Dossier: Anwar Al-Awlaki

Anwar Al-Awlaki var den radikala islamismens Joseph Goebbels. Mannen bakom Al Quedas tidskrift Inspire. Citat av och hyllningar till Anwar Al-Awlaki ser man mycket ofta på svenska Facebook och twitter. Det anses ok bland vissa kretsar av svenskar att vara för Awlaki. Detta trots att han anses vara ungdomens predikant. Den predikant som får flest unga att söka sig till IS, den Islamska Staten.

Anwar Al-Awlaki dödades i en amerikansk drönarattack 2011. Radikala islamister älskar honom och vördar hans namn. Speciellt IS, Islamska Staten, använder hans namn för sitt syfte. Vilket kanske inte är så konstigt eftersom han en gång i tiden var med i samma nätverk som dem.

Det var Al Quada i Irak och arabiska halvön som först började använde den flagga som IS idag använder. Därför finns det foton och filmer på Awlaki med IS flaggan i bakgrunden, några år innan IS skapades. Det finns dessutom många tal och artiklar som han spred där han pratade om att återinföra kalifatet. Till och med en artikel om att ”islamska staten” höll på att etablera sig i Irak, där han utmålar demokratin som dess fiende nummer ett..

Awlaki IS flag 2011

Awlaki hade troligen kontakt med det som senare blev Al Queda redan på 90-talets början, i Afghanistan. Men sen reste han till USA och blev respektabel imam i en respektabel moske. Han gjorde sig ett namn i USA genom sina predikningar som spreds över hela världen.

Awlaki sågs som en ”moderat” amerikansk imam runt 2000-2002. Fast det fanns tecken på att något var fel redan då. Han spred konspirationsteorier mot USA och judarna och försvarade palestinska självmordsbombare. Hans kontakter med radikala islamister som Ali al-Timimi tätnade. 2006 höll han tal där han försvarade jihad mot ”de otrogna (kufr) och förklarade att USA var i krig mot Alllah. Awlaki arresterades därför i Jemen, där han bosatt sig, 2006.

Vi ska senare se på ett sånt exempel på vad han skrev, som kan förklara arresten. Detta är viktigt eftersom det finns apologeter i väst som menar att Awlaki var ”oskyldig” 2006. T.ex. CAGE i Storbritannien, som samarbetar med Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén och som har samarbetat med Charta 2008 i Sverige.

2007 släpptes Awlaki och 2009 gav han sig iväg bort och gömde sig med Al Qaeda i Jemen. 2010 kom han att spela en nyckelroll i att skapa det engelskspråkiga magasinet Inspire, Al Quedas tidskrift, som han kom att skriva för till sin död 2011.

En av de sista sakerna han gjorde innan sin död var att säga att det Islamska kalifatet var på väg att etableras i Irak.

Idag är han populärare än någonsin. Speciellt bland ungdomen.

Uppdrag Granskning visade tidigare i år att Awlaki troligen är den mest populära predikanten bland ungdomen som söker sig till IS, Islamska Staten. Awlaki är för dem den självlärde sanningssägaren som stod upp mot förlegade traditioner och imamer och lärde som de tappat allt förtroende för. Den radikale som ville ta tillbala islam till dess ”sanna grund”. Och dessutom en inspirerande talare som på ett förståeligt språk (engelska) förmådde entusiasmera åhörarna.

De bilderna postar jag i denna artikeln, så ni ser exempel på stödet till honom.

12awlaki

Men fokus i denna artikel ligger på att ge några konkreta exempel på vem han var. Detta för att slippa alla bortförklaringar när någon ungdomsförening eller privatperson ”råkar” posta hyllningar till Anwar Al-Awlaki.

Inspire nr. 8: om mord på civilbefolkningen

Inspire 2011,nr 8

Efter en artikel om hur man gör fjärrtyrda bomber hittar man en lång artikel av Awlaki: Targeting the Populations of Countries that are at War with the Muslims.

I den skriver han att en muslim inte medvetet får ha som MÅL döda andra kvinnor och barn ur civilbefolkningen. (Civila män är det andra regler för.) Men i en generell krigföring mot fienden (kuffr, de ”otrogna”) får man mörda dem om de deltar i krigsansträngningar mot muslimerna eller om de dör indirekt, vid slag riktade mot männen, och soldaterna.

