Är åsiktsregistrering alltid fel?

Politisk åsiktsregistrering är alltid fel, eller hur? Åsiktsregistreringen av kommunister och nazister förr i tiden och den polisiära kontrollen av radikala islamister och vänster- och högerextrema idag är bara fel?

Eller, är frågan så enkel?

Ska polisen kunna registrera och hålla koll på enskilda organiserade nazister som twittrar om behovet av att ”göra som Hitler” mot motståndare och judar?

Eller Breivik. Breivik hade åsikter innan han gjorde verklighet av åsikterna. Om polisen hade registrerat Breiviks åsikter innan han begick massmordet och hållit koll på honom, kanske slagit till om de spanat och sett att han köpte vapen. Hade det varit rätt eller fel? Det hade baserats på åsiktsregistrering, att Breivik hatade och kanske ville döda muslimer och kulturmarxister. Men hade det varit rätt att göra den åsiktsregistreringen, eller fel?

Frågan om åsiktsregistrering och spaning på grupper och partier som vill begå terror eller störta demokratin (som Kommunistiska Partiet, RF, Svenskarnas parti och SMR samt Hizb Ut Tahrir och ISIS idag) är inte så lätt.

* Vad det rätt eller fel att polis spanade på kommunister 1939-40?

Var det rätt eller fel att samhället gjorde åtgärder för att isolera dem och också gjorde så de värsta kommunisterna inte fick göra militärtjänst? Var liknande åtgärder mot en del nazister fel? Borde man hanterat alla landets nazister som man hanterade kommunisterna eller inte?

Det är registrering av åsikter detta också. Kommunister och nazister var organiserade i partier och organisationer. Så här i efterhand vet vi att bådadera samarbetade med Sovjet respektive nazityskland och hade stött en ockupation om det skedde. Organisationerna, dvs SKP och nazipartierna var stödda av utländska makter. Nazister och kommunister i Sverige var för förföljelse och mord på judar respektive ”borgare” och gjorde upp dödslistor i hemlighet. De ville störta demokratin och arbetade för det. Åsiktsregistering och negativ särbehandling – rätt eller fel?

Torsten Nilsson, senare S utrikesminister, berättade att han debatterade mot kommunister i SKP 1940. Han frågade alla kommunister i salen om de skulle stödja Sovjet om de anföll Sverige. Kommunisterna sa ja.

* Gjorde svenska myndigheter rätt eller fel som åsiktsregistrerade nazister och kommunister på 50-talet? Om inte, vilka borde de åsiktsregistrerat?

Partierna ville störta demokratin och i kommunistiska partiets fall hälsade man Sovjet som befriare och stödde Sovjets terror inrikes och i grannländerna. Enskilda individer i partierna skrev ofta om hur de ville störta demokratin även i Sverige. Hur hanterar man detta? Borde man hållit koll på någons åsikter, eller ingen? Och vems åsikter i så fall?

Vad händer om polis och myndighet INTE håller koll på personer som vill störta demokratin och massmörda människor?

Var går gränsen? Den frågan är inte lätt heller? Går gränsen vid förberedelse av brott? Men hur ska man kunna få reda på om brott förbereds utan att spana på beteende, medlemskap och åsikter? Hade det varit illegalt att spana på Breivik bara på grund av att han visat extrema åsikter om muslimer och talat om behovet att bygga en väpnad motståndsrörelse? Ja rent formellt hade det det, det hade varit att spana på en person på grund av dennes åsikter. Men hade det varit rätt?

Och var går gränsen. Vem ska man få spana på? Den som säger att demokratin i Sverige måste störtas? De som är medlem i parti som vill det och därmed aktivt arbetar för den idén? Eller bara de mer extrema? De som sympatiserar med dessa, eller?

Är det rätt eller fel att polis spanar på personer som gillar Demokratbloggen, ni vet han som vill mörda muslimer och översätter Breivik till svenska? Är det rätt eller fel att man spanar på islamister som vill mörda ”kuffar” eller vänsterextrema som vill skjuta borgare och Sverigedemokrater? Är det rätt eller fel att spana på de som sympatiserar med dessa? Medlemmar och andra?

Om man stöder terrorister, ska polis få registrera en då? Om man är med i en terrororganisations propagandabyrå som tex Jens Holm var? Rätt eller fel?

Nu ska det sägas att jag är jätteskeptisk och motståndare till massövervakningar av den stil IB gjorde och man gjorde i USA under McCarthy eran. Men betyder det att jag är mot all åsiktsregistrering?

Mitt svar är enkelt. Nej det är jag inte. Men var gränsen går och hur man ska övervaka övervakarna är ett dilemma jag ännu brottas med?!

Annonser