Lagen om Hets Mot Folkgrupp skyddar inte individer

Ärligt talat är den svenska lagen om hets mot folkgrupp ett STORT skämt.

Jag läser just nu att en person som utsattes för klar rasism och klart hat fick beskedet att det hen utsattes för inte kan ses som hets mot folkgrupp. Det var inte hets mot folkgrupp när en 21-årig man kallade en kvinna för ”jävla ching-chong” och ”jävla guling” ombord på en buss i Göteborg.

””Straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp tar dock sikte på angrepp som riktas mot kollektivt bestämda grupper och kollektiv av sådana grupper, medan enskilda identifierbara individer inte skyddas av bestämmelsen (se prop. 2001/02:59 s. 15-16). Eftersom X (den tilltalade med sina uttalanden riktat sig direkt mot MÄ (målsäganden) och de två männen, kan han därmed inte dömas för hets mot folkgrupp. Hovrätten anser emellertid att X sammantaget har gjort sig skyldig till ett ofredande gentemot MÄ genom att spotta på henne och uttala sig på det sätt som åklagaren gjort gällande.”

Öh… Rasism handlar om att inte se individen, utan gruppen bara. Har vi en lag om hets mot folkgrupp som går ut på att individer inte kan utsattas för rasism, bara grupper?

Ja, tyvärr, det har vi.

Är denna lag ett skämt?

ja, tyvärr.

Det värsta är att lagen inte ens är mot rasism och homofobi utan mot KRÄNKNINGAR och mot sånt som inte leder till en GOD SAMHÄLLSDEBATT, och mot de som uttalar hat utan bifoga en god källförteckning.

Problemet

Men det är inte nog med det. Tittar man på domarna hittar man fler problem. Vilket jag också skrivit om. I fallet Hess och fallet Dan Park.

Problemen är:

1) Att man kopplar hets till förekomst av ”etablerad forskning eller källor” och saklighet. Finns sk sakliga skäl och källor (vad det nu må vara) och forskning dömer man alltså inte för hets mot folkgrupp.

2) Tingsrätten skriver att det inte spelar nån roll om påståendet är sant eller inte men att det spelat roll om det är sakligt eller inte.

3) Domarna utgår från att folks känsla av att bli kränkta är det lagstridiga, inte rasismen och hatet de möter.

4) Domstolarna stipulerar att all ”debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor” är bra debatt juridiskt sett.

Lagen är inte mot all rasism, bara viss rasism. Dessutom är lagen egentligen inte mot rasism alls utan mot KRÄNKNINGAR som kan upplevas rasistiska. ja inte ens det utan domstolar och JK får mer eller mindre godtyckligt bestämma VILKEN KRÄNKNING om ska anses vara kräkning och vilken som inte ska anses vara det. En subjektiv bedömningsfråga alltså.

Sen är lagen om hets mot folkgrupp en lag som stipulerar att om man kränkts på ett sätt domstolen anser är kränkning så är det inte kränkning om man bifogar bra källor och fotnoter eller hänvisar till nån helig skrift eller nån forskare.

Dessutom pratar man om att man när man uttalar sig måste ha för avsikt att medverka till en god samhällsdebatt. En annan helt subjektiv fråga. Men domstolen och JK tar alltså på sig ansvaret att godtyckligt bedöma VAD som är en god samhällsdebatt.

Radikala islamister anser inte att blandning av könen bidrar till god samhällsdebatt och känner sig kränkta och rasistiskt diskriminerade pga det. Ska det anses vara hets mot folkgrupp. Domstolen och JK idag anser nog inte det. Och det bedömer de bara helt godtyckligt.

Lagar måste vara objektiva. Lagen om hets mot folkgrupp blandar in subjektiva frågor i lagen.

JK:s skälvande pung

Jag har skrivit om det förr. JK tog t.ex. ett förfalskat flygblad med falsk IS propaganda och utredde om det var hets mot folkgrupp. Så lite kunskap har alltså polis och JK om IS att de tror att ett flygblad om att Bob Marely gillar att röka på skrivits av IS. (Jag kan berätta för polis och media och JK att IS inte brukar skriver om att Bob Marley skrev bra musik och rökte på och att man borde ta Obama på pungen.)

”Gud är stor, […], krossa kapitalismen, och leda Obama till pungen, skakandes framför pungen, skälvandes framför pungen. Musikern Bob Marley skrev […] även om han rökte mycket från skålen. Stalin, han är vår vän och följeslagare, även om han var lite oanständig, ibland.”

Idiotiskt i sig. Utreda ett sånt flygblad, har de noll koll?