”In no way does it mean that Islam prohibits the fighting against the disbelievers if their men, women and children are intermingled. This understanding is very dangerous and detrimental to jihad and awareness on this issue is very important. To stop the targeting of disbelievers who are at war with the Muslims just because there are women and children among them leads to constraints on today’s jihad that make it very difficult, and at times, impossible to fight…

It has been the practice of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم in his battles to attack populations of the disbelievers even if women and children get unintentionally killed; it has been the practice of the four righteous Caliphs, the Umayyads, the Abbasids, the Ayyubids, the Muslims in Spain and the Mamluks in their wars to ambush the Romans in bayat and to use mangonels against them; and it has been the practice of the Ottomans to use artillery in their sieges against the disbelievers’ towns and cities”

Screenshot_2015-01-31-14-25-28

Awlaki tar sen ett par exempel på detta. Hur man bör gå till väga vid användning av bomber eller skjutvapen. Kommer det ett barn emellan så är det liksom beklagligt, men Awlakis attityd är att det tjänar ett ”högre gott”. Samma om man använder gifter eller kemiska och biologiska vapen mot stora städer t.ex.

” The use of poisons or chemical and biological weapons against population centers is allowed and is strongly recommended due to its great effect on the enemy. Regarding the importance and permissibility of using such weapons, the classical scholars have said the following: – Imam al-Mawardi: “The Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم set up the catapult on al-Taif when he laid siege to it following the opening of Makkah. It is allowed to attack the enemy (in the place where they live such as their cities or villages) when they are not aware, like what the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم did with Bani al-Mustalaq, and it is allowed to attack them at night and set fire to their homes and throw on them fire, snakes or scorpions, demolish their homes with them inside, release floods onto them, cutoff their water supply, and do onto them all what would lead to their destruction without refraining just because of the women and children that are among them, even if that would lead to the deaths of their women and children.

(…)

”These statements of the scholars show that it is allowed to use poison or other methods of mass killing against the disbelievers who are at war with us. In addition to that, there are many other important insights in their statements that the reader may benefit from. The populations of the nations that are at war with the Muslims and especially those who are at the lead such as the U.S., Britain and France should be targeted by the mujahidin in operations that employ explosives, poisons, firearms and all other methods that lead to inflicting the greatest harm on them and this is among the greatest deeds a Muslim can worship Allah with in our day and time.”

Aisha2

Man får som radikal islamist till och med göra terrordåd även om andra muslimer riskerar att dödas på kuppen. Då blir muslimerna som dödas i terrordåden ”martyrer”..

The official position of the madhab, and this is what is stated in al-Mukhtasar, is that it is allowed to strike them even if it is known that it would inflict harm on the Muslims (among the disbelievers) because the sanctity of the Muslims on our side is greater than the sanctity of the Muslims who are among them. If some Muslims do get killed they are martyrs.”

13awlaki 18hizbawlaki

Jihad

44 ways to support jihad.’

2.

Asking Allah to die as a shaheed pleases Allah because it shows him that you are willing to give your life for him. But you need to be careful not to be merely paying lip service. A person who truly asks for shahadah would respond to the call of Jihad whenever he hears it and would eagerly search for death in the path of Allah. The reason why the enemies of Allah succeeded in defeating some Muslims and taking over their land is because they have lost their love for martyrdom… Our culture of martyrdom needs to be revived because the enemy of Allah fears nothing more than our love of death.

15.

Encouraging others to fight Jihad Inviting others to do good is an encouraged act of worship since it falls under enjoining good and forbidding evil. In addition to that, encouraging others to participate in Jihad was an act of worship we were specifically asked to do. Allah says: “O Prophet, urge the believers to battle.” (8:65) and He says: “So fight, [O Muhammad], in the cause of Allah; you are not held responsible except for yourself. And encourage the believers [to join you] that perhaps Allah will restrain the might of those who disbelieve. And Allah is greater in might and stronger in [exemplary] punishment.” (4:84)

23.

Arms training Preparing for Jihad is obligatory since Jihad today is obligatory and the sharia rule states that: “Whatever is needed for an obligatory act becomes obligatory” Arms training is an essential part of preparation for Jihad. Allah says: “And prepare against them whatever you are able of power and of steeds of war by which you may terrify the enemy of Allah and your enemy and others besides them whom you don’t know but Allah knows” (8:60) The Messenger of Allah (saaws) said regarding this verse: “Power is marksmanship, power is marksmanship” (Related by Muslim) The issue is so critical that if arms training is not possible in your country then it is worth the time and money to travel to another country to train if you can

44.

Teaching others about the characteristics of al Ta’ifah al Mansoorah. The Messenger of Allah (saaws) says: A group of my ummah would continue fighting, obeying the command of Allah, defeating their enemies and they would not be harmed by those who are against them until the hour starts (the Day of Judgment)” (Related by al Hakim and he stated that the hadith is authentic) This is the victorious group which each one of us should strive to join.

