Minskar verkligen stödet för Sd inom LO?

Det verkar som om andelen LO-anslutna som stödjer Sd direkt har minskat. Det kan låta glädjande, men jag undrar hur sant det är. Jag har nämligen inte sett mycket till effektiv kampanj mot Sd och rasismen från LO:s sida de sista åren. Risken är att LO i glädjen över andelen minskade Sd:.are minskar sitt arbete internt mot Sd.

Jag har en vän som röstat på S hela livet. Han funderade på att rösta på Sd i år. han avstod, inte pga mitt tjat om Sd, utan han avstod för att det var viktigare för honom att byta regering än att stödja Sd.

Han är en av de personer som under många år varit neutral till Sd, utan att rösta på Sd.

Vad gör han om Socialdemokraterna misslyckas att återuppbygga de sociala skyddsnäten, och om arbetslösheten ökar? Kommer han att välja S eller Sd nästa gång?

Röster eller potentiella röster

Den intressanta frågan är egentligen inte hur många som röstar på Sd som är LO-anslutna utan hur många LO-medlemmar som är positiva eller neutrala till Sd. Men det lär bli svårt att få veta, eftersom sådana saker är ointressanta för de flesta som gör opinionsmätningar,

Ändå borde det vara tvärtom. Det är genom att studera andelen positiva och neutrala man hittar ett partis tillväxtpotential.

Dessutom är det intressant hur många som är negativa till Sd i facken men som har Sd liknande ideer om invandring eller som har politikerförakt.

Reklammakare som studerar de potentiella marknaderna för en produkt utgår aldrig enbart från andelen som redan idag väljer produkten, det är ganska ointressant. De utgår från vilka som är positiva och neutrala, och vilka bland de som är negativa som tänker och agerar på ett sätt som gör att de kan vändas och bli positiva eller neutrala.

Hur ser det ut?

2006 var nån procent av svenskarna positiva eller neutrala till Sd. jag tror att jag kom fram till runt 5% då. 2010 var den andelen ca 15%-20%- idag är den runt 25-30% Hur ser detta ut i LO. Hur kunde de växa? Jo genom att det fanns stora grupper väljare med ideer som gjorde dem mottagliga för Sd ideer, men som INTE var sympatisörer. Tex de som ville minska invandringen och de som hade lågt förtroende för politiker

Andelen väljare med lågt eller inget förtroende för politiker är totalt sett 35%. Hur ser detta ut inom LO? Andelen som vill minska invandringen är runt 50%, hur ser det ut inom LO?

Vad LO bör göra

Skulle jag varit strateg inom LO hade jag anlitat något opinionsinstitut för att försöka ta reda på mer om hur LO-anslutna tänker. Hur många vill minska invandringen eller är neutrala till att den minskas eller inte? Hur många har lågt förtroende för politiker? Hur ser det ut med oron för nedskärningen inom den sociala välfärden och tror de att S kan lösa problemen. Etc…

Dessutom skulle jag fråga hur LO-medlemmar ser på Jimmie Åkesson och Sd. är de positiva eller neutrala till Sd och Jimmie? och till Sd:s invandringspolitik (40% av landets befolkning i stort är positiva eller neutrala till Sd.s invandringspolitik).

Jag tror att LO om de gör så kommer att få ganska skrämmande resultat. Jag tror inte stödet till Sd minskat inom LO, utan tvärtemot ökat. Också andelen neutrala till Sd. Men det SER UT som om det minskat för att de ännu tror Socialdemokraterna kan göra nåt för dem. Regeringsskiftet var viktigare än valet av Sd.

Om Socialdemokraterna misslyckas med sin politik 2014 kan LO ligga risigt till. Därför får de inte släppa garden.

PS

För den som undrar var statistiken jag nämner kommer från. Här är en artikel jag skrev för nån månad sen där jag försökte räkna ut Sd.s potentiella väljarbas.

Annonser