Dick harrison, och konsten att ge Sverigedemokraterna rätt

Professor Dick Harrison har nyligen skrivit en mycket hyllad artikel i Svd om att invandringen är en vinst för Sverige. Att det är en vinst håller jag med om, men Dicks argumentation i artikeln är av ett slag som stöder rasisternas argument, inte motbevisar dem.

Islamofober som tex Sverigedemokraternas ledning, Ingrid Carlqvist och massmördaren Breivik påstår att islam håller på att ockupera Europa. De drar ofta jämförelser med nazityskland och säger att islams ”invasion” i Europa är som de tyska nazisternas… eller värre.

Att med det faktumet i åtanke göra som Dick Harrison, att säga att tyskarnas makt i Sverige under medeltiden var något ”bra” och att motståndet mot det var ”dåligt” är inte så smart.

Under decennierna kring år 1300 harmades mången svensk storman över alla tyska invandrare som anlände och fick fina jobb. De tog över som borgmästare i städerna och som fogdar på slotten. Då och då fick man chansen att hämnas på nykomlingarna, som när andragenerationsinvandraren Johan Brunkow år 1318 avrättades på den ås norr om Stockholm som ännu bär hans namn, Brunkeberg. När Erikskrönikan författades några år senare kritiserades kung Magnus Ladulås hårt för att han släppt in ”utlenske män”, det vill säga Johans far och andra tyskar, i riket.

Den xenofobi som lyser igenom i denna och andra senmedeltida texter räknas som vår första belagda våg av främlingsfientlighet.

Buden må gå isär om vilka drivkrafterna för de nordtyska potentaterna, som Lubecks och senare Hansan, var i Östersjöområdet. Men nån invandring ”underifrån” var det knappas. De tyska köpmännen skaffade sig en stor makt. De bestämde över varorna som skulle föras in och la restriktioner på produktionen i de länder de handlade med. På klassiskt kolonialt maner skulle Sverige liksom andra länder, som Norge, exportera råvaror och importera förädlade produkter. De kom att få en oproportionerlig makt i landets städer och styrde t.ex. i praktiken i städer som Kalmar, Stockholm och Visby. Dessutom drev de tidvis klassiskt koloniala manipulationer för att bussa länder och fraktioner mot varandra. Att på 1400-talet många av borgarna syrdes av tyska fogdar och deras legoknektar gjorde inte saken bättre.

Det var ett styre UPPIFRÅN, från strukturellt överläge och en invandring som inte enbart var av godo utan som präglades av tvång.

Så jämförelsen med Hansan och nordtyskarna är problematisk. Ja den var av godo, men maktpolitiskt sett ofta ett förtryck. Lite som invandringen av svenskar till Skåne efter 1658-. Visst kan man säga att den var bra för Sverige och Skåne. men då, 1658 till ca 1710 var den invandringen en del av ett grymt förtryck. Det som skede i Skåne under Karl X, XI och XIIs styre var inget annat än massmord och politiskt förtryck.

Viss invandring har skett på ett mindre trevligt sett genom historien. Att bara utmåla det som gott är att spela Sd i händerna!

Tänk om Putins expansionism fortsätter och de anfaller Sverige. Tänk om vi då får ryska ”invandrare”. är det av godo enbart?

*****

BILAGA

Sd:s islamhat

För allmän upplysning. Åsikten att Sverige håller på att ockuperas av naziliknande nazister, med stöd av antirasistiska quislingar, är godkänd av Sverigedemokraterna. ledande Sverigedemokrater har sedan åratal öppet jämfört muslimerna med nazistiska ockupationssoldater.

Sverigedemokraterna tolererar ett hat mot muslimerna som bara kan jämföras med nazisternas hat mot judar på 20-talet och 30-talet. Här är två dagsaktuella exempel på hatet.

Screenshot_2014-12-31-11-22-12 Screenshot_2014-12-31-11-22-24 

Richard Jomshof anser tydligen att hat mot ALLA muslimer (islamofobi) är något man inte ska arbeta mot. islamism och islam är samma sak anser han ju.

Screenshot_2014-12-31-11-23-39

Jomshof

Påstpåendet att muslimerna håller på att ockupera Europa är en av de ideer som ledande Sverigedemokrater sedan länge fört fram. Richard Jomshof är ett bra exempel på hur hatet ser ut.

Jomshof, och Sd, delar terroristen Breiviks syn på islam. Breivik anser att muslimerna håller på att ockupera Europa med hjälp av kulurmarxistiska ”quislingar”. På samma sätt som nazisterna på 40-talet är Europa ockuperat av dessa. 

Precis innan han slog till skrev Breivik en sak på sin FB: han skrev att hans stora idol var den norske motståndsmannen Max Manus, som gjorde sabotage mot nazister och quislingar på 40-talet. (Det skrev jag om dagen efter attentatet 2011)

Richard Jomshof håller med.
I SD-kuriren nr. 41 2001 kunde man läsa en intervju med ledaren för den norska folkrörelsen mot invandring. och det intressanta är att denna ledare låter precis som Breivik. Se själv här. Det är Rickard Jomshof, nu SD riksdagsman som skriver:

”Hösten 1940 valde en 17-årig norsk yngling att engagera sig i kampen mot den nazistiska ockupationsarmén i Norge… Drygt femtio år senare, i oktober 1987, varsamme man med om att grunda ”Folkebevegelsen mot innvandring… Jan menar att de senaste årens invandring är en form av invasion och inget annat. Han går till och med så långt som att kalla denna massinvandring för ”Norges nya 9 april”…

— Vi fikk den agressive kommunistiske pest utöver Europa efter den russiske revolusjon i 1917. Lenins och Stalins holocaust med 30-40 millioner drepte gjennem organisert utsulting, massedrap, tortur og mishandling til döde i fangehull og i Sibirs konsentrasjonsleire. 1940-årene feide dod og drap inn over Hitlers ”natt og lake” leire. Begge system tok sikte på å vinne makt og herredemme ut over andre folks fedreland. Den nye og tredje ideologi på marsj innover Europa er islam.

Jan Høeg jämför alltså islam med kommunism och nazism. Och den muslimska folkvandringen in över Europa, och då framför allt Norden, ser han som ett mycket stort hot. Han menar att det måste till en kraftsamling i Västeuropa så att massinvandringen stoppas; det handlar enligt honom om överlevnad. Vara folkvalda, men också media, jämför han med Jesu förrädare Judas Iskariot.. som stöder… den islamiska invasionen”.

Denna jämförelse mellan islam och nazismen, och denna jämförelse med naziockupationen har Jomshof tagit upp, gång på gång de sista åren. Till och med när man påpekat att Breivik påstått att islam varit som nazismen har Jomshof försvarat den tanken.

jomsie

Två dagar innan rättegången mot Breivik 2012 skrev han.

”För mig är det jag ser ingen större nyhet, men jag vet att det finns många som ännu inte förstår vilken fara islam(ismen) utgör för inte bara Västvärlden, utan för hela världen, ett hot långt värre än såväl nationalsocialism som kommunism. Jag vet att det finns många som låter sig luras av medias och övriga partiers lögner om islam”.

Just eftersom Sds hatretorik mot muslimerna bygger på antagandet att muslimerna, likt nazisterna, håller på att ockupera och förslava Europa, är en jämförelse med tysk maktpolitik mot Sverige på medeltiden inte så smart.

Läs mer om Jomshofs och Breiviks ideer här:

Breivik: Arbejderpartiet är quislingar och muslimerna nazister

Sds muslimhat som naziretorik

Hur känner man igen en Breivikare

Jomshof: islam värre än nazismen