Om jämförelser mellan olika former av rasism

En av mina favoritbloggare, Samuel Nudel, skrev om Victoria Kawesa och Maria-Pia Boëthius nyligen, och något som Nudel kallade ”den tröttsamma klyschan ”hade det gällt judarna…”/”byt bara X mot ’jude’ så förstår du hur sjukt det är””. 

I sak håller jag med om kritiken. De båda debattörerna hon kritiserar har klart framfört åsikten att antisemitism, till skillnad från annan rasism, alltid möts med indignation och protester. Dvs man utmålar judar som en priviligierad grupp och antyder att minsta lilla rasism mot dem alltid bemöts.

Men jag vill ändå lite kort svara artikeln genom att visa att det finns goda skäl att använda tekniken ”byt bara X mot ’jude’/’muslim’/homosexuell’/etc”… En del använder tekniken för att förminska antisemitismen, som Nudel skriver, men det finns andra som använder tekniken för att få folk att upptäcka rasism.

Eftersom de flesta som bekänner sig till Sverigedemokraterna inte är antisemiter och inte är svenskfientliga eller katolikhatare fungerar det faktiskt ganska bra att få en del av dem att att se rasismen mot muslimer genom att jämföra med varianter av rasism som de ser och avskyr. Alltför många  sverigedemokraterser nämligen inte rasismen mot muslimerna och romerna inom det egna partiet. Att då jämföra en utsaga från tex Kent Ekeroth med ”tänk om han sagt så om svenskarna eller judarna” funkar faktist förvånanvärt bra.

Anledningen är pinsam, men ganska mäsnklig. Vi människor har svagheten att vi ser hat som drabbar oss själva klart, men när samma sorts hat drabbar folk längre från oss bryr vi oss inte lika mycket.

Jag har drivit denna teknik ganska mycket i olika grupper. Det fanns en extremt rasistisk grupp på Facebook som hette Samtal pågår där folk som var mot antisemitism samlades. Det påstods att de var mot rasism. Men islamhatet spreds fritt där. Konsirationsteorier som aldrig hade kunnat publiceras om det gällt judar spreds fritt mot muslimer. Där använde jag tekniken tills jag kastades ut ur gruppen. Jag vet i efterhand att flera personer faktiskt ändrat sin inställning till rasism och muslimer tack vara detta.

Just nu använder jag metoden mest i mitt arbete mot radikal islamism. Jag möter tyvärr ganska ofta på fördomar mot judar, homosexuella och ”kuffar” (otrogna) bland många som är mot islamofobi. Jag gör samma sak där. Jag visar att de konspirationsteorier de sprider om sionister är något de skulle genomskådat som hat om man sprit samma sak om islamister. Jag visar att om det de säger hade sagts om muslimer hade de reagerat mot hatet mot judar eller ”kuffar”.

En radikal islamist anser att påståendet vissa muslimer sprider om att homosexuella bör dödas är korrakt. Jag jämför då med vad vissa inom Sd skrivit, eller vad Breiviks anhängare skrivit om att muslimer bör dödas.

Stena

Och jag visar att jag behandlar dem som jag skulle behandlat en anhängare av Breivik…


muhammed suaal

Varför gör jag detta? Inte för att förändra de radikala islamisterna. De lär knappast ändra sig. jag gör det för att förändra normala människor med normala fördomar. Dessutom jämför jag för at få folk att reagera. Om antirasister som mest kämpar mot islamofobi ser att ”om de hade sagt detta om muslimer…” så förstår en del kanske att antirasister bör kämpa mot radikal islamism också.

Det finns ett annat sista skäl till varför man bör använda denna metod. Man avslöjar rasister och hatare ganska lätt. Om man upprörs av att jag jämställer homosexuella och muslimer så visar man att man har fördomar (mot muslimer eller homosexuella). Samma med att visa likhet mellan antisemitism och islamofobi.

Och sist men inte minst. Det finns fler likheter än olikheter mellan olika former av rasism. Därför är jämförelser mellan olika varianter av rasism oerhört lärorikt.

 

 

 

 

Annonser