You can recognize this group by their attributes which are as follows: • They are a “group”: They work collectively and cooperate for the cause of good. • “Fighting”: This is a key feature of this group. This characteristic alone would eliminate many of the groups working for Islam today. • “They are not harmed by those who disagree with them”: This is because they have Allah on their side. I heard an English nasheed and even though the singer was a male but the voice and content was so feminine it gives you nausea. All what he was singing In another narration it says: “they are not harmed by those who betray them” which means that they would be betrayed by a lot of Muslims, yet, that won’t harm them. • “They are victorious”: Victory here doesn’t necessarily mean against their enemies in this world. It means that they would succeed in preserving the religion and fighting for it until they die and meet Allah. It means they will never give up, compromise, or falter in carrying on the banner of Islam.

In the end, we ask Allah to guide us to the straight path and to make us of those who listen to the words and follow the best of them. We ask you O Allah to make us among the mujahideen and to grant us victory over your enemies. Ameen!

Screenshot_2015-01-31-14-24-08

Jihad.

Det finns mycket på nätet om Awlakis stöd till Jihad. Här ser ni tre exempel.

Läs dessutom vad han skrev 2010:

”We are dealing with an infidel country, America, which is at war with us. The image of ourselves that we want to convey to America is: Oh America, if you attack us, we will attack you, and if you kill us, we will kill you.

[…]

”The war today between the Muslims and the Americans is not just about oil, not just about a maritime strait, and not just about controlling a land or a sea. It is not just a war over Palestine, Iraq, or Afghanistan. True, these are all among the reasons for the conflict, but in its essence, hart, and core, this is a war about the belief in Allah’s unity. America wants to destroy the Islam that was revealed to the Prophet Muhammad. They want to replace it with the falsified Islam that I mentioned.”

(…)

”We are dealing with an infidel country, America, which is at war with us. The image of ourselves that we want to convey to America is: Oh America, if you attack us, we will attack you, and if you kill us, we will kill you.

[…]

”The war today between the Muslims and the Americans is not just about oil, not just about a maritime strait, and not just about controlling a land or a sea. It is not just a war over Palestine, Iraq, or Afghanistan. True, these are all among the reasons for the conflict, but in its essence, hart, and core, this is a war about the belief in Allah’s unity. America wants to destroy the Islam that was revealed to the Prophet Muhammad. They want to replace it with the falsified Islam that I mentioned.”

(…)

”My message to the Muslims in general, and to those in the Arabian Peninsula in particular, is that we should participate in this Jihad against America. Today, America leads the global Crusader campaign against the Muslims. The America of today is the Pharaoh of the past. We should take part in it. We have a glimmer of hope in this small band of mujahideen in Afghanistan, in Iraq, and in Somalia, who have managed to bring the US army to its knees. Due to this Jihad, the US economy is reeling today. If that small band of mujahideen have managed to defeat America, imagine what would happen if the Islamic nation rose up. America cannot withstand this Islamic nation. It is too weak. America’s cunning is weaker than a spider web.”

Awlaki 2006

Awlaki 2006

Ur: Alllah preparing us for victory. Om att USA är i krig med muslimerna. Och om att målet är att skapa ”kalifatet”.

So let them spend their money as that’s how they will be defeated as Allah ‘Azza wa Jall says they need to spend their money first and then they will be defeated. So we should be happy that they are spending their money to fight Islam as that means that victory for Islam is soon; victory is on its way….
America… have chosen this battle and the end result of it is already known because Rasoolullah (sallallahu ‘alayhe wassallam) said in a Hadith Qudsi that Allah ‘Azza wa Jall said,
“Whoever takes My Awliya (helpers) as enemies, I will wage war against them.” (Hadith Qudsi 25: al-Bukhari)  So it’s not the Muslims who are waging war against them, its Allah Azza wa Jall! America is in a state of war with Allah ‘Azza wa Jall!

(…)

Then there will be a Khilafah Rashida according to the ways of the Prophethood,

Awlaki 2008

Anwar Al-Awlaki 2008. Om frågan om vilken grupp muslimer man bör samarbeta med.

The second most frequently mentioned question is: Is it mandatory on us to work with a group? and if yes with who?

The answer is Allah says: “And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression” [al-Ma’idah 2]
So we need to work collectively and cooperate with each other to establish our religion on this planet.
But who should we join when the scene out there is full of various groups with everyone claiming to be on Quran and Sunnah?
This is a short checklist based on qualities from Quran and Hadith to look for:
· They love Allah. And how are you to know that? Well you can tell by their willingness to sacrifice what is most valuable to them for His sake.
· They are humble with the believers.
· They are harsh with the disbelievers.
· They do not fear in their words and actions the blame of the blamers as long as it is according to the Sunnah.
· They fight in Allah’s cause.
The above checklist items are the qualities of the victorious group which are mentioned in Quran and Hadith. These are the people you want to be with in Dunyah and Akhira.
We ask Allah to make us from them.
Assalamu alaykum

Nazdar

Awlaki i Inspire 2010-2011

Diverse utdrag som alla på olika sätt visar Awlakis världsbild.

