Folkpartiet, integration och jobben som inte finns

Folkpartiet har lierat sig med Kristdemokraterna. Björklund kopplade i Aktuellt igår ihop det där med jobb och språk med medborgarskap. Språkkravet skrev jag om igår. Idag vill jag skriva om jobbkravet. Nyanlända ska tvingas söka jobb som inte finns och om de inte får jobben som inte finns ska de straffas genom att skickas hem. 

FP skrev så här:

2. Stärkt arbetslinje vid beslut om uppehållstillstånd. För att ytterligare stärka arbetslinjen i integrationspolitiken föreslår vi att det prövas att införa ett jobb-incitament även i uppehållstillståndet. Andelen tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd har skiftat mellan åren, även på senare tid. Modellen skulle kunna utformas så att ett tillfälligt uppehållstillstånd övergår till ett permanent så snart personen kan försörja sig själv. Om skyddsskäl kvarstår efter till exempel tre år ska permanent tillstånd ges. För familjer med barn under 18 år, samt för konventionsflyktingar, ska dagens regler gälla.

Ja Björklund hade rätt då han i TV igår sa att jobb är nyckeln till integration. Att vara arbetslös leder till utanförskap och har man jobb lär man sig språket bättre och får mer pengar och mer makt över sitt eget liv. Men tyvärr är det där med att skaffa jobb inte helt beroende på individen själv, minst av allt i tider då det är brist på jobb.

Det är en ideologisk brist hos en del liberaler. En del liberaler ser arbete och arbetslöshet som något som kan skyllas på individen självt bara

Här i Borgholm finns det gott om jobb på sommaren men annars ganska ont om jobb. Speciellt om man är nyanländ och inte kan språket bra. Vilka jobb föreslår Björklund att de nyanlända ska ta här?

Jag ska berätta att mina vänner här är inga latmaskar. De kämpar för att lära sig svenska och de vill ha jobb. Men de får inget. Det finns inget.

– Men flytta till jobben då”, är vad Björklund säkert säger.

Ja, men var finns de jobben? Och om vi kommunplacerat en flyktingfamilj i en liten kommun och de hittat vänner där och börjat integreras är det väl knappast smart av samhället att säga ”era latmaskar, flytta och skaffa jobb”.  Familjen placerades ju i kommunen av staten.

Det finns inte jobb och man ställer krav på anställning för att bli medborgare, och samtidigt försöker man få flyktingarna till små orter där jobb saknas. Den kombinationen går inte ihop.

Ska de nyanlända straffas för att det saknas jobb i samhället?

FP:s förslag är ett genomuselt förslag som bland annat kommer att få alla som i framtiden bosätter sig här i Borgholm att känna panik. ”Jag får inte jobb, det finns inga jobb, och om jag inte får det får vi inte permanent uppehållstillstånd. Då kastas vi tillbaka till misären och barnen rycks upp från sin nya miljö här och sina nya vänner och sin trygghet.”

Man kan tänka sig vad Björklund svarar hen ovan.

Major Björklund: ”Skaffa jobb din late jävel”:

Den nyanlände: ”Men det finns inga.”

Major Björklund: ”Det skiter jag i. Som straff får du inte uppehållstillstånd permanent om du inte skaffar jobb.”

Flyktingen: ”Men vilket jobb?”

Major Björklund: ”Det är inte samhällets problem, skaffa ett bara!”

Då gillar jag Centerpartiets förslag i förrgår bättre. Svenskundervisning och praktik redan för flyktingarna. Kombinera det med att SFI kopplas till näringsliv och kommun så att inslaget av praktik i yrkeslivet blir mer betydelsefullt. Och skaffa fler jobb till alla i Sverige. Så gör man det!

/Torbjörn Jerlerup, Liberal Socialdemokrat