Likheter i kampen mot Klu Klux Klan och ”Islamska staten”.

Salih Tufekcioglu Skriver i Sydsvenskan i lördags att han kommer att bojkotta ett evenemang som hålls idag mot politisk extremism. Anledningen: mötet hålls i en moské. Detta känner Salih är att skuldbelägga alla muslimer för extremismen.

Sen skriver han:

Jag har själv blivit inbjuden till konferensen i Malmö, men valt att tacka nej eftersom jag tycker att det är djupt problematiskt att en konferens om extremism hålls i en moské. Hade Mona Sahlin haft den rätta fingertoppskänslan så hade hon också tackat nej. Det är knappast så att man träffas i kyrkor i USA för att diskutera Ku Klux Klan trots att dessa extremister representerar kristendom lika mycket som terrorgruppen Daesh representerar islam.

Problemet är bara att Salih har fel.  i USA träffas man i kyrkor för att diskutera Klu Klux Klan.

I kampen mot Klu Klux Klan har alltid kyrkornas arbete varit i fokus. Och då pratar jag inte om de svartas medborgarsrrättskamp, utan om arbetet i s.k. ”vita” kyrkor. KKK gjorde anspråk på att representera ”sann kristendom” och rekryterade nästan uteslutande i de vita evangeliska kyrkorna i den amerikanska södern. Flera KKK ledare var också präster i vita evangeliska församlingar.

Men 70-talet gjorde stat och samfund en satsning på att rensa upp i detta träsket. Antirasister i evangeliska församlingar i norr och stora delar av den evangeliska södern krävde att församlingarna i södern skulle rensa bort extremismen. Gradvis växte förståelsen för detta och på 70-talet och 80-talet växte det fram ett arbete mot KKK i södern.

Idag är KKK ganska marginaliserat. Det hade inte kunnat ske utan ett medvetet arbete i kyrkorna i södern

Men vi behöver inte gå långt. När Livets Ord började bli stora på 80-talet drog svenska kyrkan igång ett initiativ mot sekter och extremism. I Sverige har katoliker, speciellt dominikaner och jesuiter, spelat en stor roll i att isolera katolska extremister runt SSPX, Society of Pius X.

Kollektivt skuldbeläggande av alla muslimerna är givetvis rasistiskt och helt fel. Lika fel som det vore att skuldbelägga alla kristna för KKK.

Men vi kan inte bortse från att de radikala jihadisternas vänner, som allierar sig med IS och Hizb Ut Tahrir och andra sekter, påstår sig vara muslimer. Därför är det lika självklart att moskeerna måste vara i fokus för landets kamp mot de fundamentalistiska våldsbejakande islamisterna. Moskeerna spelar en nyckel roll. Imamerna, ungdomsrörelserna, ungdomsledarna, samtalsstödjarna, utgör själva frontlinjen i kampen mot extremismen.

Utan koranen kan man inte bekämpa IS och Hizb Ut Tahrir, liksom man inte kunde stoppa KKK i den evangeliska södern utan bibeln.

Att Mona Sahlin samarbetar med moskeer och förlägger en konferens i en moské i Malmö visar bara att Sahlin är kompetent.

Att INTE förlägga konferenser om radikal islamism i moskeer vore lika inkompetent som om man försökt bekämpa KKK i USA utan att lägga fokus på de kristna kyrkorna.

Annonser

One thought on “Likheter i kampen mot Klu Klux Klan och ”Islamska staten”.

  1. Ping: Ku Klux Klan och Daesh bekämpas på samma sätt men inte på lika villkor |

Kommentarer inaktiverade.