Nej rasism har INGET med MAKT att göra!

Är rasism kopplat till begreppet makt? Jag läste lite i en artikel av Ben Taghiov i Politifonen nyligen som är intressant. Den ifrågassätter idén att rasism per automatik måste kopplas till makt. Ben stället en fråga som är intressant.

Han frågar om apartheid-idén om vitas överlägsenhet gentemot de svarta inte var rasism då de vita var i underläge på 1600-talet och 1700-talet. Och är det inte rasism idag när de som förespråkar denna idé är i underläge?

Tänkvärt. Mycket tänkvärt.

Många skiljer idag mellan rasistiska fördomar och rasism, eller rasfördomar och rasism. Rasism definieras som maktmässigt överläge och anses allvarligare än rasistiska fördomar. Så här resonerar en del om begreppet rasism.

Vad är rasism? Många förväxlar rasism med rasistiska fördomar. Den förra är ett system, ideologi och metod av strukturer som har med makt och resursfördelning att göra, medan den senare handlar om fördomar baserat på rasstereotyper hos en individ.

Rasism kan (!) vara individuella attityder och handlingar, som enskilda begår eller innehar, så som fördomar, bigotteri, hat, tankar om ens rasliga överhöghet, stereotypisering eller förakt/avsky.

Men rasism är ofta strukturellt och kollektivt utfört av en grupp gentemot andra grupper som inte anses likadana, främmande och/eller farliga, så som institutionell/strukturell diskriminering, förtryck, segregation, ekonomisk ojämlikhet, politisk kontroll, vit överhöghet och systemisk makt. Detta innebär inte att den förtryckande gruppen gör detta i en organiserad medvetenhet, utan att strukturer och normer är så pass inrotade i systemet att dessa föreställningar om vilka som är ”oss” och vilka som är ”dem” passerar som normala vardagshändelser, utan någon större reflektion (som t ex bruket av ordet ”invandrare”).

Rasism är alltså inte bara fördomar om eller hat mot andra, som många tror. En turk som har fördomar om kurder är nödvändigtvis inte rasist, men däremot bärare av rasistiska fördomar. En rasifierad som har fördomar om vita svenskar är inte rasist, utan bärare av fördomar osv… Tror ni förstår poängen. Rasism är beroende av makt.

Det låter bra men är mycket problematiskt.

För det första finns en tendens att urskulda det man kallar de rasistiska fördomarna, speciellt hos grupper som är i vad man kallar ”strukturellt underläge”. Speciellt då den egna gruppen om man anser att man befinner sig i underläge. Rasismen är farligare än de rasistiska fördomarna, enligt det resonemang som förs i citatet ovan.

För det andra blir rasism en fråga om MAKT och ÖVERLÄGE och vem som har makt och överläge är inte alltid lätt att reda ut.

För det tredje bortser de från individen.

Frågan om strukturellt överläge

Ja, för att börja med det sistnämnda först. Rasister har alltid pratat om sig själv som i strukturellt underläge och har alltid motiverat eller rättfärdigat sin rasism med det.

Sverigedemokraterna och islamofoberna ser INTE sig som i strukturellt överläge. De anser att de är i underläge, hotade av muslimer och kulturmarxister och PK-folk som kompromissar med muslimerna.

Antisemiter anser aldrig att de är i underläge. De anser att världen styrs av judar, sionister och deras medlöpare. De är mindervärdiga, men i överläge.

Radikala islamister anser inte att de är rasister. Enligt deras synssätt hotas deras version av islam av kuffar (otrogna), shiiter, judar och muslimska förrädare. De döms alla ut som mindervärdiga

Antiziganister anser inte att de är i underläge. Tvärtom styr, ställer, stjäl och bedrar romer och sinter och utnyttjar vår naivitet och försätter oss i underläge, som de ser det. Och PK-folk och antirasister, som också är i överläge, stöttar romerna.

De vita i apartheids sydafrika ansåg inte att de var i överläge. De ansåg att de skyddade den vita civilisationen i Sydafrika mot det svarta så kallade barbariet. Svarta var i överläge i Afrika de vita i underläge och utsatta för hot.

Så kan vi gå igenom all rasism på hela jordklotet. Få med rasistiska ideer eller fördomar anser att de är i nåt speciellt överläge. Tvärtom är rasism oundvikligt förknippat med rasisters uppfattning om sig själv i UNDERLÄGE. Ibland har rasister makt, ibland inte. När rasister har makt är de i överläge men anser sig vara i underläge.

Man skulle alltså kunna definiera rasism som att göra generaliserande, fördömande, uttalanden om en grupp man anser vara i maktmässigt överläge. Men det är en förenkling. Det är mer komplext än så. Rasister KAN anse att de är i överläge och underläge på samma gång (brist på logik?). Dessutom är ofta, men inte alltid, rasisterna i strukturellt maktmässigt överläge när de påstår sig hotade. Det gör frågan lite komplicerad.

Individen

En konsekvens av myterna om att rasism hänger ihop med maktmässigt överläge är att man bortser från individen.

Det är speciellt allvarligt eftersom rasism ÄR att döma strunta i individerna och bara se kollektivet.

