Flickors simundervisning och fundamentalisters syn på den ”farliga kvinnligheten”

Flickors simkunskaper har debatterats en del på sistone. Eftersom en del har fördomar om att blanda könen vid skolors simundervisning är frågan hur skolorna ska agera på detta. Ska föräldrar ha rätt att förbjuda sina flickor att vara med och lära sig simma? Ska skolan segregera simundervisningen för att se till att de fördomsfulla föräldrarna blir nöjda som flickan får sin simundervisning?

Frågan är inte enkel, vilket märktes i debatten om detta på SVT debatt. För flickorna måste ju få lära sig simma. Som Sofia Mirjamsdotter skrev nyligen och argumenterade i en FB tråd, är det kanske det viktigaste? Eller är det respekten för att det för en del kvinnor är lika otänkbart att bada med pojkar och män, som för oss att visa oss nakna? Eller att vi gjort så förr i Sverige också?

Jag har funderat och kommit fram till att jag faktiskt är mot segregeringen helt. Jag har velat och tvekat några dar. Men igår började jag kolla vad de religiösa grupper som är för segregering anser. Dvs hur resonemanget går från de som är för sånt som hijabtvång, hedersvåld och att flickor inte ska bada med pojkar.

En gräns

Och jag inser nu hur viktigt det är att dra en gräns någonstans. Skolan måste göra det. Jag är för stor frihet i skolans läroplaner men vissa saker, som hänger ihop med våra svenska värderingar, ska alla skolor tvingas följa. Tex sånt som att vara mot homofobi och att vara mot diskriminering av kvinnor.

De som arbetar mot hedersvåld anser ofta att det som brister är skolans gränsdragningar. Skolan ska klart markera att NEJ kvinnor och flickor är inga som pojkar och män ska ”beskydda” speciellt bara för att de är flickor.

För de flesta muslimer, judar, romer och kristna är detta med könsblandade bad inget problem. Man klär sig kanske lite mer heltäckande ibland men badar på av hjärtats lust, mitt bland män och pojkar.

Det behövs sägas. Speciellt i dessa tider då muslimer hatas och förtalas. Men det finns en hel del religiösa fundamentalister som gör en stor sak av att inte män och kvinnor bör blandas för att det är SEXUELLT att blanda könen.

Resonemanget bakom

I debatten om flickors simundervisning har vi helt missat att ta reda på vad de som är MOT att flickor och pojkar blandas anser. Det måste vi ändra på. Det är lika snurrigt som en debatt om rasism där vi inte bryr oss om vad rasisterna vräker ur sig.

Och anledningen till idén om TVÅNG att ta på slöja eller TVÅNG att separera könen eller TVÅNGET att vara så kallat beskyddad av manliga släktingar mot andra manliga blickar, har inte mycket med kvinnors rättigheter att göra. Mer med kontroll.

Och som alltid då ideologisk galenskap diskuteras är det oftast få som inser varför de gör något. Man är t.ex. mot homosexualitet för att ”det alltid varit så”, för att ”det känns bra” för att ”det står i den heliga boken”, etc. De ryser över tanken att bjuda hem ett annat par hem, eftersom då skulle de riskera att mannen i det paret pratar med värdinnan i hemmet och det är ”äckligt”.

Men det är viktigt att veta att jag pratar om fundamentalisternas syn på det här med kvinnor, bad, hijab och islam. Det finns andra synsätt än fundamentalisternas synssätt. För en del är hijab inte ett TVÅNG som de vill påbjuda alla andra muslimer, tex. Det är viktigt att veta.

Hur resonerar de?

Hur resonerar de som är mot att flickor och pojkar simmar tillsammans? Hur resonerar deras religiösa lärare? Varför gör de det? Är det mycket ideer om manligt skydd och kvinnlig heder i familjen? Det måste vi börja ta reda på och utmana.

Här nedan ger jag några smakprov på detta genom att titta på hur fundamentalister bland muslimer resonerar.

Rent ideologiskt ligger två begrepp i fokus för extremistiska muslimers hederstänkande: begreppen Ad-Dayooth och ghayrah/gheerah. Gheerah är begreppet som handlar om kvinnans så kallade ”bjygsamhet” och Ad-Dayooth handlar om mannens plikt att skydda kvinnan. Det är begrepp som fundamentalister perverterat till att handla om att KONTROLLERA kvinnan eftersom hennes sxualitet är så farlig att den kan locka alla män..

Som med allting kan man tolka begreppen olika. Det är ju religion, och religionen tolkas alltid olika beroende på vad som gömmer sig i den religiöses hjärta. För en mindre fundamentalistiskt lagd handlar detta om otrohet och sexuell avhållsamhet. För en fundamentalistiskt lagd handlar det om att hela livet blir en evig strid att undvika dessa stora synder. och varje möte mellan en man och en kvinna blir jämställt med ett sexuellt möte.

****************

Vad Gheera och Ad-Dayooth KAN vara

Skärmklipp

Skärmklipp2

Att bära hijab och att separera könen är  ”gheerah”.

Din Hijaab
Du adlyder din Skaber, Allah (swt)

Oh min søster i Islam, vidste du at din Hijaab er en tilbedelse af Allah (swt) og en lydighed overfor Hans profet (saws). Allah (swt) siger i Koranen:

(..)

