Alltid pirat, alltid liberal och nu även Socialdemokrat!

Nu har jag funderat klart. Jag vill bli politiskt aktiv i ett riktigt parti. Inte ett där man måste slåss mot antifeminister och personer som anser att politik ska vara ”den starkes överlevnad”. Försöken att bilda ett socialt engagerat liberalt parti (Liberaldemokraterna) och mina 6 år i och runt Piratpartiet känn nu i efterhand som om alltför mycket energi ägnades åt energislukande debatter om sånt som borde vara självklarheter i ett parti.

Jag har lärt känna många människor som jag är tacksam att ha lär känna och gjort mycket som känns bra. Men nu vänder jag blad.

Med ena foten i liberalismen och andra i vänstern passar jag inte in i hur politik förs idag. Det finns inget parti som är JAG.

Jag vill ha mer mångfald och fler alternativ i politiken. Mer bestämmanderätt till individen och starkare sociala skyddsnät för att garantera alla människors rättigheter. Därför har den stora frågan varit om jag vill ses som en socialdemokratisk trojansk häst, och bråkig piratliberal i nåt Alliansen-parti eller om jag vill ses som en bråkig pirat-liberal i nåt av vänsterns partier, tex S eller Mp.

Att jag vill stärka de sociala skyddsnäten och stoppa Sd har varit avgörande för mig.

Jag har därför bestämt mig och idag ansökt om medlemskap i Socialdemokraterna.

Men jag kommer alltid att agera UTANFÖR blockgränserna och partigränserna, från V till M, för jag vet vad jag har gemensamt med andra i andra partier.

Jag vill ha ett annat politiskt system än detta eländiga blocksystem, trepartisystemet vi har idag. Demokrati ska vara mer än att välja mellan antingen Alliansen eller vänstern eller rassarna i Sd, anser jag. (Partierna funkar idag som intresseorganisationer inom blocken, inte som självständiga enheter.) Det borde finnas hundratals gångbara politiska alternativ… inte tre. Men nu är det inte så. Tills dess får man välja nåt av de tre alternativ som finns och arbeta inom systemet.
Alltid pirat, alltid liberal och nu även Socialdemokrat!