Ett medborgargolv, vad är det?

Vill ett samhälle ha nya ideer ska man vända sig till de grupper som slagits för friheten eller som slåss för den ännu inom det samhället. Det är en gammal välkänd sanning  som gällde då idén om näringsfrihet var ny, och då begreppet arbetarnas frihet och rättigheter var på tapeten för 100 år sen. Idag kan man hitta nya ideer bland grupper som för 50 år sen hade i praktiken noll rättigheter för 50-60 år sen. Som HBT-rörelsen och funktionshindersrörelsen. Den sista gruppen slåss ännu med näbbar och klor för sin frihet mot dem som vill minska deras medborgerliga rättigheter av ”ekonomiska skäl”.

Därför ska man titta noga, mycket noga på vad som sker i funktionshindersrörelsen. Där finns ideerna för framtiden.

En sådan idé är medborgargolvet. Jag har hört lite om projektet sen en tid tillbaka eftersom jag känner några av de som arbetat med det. Nu finns en hemsida för det och det ska presenteras i Almedalen.

http://medborgargolv.se/

Idén i sig är briljant och stämmer bra överrens med mina egna tankar. Alla människor ska ha lika rätt och MÖJLIGHET till liv och frihet i Sverige, oavsett livssituation, funktionshinder, sjukdomar etc. Alla ska ha rätt och möjlighet att styra över sina egna liv. Mänskliga rättigheter måste bli en del av den svenska politiska debatten.

Det betyder att man inte bara kan skära ner rättigheter hur som helst, som när man skär ner personliga assistansen för personer med funktiionsnedsättningar. Det man gör då strider mot de mänskliga rättigheterna och rätten till liv och frihet. Rätten att kunna bajsa när man vill och behöver det är faktiskt en lika viktig och grundläggande rättighet som yttrandefriheten.

Men det betyder också att man måste börja se över bidragsssystemet vi har idag. Det bör ersättas med någon form av medborgarlön, alternativt negativ inkomstskatt som gör att var medborgare har en garanterad basinkomst.

Det bästa är att initiativet inte är vänster eller höger. Jämlikhet i MÖJLIGHETEN att utöva sina rättigheter på lika villkor med andra är en urgammal tanke som både vänstern och liberaler har fört fram. Och tanken att människor ska ha rättigheter och inte bidrag och stöd från pappa staten, är också en tanke som både vänster och höger kan tycka om.

Det är en arbetsgrupp som koordinerats av Jonas Franksson som arbetat fram det. Jonas nämner på sin Facebook dessa namn som hjälpt till med projektet: Jona Elfdahl Susanne BergJessica SmaalandAdryan Linden, Vio Szabo, Ola Bergner Schubert Andre’ Fohlin och STILs styrelse & kontor. Jag tycker de förtjänar att omnämnas här också. Gör man något bra ska man få cred för det!

Räkna med att se mycket om det här på min blogg framöver.

Här är de sju punkter man lagt fram:

1. Varje medborgare äger rätt till sin frihet.
Varje myndig medborgare äger makten över sitt liv. Varje myndig medborgare har rätt att gå ut när hen vill, resa fritt och bosätta sig var hen vill i landet, samt i övrigt fritt få forma och styra över sitt liv.

2. Varje medborgare behandlas jämlikt av staten.
Varje medborgare äger samma rätt att oinskränkt röra sig fritt i samhället och ta del av vad det har att erbjuda. Varje medborgare har samma rätt till utbildning och att söka jobb. Det innebär också varje medborgares oinskränkta rätt att söka och få vård. Alla är lika inför lagen och ingen medborgare får diskrimineras eller förtryckas.

3. Varje medborgare äger rätt till integritet och grundtrygghet.
Varje medborgare har rätt till sin egen kropp, rätten till hälsa, liv och personlig integritet, samt rätt att inte hamna i fattigdom. Varje medborgare äger även rätt att inte hamna i förnedring eller förnedrande situationer för att få sin grundtrygghet verkställd. Denna rätt gäller oavsett ålder eller livssituation.

4. Staten säkrar medborgarna på golvet.
Staten ändrar de lagar och regler som förhindrar att alla medborgare omfattas av denna rätt. Det är staten som har det slutgiltiga ansvaret för att ingen faller igenom golvet när det gäller de medborgerliga rättigheterna. När staten tillgodosett att alla medborgare omfattas av golvet så ligger det också på statens ansvar att ta bort eventuella hinder för att detta ska bli verklighet, som det kommunala självstyret eller andra förtryckande myndighetsstrukturer.

5. Medborgare får ovillkorligen stöd.
Staten garanterar varje medborgares rätt till frihet, jämlikhet och trygghet genom att ge stöd till de som har behov av det. Detta ges som ett ovillkorat kontantstöd. Stödet måste vara av sådan storlek att medborgaren inte riskerar psykisk eller fysisk ohälsa och serviceinsatserna blir av hög kvalitet. För att förhindra att människor fastnar på basbeloppsnivå krävs även insatser för att öppna upp arbetsmarknaden.

6. Rätten till makt över stödet.
Den som behöver olika stöd har själv makt över insatsen som ges samt vem som ger insatsen. Den enskilda medborgaren har full kontroll över det kontantstöd som denne får för olika serviceinsatser, makt att välja hur stödet ska vara utformat och vem som ska ge stödet. Behöver medborgaren hjälp med vägledning och annat stöd för att kunna ha denna makt, så ska sådant stöd ges.

7. Bygg golvet först.
Stöden som inkluderas i golvet är kopplat till människors grundläggande rättigheter och behov. Det betyder att dessa behov måste tillgodoses innan bidrag eller subventioner som har till uppgift att underlätta för att medborgare som redan befinner sig på golvet ska få en förenklad vardag. Sådana bidrag och subventioner får bara förekomma om golvet är stabilt och inkluderar alla.

 

 

Annonser