Friskoledebatten: ”bit ihop ungjävel”.

Nu ska kommuner få lägga veto mot friskolor. Elevers rätt att få gå nån annanstans än kommunens skola, om den felar, bryr man sig givetvis inte om. Om skolan suger ska eleven bita ihop och stanna kvar i skolan tiden ut. Det är friskolemotståndarnas outtalade argument: ”bit ihop, era jävla snorungar”.

Låter det drastiskt? Sverige har många kommuner med många kommunala skolor som har stora problem. Om föräldrarna kan och vill, och om friskolor finns, kan man ta eleven bort från en miljö som felar till nåt som kanske är en mer hälsosam skolmiljö.

Det anser friskolemotståndarna är fel. Föräldrarna ska be skolan och skolpolitikerna att ändra sig så ALLAS skolmiljö blir bättre, menar de.

Men om de inte gör det då, av t.ex. budgetskäl? Vad gör föräldrarna och barnet då?

Fortsätt att be skolan och skolpolitikerna att ändra sig så ALLAS skolmiljö blir bättre, menar de återigen. Ring Skolverket om nödvändigt och gå till media.

Och medan föräldrarna kämpar ska barnet bita ihop. Om barnet inte dyker upp, utan stannar hemma från skolan, p.g.a tex mobbning eller usla lärare,  kan kommunen skicka polis polis potatisgris på föräldrarna.

Veto mot friskolor = monopol = inget alternativ!

Så bit ihop, ungjävel!