvinnor och barn som IS-barbarerna lemlästar, våldtar och mördar under bestialiska former. Vet inte ett smack om islam och islamism…

Att svenska skattebetalare ska försörja och betala vård och jobb för återvändande massmördare är fullkomligt oacceptabelt. Vi ska inte med våra skattemedel tvingas finansiera våldtäkter, sexslaveri, massmord, huvudavskärningar, plundring, terror, massförstörelse av antika konstskatter och andra bestialiska handlingar som utförs i islams namn.”

Fredrik Reinfeldt anses vara den störste svenske landsförrädaren i modern tid i en annan artikel.

”Den störste svenske landsförrädaren i modern tid, statsminister Fredrik Reinfeldt (m), har gett klart besked. Sverige ska fortsätta vara en “humanitär stormakt…

Det är sannerligen magstarkt att tala om tålamod och öppna hjärtan, av en man som i åtta års tid inte har gjort annat än exploatera vårt tålamod långt över bristningsgränsen, som har vridit om kniven i och hoppat jämfota med spikskor på svenska folkets hjärtan. Jag kan avslöja en sak. Ingen politisk psykopat ska kommendera mig att öppna mitt hjärta. Mitt hjärta är öppet för alla människor som jag håller av, men jag avgör själv vilka därutöver jag släpper in. Mitt hjärta är definitivt stängt för Fredrik Reinfeldt…”

Hur har han exploaterat Sverige? Jo, enligt Julia Caesar genom att låta muslimer komma till Sverige?

”Massinvandringen från främst muslimska länder…”

kampen om existensen och livsrummet

Slutklämmen i krönikan om göken som jag började artikeln med är kanske mest talande. Precis som nazisterna utmynnar allt i gener och kampen om existensen. Evolutionens enda mening är utveckling, konkurrens mellan olika arter och strävan efter… livsrum!

Kan det bli mer nazistiskt?

”Vad är meningen med gökens asociala och våldsbejakande liv? Hur kan evolutionen belöna en massmördare? Att livet måste ha en mening är en missuppfattning. Det är ett av människan konstruerat synsätt. På mänsklig nivå kan man i bästa fall ge livet en mening, men det är en annan sak.

Evolutionens enda mening är utveckling, och den opererar med oändlighetens tidsperspektiv. Det råder en ständig kapprustning mellan olika arter som upprätthåller ett slags terrorbalans  i utvecklingen av livsformer och livsrum gentemot andra arter.”

Denna ”gök”, denna genetiskt betingade sexgalna massmördare, är islam och muslimen. (Som jag visat anser hon att muslimerna är genetiskt sett underlägsna och mindre intelligenta och dessutom sexgalna på grund av den påstådda inaveln). Men det är även romen och afrikanen. och alla andra grupper hon för tillfället bestämmer sig för att hata.

Många sverigedemokrater gillar Julia Caesar. Även sådana som tagit avstånd från ideer om genetiska skillnader mellan folk. Man kan undra hur Julia caesar går ihop med Sd.s påstådda nolltolerans mot rasism.

PS

Läs även Annika Hamrud i Expressen som visar att Barbro Jöberger är bloggaren Julia Caesar.

Citatet där hon försvarar begreppet ras som Annika lyfter fram förtjänar att nämnas även här.

Hon tvekar heller inte inför att publicera rasbiologisk argumentation:

”Sedan andra världskriget har vi blivit indoktrinerade med den ideologiskt betingade myten att det inte existerar några raser och därför heller inga rasskillnader” (Snaphanen 1/9-13).