Även lågutbildade måste kunna arbeta!

SVT beräknar att var tredje syrisk flykting är högutbildad. Det där med högutbildade syrier är något man hör mycket om nuförtiden. Och det är helt klart rätt att personer som kommer hit med högskolediplom och bra expertis borde kunna få jobb här snabbare.

Men det känns som om vi osynliggör majoriteten av de som kommer hit. Majoriteten är INTE högskoleutbildad. Lika många syrier som kommer hit med högskola i bagaget har inte fullbordat gymnasiet. 58% av somalierna har inte fullbordat gymnasium. Vi behöver VIDGA fokus i migrationspolitiken från det nuvarande, dvs de välutbildade nyanlända, till ALLA nyanlända.

För vem bryr sig om den lågutbildade som kanske inte fullgjort gymnasieutbildningen, idag?

Bara 5% av jobben i Sverige är för personer med bara grundskoleutbildning. Det finns få jobb för personer utan formell kompetens i Sverige. Var ska de personer som flyr från misären i Somalia och Syrien och bara har gått grundskolan, och dessutom har problem med språket, arbeta?

Skärmklipp

(Hämtat från Birgitta Olssons instagram.)

Jag börjar bli trött på alla dessa möten jag deltar på, eller tal jag hör om hur viktigt det är att få in de högutbildade nyanlända på arbetsmarknaden. Det är jämt och ständigt fokus på dem. JA det är viktigt att de får genvägar till jobb här, men just nu dömer vi en ÄN större del av de nyanlända till permanent arbetslöshet och det är också något vi måste prata om.

Ja det är lätt att man som antirasist vill visa att ”men de som kommer hit är välutbildade och vi tjänar på att ha välutbildade här”. Det låter som en bra argument mot rasismen. Men… Ja en del av de som kommer är välutbildade, men inte alla. Ska vi skita i deandra?

Vi måste tänka om på något sätt. Just nu, med dagens politik, dömer vi stora delar av de nyanlända till arbetslöshet och att leva på socialbidrag, eller på stödarbeten som regeringen drar igång.

Även lågutbiddade har rätt att skapa sig ett bra liv!

Annonser