Det är ett reellt problem idag. Vi har lagar som gör det lätt att döma någon för rasism mot en grupp (hets mot folkgrupp) men det är inte lika lätt att döma någon för rasism mot en individ.  Att skrika guling och ching chong till en person anses inte rasistiskt.

Hur ofta har jag inte hört det då någon säger att ”vita är rasister”. Om man då protesterar och säger ”inte alla vita” får man alltid höra att det inte spelar någon roll vad enskilda individer bland vita tyckt eller tänkt. Som STRUKTUR är vita rasistiska mot icke vita.

Dilemmat med det är att rasism ALLTID gått ut på att inte se individerna utan gruppen. Islamofober dömer ut HELA gruppen, ALLA muslimer. De säger att islam och muslimer är mot demokrati. Påpekar man då att det visst är många muslimer som är för demokrati och att man själv, om man är muslim, är för det, får man alltid samma svar. ”Ja det kan finnas enskilda som är det. Men i stort är islam antidemokratiskt och därför spelar det ingen roll vad enskilda muslimer anser”.

En mer exakt definition av rasism kan alltså vara att man struntar i att se individen utan alltid dömer individen utifrån kollektivet. Behandlar kollektivet som en enhet, ”a night in which all cats are grey”…

”Jag är inte rädd för påståendet att alla vita är rasister för jag vet att det i viss mån är sant” /källa

Att påstå att alla vita är rasister är lika generaliserande som att säga att alla muslimer eller alla judar är rasister. Men framför allt är det samma metod. Att man bortser från individernas syn på andra, skapar sig en uppfattning om gruppen och drar alla individer över en kam utifrån det.

För övrigt innebär tramset om att ”vita är rasister” att man trasslar in sig i en röra av definitioner av vem som är vit eller inte. En kritvit finne  som utsätts för rasism blir plötdligt icke vit, en vit jude, en vit muslim, en vit grek eller vit polack blir icke vit i denna begreppsvärld. Istället för att man bara, helt enkelt, säger: ”RASISM ÄR RASISM!”

Makt

Makt har inget med rasism att göra. Egentligen. Mer än i rasisternas föreställningsvärld där de betraktar sig som i underläge.

Men det händer att de med överläge och makt beter sig rasistiskt. Både vitas och svartas rasism i Sydafrika om den andra gruppen var rasism. Men de i maktmässigt överläge var rasister. Det var oftast de vita men lokalt kunde även svarta sägas befinna sig i maktmässigt överläge.

Som när den vita regeringen strukturellt förtryckte de svarta. Eller som vid de tillfällen ANC attackerade vita familjer och dödade civilbefolkningen UTAN ATT ENS VETA OM DE DE DÖDADE VAR RASISTER ELLER INTE. En svart var i underläge gentemot den vita regimen i Sydafrika. Men en vit var i underläge då svarta rasister bestraffade vita för regimens brott. Ett vitt barn som våldtas för att den vita regimen var förtryckare var lika mycket utsatt för rasism som en svart som fängslas för att han eller hon vill ha lika rättigheter.

Makt är reellt överläge.

Rasism är ofta kopplat till överläge. Överläget att vara en grupp som hatar en individ eller överläget att en stat i praktiken förtrycker en grupp baserat på kultur, religion eller hudfärg.

Rasism + maktmässigt överläge är strukturell diskriminering. (Men som alltid när man tittar på strukturell diskriminering är det viktigt att inte dra alla individer över en kam. Man tittar bara på mönster. Man är väl medveten om att inte alla följer detta mönster.)

Urskuldanden

Nej rasism har i sig inget med makt att göra. Rasism är rasism oavsett vem, hur eller vad man är rasistisk.

Problemet med att säga att definitionen av rasism är att maktmässigt överläge föreligger (förment eller reellt) är att det urskuldar den rasism som kommer från de som är i reellt maktmässigt underläge. Dessutom urskuldar man rasisters retorik om att rasisterna är i underläge. Men rasism är ofta kopplat till makt genom politik och gruppmässigt förtryck.

Då plötsligt blir inte den kurdiska rasistens hat mot turken lika allvarligt som turkens mot kurden. Och den palestinska rasisten som hatar alla judar anses urskuldad av Israels så kallade strukturella ”överläge”. Och invandrarungdomen som skriker ”svennehora” anses ursäktad på grund av att Sd sitter i riksdagen och det finns rasism i Sverige.

Jag är dödligt trött på att bemöta rasisters gnäll om deras förmenta strukturella underläge. Jag vet inte hur många tusen diskussioner jag haft med Sverigedemokrater och antisemiter genom åren om det ”underläget” de ser sig i. SKITSNACK, säger jag till dem!

Så låt oss skrota den idén om att rasistiska fördomar är en sak och rasism en annan på grund av det maktmässiga läget. Det finns bara rasism, och all rasism är fel!

Annonser

One thought on “Nej rasism har INGET med MAKT att göra!

  1. Ping: Hatet mot danskar är också rasism! | Sverige är inte världens navel!

Kommentarer inaktiverade.