Är även vänsterextremister för rättvisa och solidaritet?

När man säger att den antidemokratiska vänsterextremismen på sikt är ett lika stort hot som högerextremismen får man höra en hel rad bortförklaringar. En av de vanligaste är att man inte kan jämföra högerextremism och vänsterextremism eftersom:

”vänstern har alltid slagits för solidaritet och rättvisa, högern för orättvisa”

eller:

”vänsterextrema delar vänsterns kamp för rättvisa och solidaritet. Högerextremismen är bara ute efter att förtrycka och slå ner människor”

Denna myt är i sig ett varningtecken. Den som sprider den är själv farligt nära att vara vänsterextremist. Anledningen är att personen drar högern över en kam och inte ser skillnad mellan demokrati och ickedemokrati.

Myt 1: ”den grymma högern”

En person som ansåg att man inte kunde kalla vänsterextremismen eller kommunismen under 1900-talet för lika farlig som högerextremismen sa att ”vänstern har alltid slagits för solidaritet och rättvisa, högern för orättvisa” till mig. Hen la sen till att hela högern vill trampa på folks frihet, precis som de högerextrema.

Denna person anser alltså att hela högern egentligen är samma skrot och korn. Det är ingen avgörande skillnad mellan en folkpartist och en nazist, eller en s.k. ”högersosse” och en person i Svenska Motståndrörelsen, alla är de för borgerlighet och kapitalism och det är sånt som förtrycker folk.

Kommunisterna begick samma fel 1932 när de sa att det vore klassförräderi att alliera sig med Socialdemokraterna för demokrati och mot nazism eftersom Socialdemokraterna och nazisterna var ungefär samma sak: dvs de var båda för en ”borgerlig demokrati” och ”kapitalism”. (Inte förrän efter 1933 ville kommunisterna ha en enhetsfront mot nazismen och allians med socialdemokraterna. Men Socialdemokraterna sa nej. De ville inte alliera sig med en rörelse som var lika vidrig i deras ögon som nazismen.)

Om man påpekar att vänsterextrema och högerextrema alltid är och har varit mot demokrati får man ofta höra att ”parlamentaristisk demokrati är inte ett bra system. Vi vill utveckla ett riktigt folkstyre, så det är ok att vara mot demokratin som den ser ut idag”. Den myten faller alltid om man skärskådar deras program. Vänsterextrema vill alltid, utan undantag, exkludera grupper ur demokratin.

Myten om att hela högern är ond kan man inte bemöta rationellt. Det bästa är att skratta åt dem och kalla dem gnäll-liberaler. Säga till dem att de tänker precis som de gnälliga konservativa och liberala som drar hela vänstern över en kam. Ni vet de som säger att Socialdemokrater, Vänsterpartister och vänsterextrema egentligen är samma skrot och korn, och kommunister och för socialism. De konservativa och liberala som inte kan se skillnad mellan en demokratisk och en odemokratisk vänster.

Är det nåt någon av de som gillar denna myt hatar är det att bli kallad gnäll-liberala eller ärkekonservativa.

Myt 2: ”den goda vänsterextremismen”

Eftersom kommunisterna i Sovjet och kommunisterna i Sverige förr och radikala rörelser som Revolutionära Fronten, säger sig vara mot rasism, fascism och för solidaritet och rättvisa kan man inte bunta ihop dem med högerextrema som vill förtrycka människor.

Problemet med denna myt är att man utgår från retoriken. Man anser att vänsterextremas retorik ska man ta som sann medan högerextremas är osann.

Det kan låta väldigt vackert när man läser vad nazister och kommunister, vad fascister och vänsterextrema, vill. Det är frihet, broderskap, rättvisa, trygghet och rättssäkerhet.

Om man läser Adolf Hitler eller Lenin ytligt ser man inga tecken på att de var för massmord. Hitler skrev aldrig i sin Mein Kampf att ”jag vill utrota alla judar, romer, funktionshindrade, homosexuella, svarta, oppositionella och slaver med gas”. Lenin skrev aldrig i sina böcker att han ville slakta alla borgare och fria bönder och alla oppositionella.

Om man däremot skärskådar båda herrarnas böcker ser man att de ville exkludera grupper från det kommande folkstyret och från arbetet att nå det kommande folkstyret. Dessutom uttalade sig båda GROVT nedsättande om dessa grupper. Ofta använde man ord som ”skadedjur” för att avhumanisera dem och beskriva dem som parasiter som MÅSTE bekämpas.

Resultatet av avhumanisering och exkludering genom ”vi och dom” är ALLTID massmord.

Vänsterextrema vill alltid exkludera borgare och folk för privategendom eller ”borgerlig demokrati”. För dem är KLASSEN måttstocken de använder då de bedömer vilka de ser som ett hot. Högerextrema ser inte klass som det avgörande utan RAS och ETNICITET. Båda vill exkludera politiska motståndare.

Den som vill se hur Lenin hanterar det kan läsa en artikel jag skrivit tidigare: Vem eller vad var Lenin och Sovjetkommunismen.

Solidaritet?

Visst läser man bara ytligt de fina texterna så kan det verka som om varken nazism eller kommunism var nåt farligt eller ÄR nåt farligt. Man får faktiskt läsa på och se hur de ser på sina medmänniskor.

Det är egentligen väldigt enkelt.

Vänstern står för solidaritet och rättvisa om den inte hatar högern och vill inte exkludera grupper från sin syn på demokrati. Högern står för frihet och rättvisa om den inte hatar vänstern och vill exkludera grupper från sin syn på demokrati.

En vänsterextrem som ser på vissa klasser som en högerextrem ser på vissa raser och kulturer är INTE en som står för solidaritet och rättvisa. Det är aldrig någon som man ska bjuda in i den goda stugvärmen för att dela bord med den övriga vänstern!

Därför är inte Vänsterpartiet idag samma sak som det gamla diktaturkramande VPK. Därför är Vänsterpartiet och Socialdemokraterna aldrig någgra partier som kan eller ska sitta vid samma bord som  Revolutionära Fronten och Kommunistiska Partiet.

Annonser