Why did I choose al quaida, Inspire nr. 8

I asked myself: which of the Muslim groups is the most hated by the Jews, Christians and munâfiqîn? I discovered the answer to be al Qaeda. Each individual that has a sound intellect knows this. I then asked myself: Why is that? I found that to be because they follow the truth. They adhere to the commands of the shari`ah with regard to being harsh against the disbelieving aggressors as is in the saying of Allah, The Exalted: ﴾O Prophet, fight against the kuffar and the munafiqin and be harsh upon them﴿ [9:73].

Why did I choose al quaida, Inspire nr. 6

Al Qaeda declared war against the Jews and Christians and their murtadîn agents and made its plan clear to restore the Islamic caliphate which extends from China in the East to Andalusia in the West; indeed beyond that according to capability until the land of the kuffâr are conquered.

The thing that has to be called out publicly by all means even if we were in a stage of weakness1 : it is to declare openly the essence of da`wah which is to testify to the oneness of Allah and to reject what is worshiped other than Allah such as man-made laws, democracy, taking the kuffâr as allies, protecting shirk and making barâ’ah to its people.

Tsunami of Change, Inspire nr. 5

If one would trace back the roots of today’s jihad movement, one would see clearly the strong in”uence of the Egyptian Islamic movement. It was Sayyid Qutb and then the Egyptian Jihad that represented the ideological basis for today’s jihad work. For the scholars and activists of Egypt to be able to speak again freely, it would represent a great leap forward for the mujahidin

Why did I choose al quaida, Inspire nr. 5

This is neither excessiveness nor extremism but we say that: We are living in a time where the Jews and Christians are attacking the land of Islam and have been supported by the ţawâghît who supplied them with oil, food substances, intelligence, and secured for them all pathways in the sea, on land and in the air. They prevented the mujahidin from $ghting them. We are also living in a time where they have replaced the law of Allah with blasphemous man-made laws. Whoever renounces everything previously mentioned, he will be living in estrangement, and whoever defends them or keeps silent then he isn’t from the people of estrangement even if he had other works which are praised in serving Islam because the ones who renounce them and others from among the mujahidin are more deserving than these people to the hadith of “The holders of hot coals”. So look, may Allah have mercy on you,

chalima3

En IS anhängare. Se denna bild för bevis för det: https://ligator.files.wordpress.com/2015/06/chalima4.jpg

 Hat mot homosexuella

”Never has this sin been as promoted in the world as it is promoted in the west today… Noone in the world from the time of Lot up until today allowed such a sin to be promoted publicly… That is evil. That is how evil things became… We say that we disapprove this sin… it should be punished.”

Twitter

Hat mot otrogna, s.k. ”kuffar”.

”Lita aldrig på en otrogen (icke muslim).”

Demokrati (och Islamska staten)

En mycket intressant liten skrift av Awlaki. Skriften är intressant inte bara för att den ger hans syn på demokrati. Utan för att han pratade om att kalifatet, den islamska staten, häll på att skapas i Irak. Den läsas i textform eller DjVu form

So a moderate Muslim is one who believes in democracy and believes in the democratic system.

Democracy isn’t Islamic, democracy is a system and Islam has brought us a completely different system. And a few in reality, believe in the system of the Islamic state and Shura, then say Shura call it what it is and don’t call it democracy… So a moderate Muslim, is a Muslim who believes in a democratic system that is
opposed to the Islamic state!

PS om CAGE

Till sist några små kommentarer om CAGE, som i många år försvarade Awlaki och ansåg att han var orättfärdigt förföljd. Som ni kan se av olika artiklar på CAGE:s hemsida.

Bland annat skrev de så här efter Awlaki blivit dödad. Att ”bevis saknades för att Awlaki hade med Al Queda att göra”.

CAGE om Awlaki no evidence

Så skrev de EFTER hans död. Efter att han öppet varit skribent för Inspire, Al Quedas tidskrift, i många år. Ja, till och med innan oktober 2010, som synes här nedan. Al Queadas dåvarande fana, nuvarande IS fanan, syns överst till vänster.

Cage Awlaki nummer 1 inspire
Cages samarbetspartner i Sverige är Muslimska mänskliga rättighetskommitten.

****************

LÄS MER på min samlingssida med mina artiklar om radikal islamism: här!

Annonser