Men samtidigt stod det ord om att döda alla otrogna. Det analyserade JK om det var hets mot folkgrupp. JK svarar nej, att det är det inte

”Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon hotar eller uttrycker missaktning mot alla utom de som enligt skribenten är de rättrogna faller således inte in under begreppet folkgrupp. Innehållet i skriften kan därför inte anses utgöra hets mot folkgrupp” skriver åklagaren i beslutet.

Om inte hets mot så kallade ”otrogna” är hets mot folkgrupp är inte heller islamofobi hets mot folkgrupp. Eller menar JK att om de som hatar muslimer bara börjar kalla muslimer för otrogna eller vantrogna kan de förespråka mord på dem lite hur som helst.

Jag har skrivit mycket om det där med hetsen mot otrogna. Det kan bara ses som rasism. Rasism mot alla som inte följer deras religiösa tro. hat enligt lagens ord:

hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Saklighet och källor

I domen mot Michael Hess kan man läsa:

Tingsrätten konstaterar att frågan om huruvida Michael Hess uttalande har varit  sant, eller i vart fall för Michael Hess framstått som sant är utan betydelse i målet.  Michael Hess uttalande ska bedömas utifrån den tidpunkt och vid det sammanhang  som han skrivit uttalandet i. Vid gärningstidpunkten har Michael Hess inte hänvisat  varken till etablerad forskning eller islamska källor. Det är först i samband med åtalet som Michael Hess har försökt påvisa stöd i forskning och religiösa skrifter.  Tingsrätten konstaterar därför att det är uppenbart att Michael Hess uttalande inte varit en del i en saklig och vederhäftig diskussion.

Hade domstolen dömt Breivik, för hans vidriga manifest? Det är på många tusen sidor och innehåller tonvis med källor. Skulle domstolar idag döma Ahmed Rami? Han har tonvis av källor på sin hatsida mot judarna. Skulle en domstol döma ”etablerade” counterjihadförfattare som Bruce Bawer eller Bat Ye’or, eller skulle de frias? De är ju ”etablerade” akademiker. Och vad sker om en rasist skriver något grovt någonstans och bifogar en fotnot till Bat Ye’ors akademiska forskning om den muslimska världkonspirationen?

Och är det inte hat om man likt nazister hänvisar till talmud, och likt islamofober till koranen och nån hadith?

Vad sker om rasismen mot muslimer blir rumsren i Sverige, för övrigt? Blir det då sakligt att hetsa mot muslimer och osakligt att vara antirasist?

Kränking

Ni som tror att Dan park dömdes för att han uttalat sig rasistiskt har fel, han dömdes för att han uttalat sig KRÄNKANDE.

B 6579-14 Dom 2014-08-21 Dan Park:

Tingsrätten skriver i domen att den som utnyttjar sin yttrandefrihet – i bild, tal eller text – också har en plikt att så långt möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och uttalanden som inte bidrar till någon form av allmän debatt. I domen står att Dan Parks och galleristens syfte med utställningen inte har varit att föra en saklig debatt utan mer att provocera. På det sätt de spridit bilderna har de inte tagit sitt ansvar. Skyddet för den enskilde att slippa kränkningar och nedsättande omdömen går därför i detta fall före yttrandefriheten och rätten till den fria konsten.

Det är djupt problematiskt. Som jag skrivit förr är det LIVSFARLIGT att blanda in kränkning i lagar om rasism och hets mot folkgrupp. Minns ni terrordådet i Danmark i vintras. Motivet för att mörda juden och angripa Lars Vilks var att förrövaren kände sig kränkt. Han ansåg att juden och Vilks kränkte profeten Muhammed, genom rondellhundarna och genom att vara jude.

Ja mobbade och personer som utsätts för rasism kränks absolut. Men en MASSA människor känner sig kränkta hela tiden för i stort sett allt. Kränkningar är subjektiva, lagen måste vara objektiv.

Världen är full av homofober som anser att homosexuella kränker dem genom att bara existera. Kristna som anser att de kränks av ateister. Muslimer som anser att de kränks av kamp mot radikal islamism eller jihadism, judar som anser de kränks av Israelkritik. Ateister som anser att de kränks av religion. Vänsterfolk kränks av höger och högerfolk av vänster. Och feminister som kränks av vita män och vita män som kränks av feminister och Sd:are som anser sig kränkta av i praktiken allt som rör sig.

Minns ni Elisabeth Wallin Olssons kristusbilder? De kränkte kristna ”omotiverade kränkningar” skulle de sagt. Och bilden hon komponerade av en judisk man och en muslimsk man som kysser varandra i Jerusalem ansågs vara ”omotiverat kränkande” av många.

