Hizb Ut Tahrir och dagens situation

Hizb Ut Tahrir har jag skrivit om innan. De är mot demokrati och kan tänka sig att utrota judarna ( eradicate Israel and purify the earth of Jewish filth.)

Just nu har pågår Isis offensiv i Irak och kriget i Gaza. Hizb Ut Tahrir stödjer inte isis, de vill upprätta ett eget kalifat. I detta kalifat kommer demokrati att vara förbjudet.

Men vad anser de om dagens sits?

Se på dessa två inlägg på deras svenska FB sida och inlägget på deras brittiska sida.

Skärmklipp Skärmklipp2 Skärmklipp3 

I själva tanken på kalifatet ingår alltså:

1) Stöd till terroristerna och antisemiterna i Hamas
2) De vill skapa ett muslimskt kalifat, styrt efter muslimska regler, utan demokrati och där inkluderas HELA Palestina. Även nuvarande Israel. Allt som är ”kufr” ska bannlysas.

Kombinera det med deras syn på demokrati och bilden av Hizb Ut Tahrir blir ganska kuslig.