Ta från Socialtjänsten rätten att agera polis.

Problemen i Socialtjänsten, som Maciej Zaremba just nu skriver om, om hur män ofta strukturellt diskrimineras i Socialtjänsten, funderar jag mycket på numera.

Att en sån diskriminering förekommer är extremt tydligt. Det är gamla unkna könsroller och könsmyter som kommer till ytan.

Ofta hör man myten att patriarkala strukturer alltid innebär att män dominerar och kvinnor förtrycks. Men det patriarkala samhället var aldrig ett där männen hade all makt. Det var ett samhälle med maktdelning. Kvinnorna hade oftast makt över hemmet och barnen, i det patriarkala samhället. Det återspeglas än idag i samhällets attityder. Fram tills förrra året skickades barnbidraget till kvinnan automatisk. Det är ett exempel på det.

Men Socialtjänstens problem beror inte bara på det. Problemen visar på grova systemfel i hela Socialtjänsten. Systemfel som jag menar inte bara härrör från gamla unkna könsföreställningar om kvinnan som den mest lämpade för att ha hand om barn, utan mer hänger ihop med att myndigheten tar på sig polisiära ärenden utan polisiär kompetens.

Här är några exempel jag hört talas om.

* Just nu är jag vittne till ett tragiskt ärende där en man anklagades av sitt ex för bland annat misshandel. Min vän hade alibi, jag var ett av hans alibin. Jag satt ner och fikade och skämtade tillsammans med han och hans familj då han skulle misshandlat sitt ex. Då ändrade hon igen datum för misshandeln till en annan dag då jag och några andra visste exakt var han var. Polisen la ner ärendet. Men Socialtjänsten fortsätter att hålla barnet från pappan och har länge utrett hans lämplighet.

Och det skär i mig för nån bättre pappa än han kan man inte tänka sig.

Man blir förbryllad. Ingen polisiär anklagelse finns. Fallet är nedlagt. men Socialtjänsten driver vidare det. Socialtjänsten har alltså rätt att agera polis, och till och med på eget bevåg gå emot polisens utredningar.

* Ett annat fall jag hörde talas om rörde motsatsen. Socialtjänsten fick anmälningar om vanvård hos en familj men gjorde ingenting. De fick in uppgifter som hade fått vilken polis som helst att gå i taket och arrestera föräldrarna, men de gjorde inget. De gjorde som de alltid gör. De pratade inte med föräldrarna. De kom och inspekterade, och då var det välstädat i de rum av huset de fick besöka och reagerade inte över att de inte fick gå in i dotterns rum eller ens träffa dottern. Hon var ju ”sjuk”, nej hon var inspärrad i källaren. Polisen hade tidigare dömt mannen i familjen för misshandel av barn och övergrepp men sos sa att det måste ha varit ett misstag.

* En annan sak jag hörde talas om var hur en man som misshandlat sin fru och sitt barn (!) fick besöksrätt efter avtjänat straff i fängelset. Sos ansåg där att ”men vi måste skydda pappans rätt”. Lustigt nog helt tvärtemot det tänkande man hade i första exemplet. Men ändå ett utslag av strukturell diskriminering. ”Pappor är en svag grupp, vi måste stötta denna svaga grupp även om de sköter sig fel ibland.”. Nej, så helvete heller, man måste!

* Eller som en annan man jag kände en gång. Han misshandlades av sin fru. Han anmälde det för polisen och de la ner ärendet. Sos tog tag i det men började utreda hans lämplighet som förälder. Han förlorade vårdnaden. han lever inte idag, han begick självmord för några år sen.

Det finns grupper på Facebook där man kan följa såväl Socialtjänstens vanvård av fosterhems och barnhemsbarn som Socialtjänstens missar då det gäller att omhänderta barn som far illa. Det finns grupper där man kan följa pappors kamp sina barns rätt att vara med dem, och grupper där desperata kvinnor inte kan skydda sina barn eftersom nån byråkrat bestämt att den man som slagit kvinnan så hon kanske blev blodig ska ha umgängesrätt och delad vårdnad.

Vi måste göra nåt åt denna soppan.

Jag tror inte det är svårt.

Ta från Socialtjänsten deras rätt att leka polis. Se istället till att alla ärenden som rör straff och omhändertaganden MÅSTE gå via polisen. Som prioriterade fall. Inför dessutom tjänstemannaansvar så byråkrater kan ställas till doms för begågna fel. reformera dessutom Inspektionen För Vård och omsorg som behöver makt och kraft att fungera som en riktig inspektion.

Det ska inte ta månader och år att utreda barnens situation i ett hem. Barnen ska prioriteras. Ett barn som är för länge hos en misshandlande förälder lider skada. Ett barn som tas från sin oskyldiga pappa (det är nästan alltid pappan man tar barnet från) torteras lika mycket och allvarligt som om Socialsekreteraren suttit och stuckit nålar i barnet eller dragit ur barnets naglar.

Ideologiskt sett finns det ett stort problem i att gamla unkna patriarkala föreställningar om att kvinnan är mer lämpad förälder som vi måste städa bort från Socialtjänsten. Mitt förslag är att man under ett antal år prioriterar att ta emot män i Socialtjänsten. Så att man sakta närmar sig 50/50 könsmässigt.

Annonser