Din Hijaab er Gheerah

Din Hijaab er mændenes Gheerah, som en muslimsk mand besidder. En muslimsk mand vil aldrig kunne tolerere, at folk kigger på hans kone eller døtre. Gheerah er en drivende følelse, der driver direkte manden til at beskytte kvinderne, der er relateret til ham eller ikke.

Blanding af kønnene og fravær af Hijaab ødelægger Gheerah’en hos mændene. Islam påbyder, at Gheerah er en del af vores Imaan og Deen, idet en muslimsk kvinde skal forsvares.

(Personen som skriver detta, Adnan Avdic, är för övrigt en som försvarade terrordåden i Köpenhamn i januari.)

Män som inte är svartsjuka och överbeskyddande över sina döttrar och fruar är inte rättrogna.

Does your husband not have protective jealousy over you? Does he not mind showing you or letting you talk to his friends and non mehram relatives? Does he not mind you leaving your house without covering properly or having a face full of makeup? Does he not mind that thousands of other men can see your photos on social networking sites such as facebook and the like? If not then there is a huge problem with his imaan as the obligation of hijab isnt just on your head, its on your husbands head too because if he doesnt have protective jealous of you he is a Dayyooth and prohibited from junnah.

One who lacks ghayrah; one who does not care if (non mahram) men approach his wife, mother, sister or daughter. A dayyooth is prohibited from entering Paradise (Recorded by Ahmad)…

Ibn al-Qayyim, rahimahullaah, said, “And the dayyooth (the man with no jealousy over the woman and his family) is the most vile of Allah’s creation, and Junnah is forbidden for him, (because of his lack of Gharyah-jealousy).A man should be “jealous” with regard to his wife’s honor and standing. He should defend her whenever she is slandered or spoken ill of behind her back. Actually, this is a right of every Muslim in general but a right of the spouse specifically. He should also be jealous in not allowing other men to look at his wife or speak with her in a manner which is not appropriate.

(Källa)

Att tillåta att en kvinna skakar hand med en man är som att tillåta att hon har sex med honom…

Could you be a Dayooth ?

What is a dayooth?

A dayooth in english means ”cukold”. It simple base terms, this is a word used to describe a man who wishes to watch while his wife has sex with another man. Now, you’re reading this and thinkin…

‘- what is this guy writing about now? Who here does that?

But Islam explains ‘ad-dayooth” or the cukold man on different levels. The Prophet said : Ad-dayooth la’ yad khullul janna

The Prophet said: The ad-dayooth will not enter Janah, so where will they go ? In Hell.

SO, who are the ad-dayooth?

Ad-dayooth is a man who :

1. Allows his wife/sister/daughter to go out of the house not covered properly. Meaning just because she is wearing a head scarf doesnt mean she is in ”hijab”. If the skin of her feet are showing , or she’s wearing a half sleeve t-shirt or you can see the shape of anything, or you can tell her bra size, then SHE IS NOT WEARING HIJAB. Because khemar = tudung , and hijab is 14 conditions. So, wearing a tudung with tight clothes means you arent IN HIJAB.

She cant show the skin of her feet. Wearing a head scarf with skinny jeans/leggings and a tight t-shirt is not hijab. The man that allows this is a DAYOOTH. This could be your sister , your wife or your daughter. Are you not jealous that men look at these women up and down stripping them with their eyes. You are allowing to these men to have sex with them indirectly by allowing these women -whom YOU are responsible for to do whatever they want. If you think this is ”extreme” then you dont know the Quran. Read the tafseer of Surah Nisa before commenting.

Men are leaders of women. Imams.

Now, its the other way around. The husband has his pants wayyy past his ankles, the wife is behind him all dolled up, high heels, pushing her butt out, wearing a corset to push her chest out .

Bro, what can you Not see ?

I can see everything.

And if you think that a woman who shows the skin of her feet is wearing hijab then -like i said-read the Quran in a language you understand.

2. Ad dayooth is a man who doesnt have a problem with his wife/sister /daughter sitting around non-family males and shaking their hands and mixing.

(Källa)

Döttrarna måste följa plikterna, eller straffas

As the Prophet of Islam – peace be upon him – has said:

”You are all shepherds and you are all responsible for your subjects: the prince who is the shepherd of the people is responsible for his subjects: the man who is the shepherd of his family is responsible for them; and the wife who is the shepherd of the house is responsible to its members.’”

As for the issue of hijab, the wali of a woman is certainly responsible for the way his wife or his daughter dresses. If a woman goes out of the house not wearing proper hijab, her husband or her father must admonish her. In Islam, a man bereft of jealousy is called dayyuth. The Prophet said: ‘A dayyuth will never enter Paradise.’

Islam tells us that the parents of a girl have to prepare her to doing the obligatory duties even before puberty; so that she will grow up with that culture and it will not be too difficult for her to adhere to that after puberty. That’s why the Prophet said:

”Tell your children to pray when they are seven and punish them (if they miss prayer) if they are ten.”

(Källa)

Lite andra smakprov på debatten:

What exactly is a dayooth?

Men losing their sense of jealousy (ghairah)