Sen är det lustigt att man nämner skyddet för den enskilde att slippa kränkningar och nedsättande omdömen när man i den senaste domen mot ”guling-hets” säger att det förhåller sig tvärtom.

Hess och Park

domen mot Michael Hess kan man läsa:

”Tingsrätten konstaterar slutligen att Michael Hess uttalande har utformats på ett sätt som varit kränkande och nedsättande för gruppen muslimer i Sverige och i strid med plikten enligt artikel 10 att så långt möjligt undvika uttalande som är omotiverat kränkande för andra och sålunda utgör angrepp på deras rättigheter och därför inte bidrar till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor. Om Michael Hess syfte hade varit att starta en debatt angående det som han uppfattat som ett problem i Sverige har han kunnat utforma sitt uttalande utan att det hade varit nedsättande för invandrare i Sverige med syftning på deras trosbekännelse. Michael Hess ska därför fällas till ansvar för hets mot folkgrupp.”

En tidigare dom mot Park, TRMAL_B_2014_1130, formulerades på samma sätt:

”Vid utövande av yttrandefriheten finns en plikt att så långt som möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och därför utgör ett angrepp på deras rättigheter och som inte bidrar till en debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor. Det är tingsrättens bedömning att omständigheterna vid en samlad bedömning är sådana att Dan Park genom att hålla upp skylten med den angivna texten spritt nedsättande och omotiverat kränkande uttalanden och han därmed gjort sig skyldig till ett angrepp på romers rättigheter. Hans agerande kan således inte anses vara skyddat av yttrandefriheten.”

Dan dömdes alltså inte bara för antiromsk rasism utan även för att folk sett sig kränkta och för att han inte bidrog till en god samhällsdebatt och inte hänvisade till akademiska källor som var korrekta.

Problemet

Problemet är att individer inte skyddas mot rasism av lagen om hets mot folkgrupp.

Dessutom gäller inte lagen om Hets mot Folkgrupp mot all rasism, bara mot viss rasism. Det är ok att vilja döda alla judar eller muslimer ellericke troende om man bara formulerar det med indirekta ord.

Men problemet är också att man i uttalanden och domar blandar in saker som inte bör ha ett skvatt med saken att göra.

Kränkningar är ett begrepp som inte ens får existera i samband med domar mot rasism och hat, Rasism och homofobi är en sak (.tex.), kränkningar en annan. Annars får domstolarna den orimliga uppgiften att de måste välja vad som är en korrekt kränkning och vad som inte är det. Ska domstolars godtycke om vad som är kränkningar verkligen ha påverkan på domar?

Eller vad gör att terroristen Omars känsla av kränkning då han såg en jude är mindre kränkning än den som kränks av Dan parks hat mot romer? Eller homofoben som kränks av uttalanden för homosexualitet och den homosexuelle som kränks av uttalanden mot homosexualitet? Vem har rätt? kränkningar är subjektiva lagen måste vara objektiv.

Sen pratar de om att uttalanden måste bidra till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor. Vilket jävla snömos! Det är återigen en 100% subjektiv fråga. En homofob skulle ALDRIG anse att det är bidrar till en debatt som medför framsteg för umgänget mellan människor, att vara för homosexuellas rättigheter. En radikal islamist anser att blandning av könen inte medför framsteg. har de rätt?

åsikter om vad som är en bra debatt är subjektiva frågor och lagen måste vara objektiv.

Sen… ärligt talat. vad tusan har akademiska meriter och bra fotnoter med frågan om det är rasism eller inte att göra. Så Himmler som alltid var noga med källorna skulle alltså inte kunna dömas för hets mot folkgrupp i svensk domstol idag?

Avveckla skräpet

Avveckla lagen. Genast!

istället för lagen föreslår jag att lagarna mot förtal av individer skärps så individer kan få skydd och stöd i domstol mot rasistiskt hat av typen jävla ching-chong” och ”jävla guling”.

Lagar om förtal och lagar som har med hot mot människor och med uppvigling borde lätt kunna användas för att stävja all form av rasism. Från det som drabbar en indvid till det som drabbar ett kollektiv.

Jag vill ha lagar mot rasistiska hat och hot. Men lagen om Hets mot folkgrupp är ett skämt. Den handlar inte om att skydda människor från rasistiska eller homofoba hat.

Annonser

One thought on “Lagen om Hets Mot Folkgrupp skyddar inte individer

  1. Ping: Nej rasism har INGET med MAKT att göra! | Sverige är inte världens navel!

Kommentarer inaktiverade.