Fundamentalism och terrorism

Utan den nationella miljön och rasismen i Sverige hade inte nazistpartierna kunnat växa sig starka här. Miljön runt extremismen är alltså viktig att bekämpa för att bekämpa den värsta extremismen.

Så betraktar de flesta antirasister problemet med nazism.

Det är LIVSFARLIGT att stötta en radikal extremism och tro att man bekämpar terrorismen eller nazism så.

Att nationalismen i sig och rasismen skapar miljön som leder till att nazismen kan växa ses som självklart. Att sen miljön oftast inte är nazistisk i sig, eller att de som sprider nationalism och rasism inte begår brott, är mindre relevant. Den miljö som skapas kan nazismen växa och frodas i.

Så ser de flesta på nazism. Men de flesta ser inte på radikal islamism på samma sätt. Tyvärr. Men det är samma där.

Jag studerar den radikala islamismen i Norge ganska mycket just nu. Där har IS-förespråkarna samlats kring en grupp som kallas Profetens Ummah. Denna grupp står ofta i konflikt med det så kallade islamnet.no, den radikala islamismens centrum i Norge och tyvärr Norges största organisation för muslimer.

Det här att de står i konflikt med varandra gör att många tror att man kan bekämpa IS och terrorism genom att ge stöd till islamnet och låta personer kopplade till dem stå fram som ett alternativ. ”Det är bättre att de är fundamentalister än att de är terrorister”. Mainstream moskeer kan samarbeta med Islamnet men undviker Profetens Ummah.

Att det är problematiskt ser man om man följer debatten i islamnets facebookgrupp med 16000 medlemmar. Ni kan se några exempel på debatten som tillåts i skärmdumparna nedan (Lägg märke till IS-flaggorna hos en del debattörer. Islamnet är mot Profetens Ummah men har aldrig tagit ställning mot IS. För dem är IS en ickefråga. Ett personligt val att bedriva jihad, typ.

Läser man vidare hittar man en hel radda fundamentalism. En unken kvinnosyn, homofobi, detaljreglerat liv, etc. Långa trådar om det är ok att svälja myggor i ramadan eller ta medicin, etc.

Dilemmat är att utan fundamentalister som islamnet skulle aldrig Profetens Ummah funnits! Det ena göder det andra.

Dessutom är problemet inte bara IS. En hel del personer postar artiklar mot Islamska Staten och det låter som om personen är ok. Men så gillar de Al Nusra istället. Det finns personer som jag vet om som uttalar sig mot IS i Sverige och som ses som bra förebilder men som älskar Al Nusra.

Al Nusra var en gång i tiden samma organisation som IS, och var då Al Quaida.

För att stoppa terrorismen måste vi införa en nolltolerans mot radikal islamism DET är det viktiga och knepiga.

För att dra en skillnad mellan religionen och extremismen gör man detta bäst genom en absolut och konsekvent dragen nolltolerans mot vissa fenomen inom extremismen.

Jag själv använder synen på homosexuella, synen på avhopp från islam (konvertiter), synen på umgänget mellan kvinnor och män (rätten för unga att dejta t.ex), synen på sexkunskap och synen på icke muslimer (kuffar). Dessutom kräver jag av fundamentalister ett avståndstagande mot ALL terrorism.

Om en person hatar homosexuella kan man alltså kräva ett avståndstagande från IS och AL Nusra. Varför? För att jag vill veta var du står. hatet mot homosexuella är så starkt bland terrorns förespråkare att jag har all rätt att ställa krav på dig!

Att du säger att ditt hat mot homosexuella (tex) är religiöst motiverat struntar jag helt i. Jag behandlar alla lika. Religion ger inget ett frikort att hata i mina ögon.

Bara genom att komma åt miljön där extremism frodas kan man komma åt terrorismen.

Islamnet

För att förstå islamnet.noi bör man börja med att kika på denna video.

2013 arrangerade man en stor konferens. En s.k. ”skandinavisk fredskonferens”. I denna video sitter Haitham al-Haddad, Said Rageah och Yusuf Chambers från IERA. Islamnets ledare Fahad Qureshi  tar mikrofonen då han får en fråga från publiken om islam, dödsstraff och homosexualitet. Svaret han ger är rakt upp och ned: han är för dödsstraff och stening för homosexuella.

Han frågar publiken, på 1500 radikala muslimer, om att de straff koranen och sunnah föreskriver, som kommer från Allah, är korrekta, och de bästa och straff som vi borde tillämpa ”över hela världen”. (Dvs bland annat dödsstraff för homosexuella.) Alla 1500 deltagarna räcker upp handen.

(Det bör påpekas att många muslimer hatar allt som islamnet.no står för, så påståendet att ”alla muslimer håller med” är falskt.)

Lägg märke till jihadflaggan i filmen.

Det borde säga allt om vad denna rörelse står för.

homo 2014 (Is) döda homo mars   homo 2014 bra sammanfattning homo1 homo2

Läs mer om min syn på radikal islamism här: https://ligator.wordpress.com/radikal-islamism/

Annonser