Det luddiga begreppet ”kränkningar” och Dan Park

Jag har inte läst domen mot Dan Park ännu men av rapporteringen att döma är domen en katastrof. Ni som tror att Dan Park dömts för rasism har fel, det har han inte. Han har i praktiken återigen dömts för ”kränkningar”- och det är idiotiskt som fan!

Så här lyder domen: B 6579-14 Dom 2014-08-21 Dan Park:

Europadomstolen har i sin praxis bl.a. understrukit att den som utnyttjar sina rättigheter och friheter enligt artikel 10, dvs. yttrandefriheten, har ansvar och skyldigheter. Däri ingår en plikt att så långt möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och sålunda utgör angrepp på deras rättigheter och därför inte bidrar till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor. Europadomstolen har vidare uttalat att när domstolen bedömer om en påstådd inskränkning av yttrandefriheten är nödvändig i ett demokratiskt samhälle prövar domstolen om den svarar mot ett angeläget samhälleligt behov, om den är proportionell med det legitima ändamål som skall tillgodoses och om de skäl som de nationella myndigheterna anger för att berättiga den är relevanta och tillräckliga.

Det avgörande för om gärningen ska vara straffbar är alltså om en inskränkning av Dan Parks och Henrik Rönnqvists rätt att sprida bilderna i galleriet kan anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Det ska därvid bl.a. beaktas om visandet av bilderna bidragit till en debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor.

Här är de utdrag av själva domen jag hittills hittat.

Det sammanfattas så här:

Tingsrätten skriver i domen att den som utnyttjar sin yttrandefrihet – i bild, tal eller text – också har en plikt att så långt möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och uttalanden som inte bidrar till någon form av allmän debatt. I domen står att Dan Parks och galleristens syfte med utställningen inte har varit att föra en saklig debatt utan mer att provocera. På det sätt de spridit bilderna har de inte tagit sitt ansvar. Skyddet för den enskilde att slippa kränkningar och nedsättande omdömen går därför i detta fall före yttrandefriheten och rätten till den fria konsten.

Dilemmat

Ni som tror att Dan park dömdes för att han uttalat sig rasistiskt har fel, han dömdes för att han uttalat sig KRÄNKANDE.

Och det är problematiskt. Som domstolen uttrycker sig kan ALLA svenskar fängslas, för alla uttrycker sig alltid på ett sätt som någon anser vara omotiverat kränkande.

När domstolen uttrycker sig som de gör utgår de från rådande normer i Sverige. De som bryter mot rådande normer ska dömas för kränkning.

Problemet är bara att om normerna ändras kan lagen användas på riktigt kusliga sätt.

Världen är full av homofober som anser att homosexuella kränker dem genom att bara existera. Kristna som anser att de kränks av ateister. Muslimer som anser att de kränks av kamp mot radikal islamism eller jihadism, judar som anser de kränks av Israelkritik. Ateister som anser att de kränks av religion. Vänsterfolk kränks av höger och högerfolk av vänster. Och feminister som kränks av vita män och vita män som kränks av feminister och Sd:are som anser sig kränkta av i praktiken allt som rör sig.

Minns ni Elisabeth Wallin Olssons kristusbilder? De kränkte kristna ”omotiverade kränkningar” skulle de sagt. Och bilden hon komponerade av en judisk man och en muslimsk man som kysser varandra i Jerusalem ansågs vara ”omotiverat kränkande” av många.

Hörde ni om Hijabuppropet och Stealthy Freedom, det var många som ansåg att man ”omotiverat kränker andra” genom att bära slöja eller genom att INTE bära slöja. 

Men i domstol skulle Elisabeth Wallin Ohlsson eller hijabbärare eller de som tar av sig hijab inte dömas idag. Men inte pga lagen utan på grund av att domstlen följer den allmänna opinionens syn på vad som är ”omotiverat kränkande”. Att vara homosexuell är inte kränkande idag. Homofobi är det. Att inte bära eller att bära slöja är inte kränkande i sig, enligt allmänna opinionen som påverkar lagen.

Men burka är på gränsen och många vill förbjuda burka för att de kränks av den.

Att ens blanda in kränkningar i ett domslut är så absurt att det knappt är klokt. 

Givetvis måste det finnas sätt att juridiskt komma åt Dan Parks hat. Men den nuvarande lagen är ett juridiskt missfoster. Lagen måste vara strikt och rak och kan ALDRIG baseras på folks känsla av att de ”kränks” av något.

Den dag homofober kommer till makten i Sverige, gud bevare, kan homosexuella fängslas med samma motiveringar som i domen mot Dan Park.

Och ”framsteg i umgänget mellan människor”… Suck!

Samma som domen mot Hess och tidigare dom mot Dan Park

Jag har skrivit om den luddiga lagen mot Hets mot folkgrupp tidigare

I den citerade jag domen mot Mikael Hess tidigare i år:

domen mot Michael Hess kan man läsa:

För straffansvar krävs att uttalandet eller meddelandet antingen hotar en folkgrupp  eller uttrycker missaktning. Som missaktning bedöms inte bara förtal eller smädelse utan även uttalande som är nedsättande gentemot en folkgrupps anseende. Även  uttalande som innebär att en viss folkgrupp förlöjligas innebär att fallet praktiskt taget alltid, faller in under bestämmelsen.

och:

Tingsrätten konstaterar att frågan om huruvida Michael Hess uttalande har varit  sant, eller i vart fall för Michael Hess framstått som sant är utan betydelse i målet.  Michael Hess uttalande ska bedömas utifrån den tidpunkt och vid det sammanhang  som han skrivit uttalandet i. Vid gärningstidpunkten har Michael Hess inte hänvisat  varken till etablerad forskning eller islamska källor. Det är först i samband med åtalet som Michael Hess har försökt påvisa stöd i forskning och religiösa skrifter.  Tingsrätten konstaterar därför att det är uppenbart att Michael Hess uttalande inte varit en del i en saklig och vederhäftig diskussion.

Samma sorts formuleringar om ”missaktning” kombinerat med ett absurt uttalande om att det inte är hat om man har forskning och källor bakom sig.

En tidigare dom, TRMAL_B_2014_1130, formulerades på samma sätt:

”Vid utövande av yttrandefriheten finns en plikt att så långt som möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och därför utgör ett angrepp på deras rättigheter och som inte bidrar till en debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor. Det är tingsrättens bedömning att omständigheterna vid en samlad bedömning är sådana att Dan Park genom att hålla upp skylten med den angivna texten spritt nedsättande och omotiverat kränkande uttalanden och han därmed gjort sig skyldig till ett angrepp på romers rättigheter. Hans agerande kan således inte anses vara skyddat av yttrandefriheten.”

Dan dömdes alltså inte bara för antiromsk rasism utan även för att folk sett sig kränkta och för att han inte bidrog till en god samhällsdebatt.

Läs mer här: http://ligator.wordpress.com/2014/05/19/lagen-om-hets-mot-folkgrupp-ar-for-luddig/

Annonser

2 thoughts on “Det luddiga begreppet ”kränkningar” och Dan Park

  1. Ping: Lagen om hets mot folkgrupp är för luddig | Sverige är inte världens navel!

  2. Ping: Lagen om Hets Mot Folkgrupp skyddar inte individer | Sverige är inte världens navel!

Kommentarer inaktiverade.