En fråga om vänsterextremismen

Jag fick en fråga om varför jag inte tolererar vänsterextremister vid min sida i kampen mot rasism, homofobi och sexism och liknande. Är inte det viktigare än att ta avstånd från kommunister och vänstergrupper som är för våld?

Svaret ger jag här.

Varför vill jag kasta ut AFA och RF från den antirasistiska gemenskapen?

Jag kan inte delta på något där Revolutionära Fronten tolereras eller är arrangörer för de slå mig och många av mina nära och kära på käften. Det framgår tydligt här:

 Revolutionära Fronten kämpar mot kapitalism, sexism, homofobi och rasism/fascism i alla dess former.

Varför ska jag tolerera Afa som ser anser att även jag ska utsättas för deras direkta aktioner?

AFA arbetar för ett socialistiskt samhälle utan förtryck. Därför är vi emot dagens klassamhälle som är uppbyggt av sexism, homofobi, rasism, kapitalism och fascism…

Kapitalism är lika illa som nazism, anser de alltså. I realiteten är det värre eftersom de anser att kapitalisterna SKAPAT och STYR nazismen. Jag är för öppet kapitalism. Det är troligen du också, även om du anser att du är mot kapitalism. Både AFa och RF definierar kapitalism så luddigt att nästan alla och allt blir kapitalism. Revolutionära Fronten betraktar både vänsterpartister och facken som ”kapitalistiska” och ”borgerliga”. Kom ihåg det. Det är majoriteten av Sveriges befolkning de vill slå på käften!

(Källor hittar ni här)

Varför vill jag sparka ut Kommunistiska Partiet från alla antirasistiska evenemang?

Givetvis kan socialismen inte tillåta kontrarevolutionär verksamhet. ” (källa) ”När detta väl är sagt tvingas jag dessvärre återgå till mitt mer hårdföra jag, ty grunden för debatten är huruvida socialismen av demokratiska skäl måste respektera kontrarevolutionens demokratiska rättigheter. Det anser jag inte, lika lite som jag anser att de borgerligt demokratiska rättigheterna är ”eviga och självklara mänskliga rättigheter… Socialismen är det ena klassens undertryckande av den andra, med våld om så krävs.” (källa)

I Staten och revolutionen gav Lenin ett rakt svar på den frågan: ”Demokrati för folkets överväldigande majoritet och undertryckande av folkets exploatörer och förtryckare med våld, dvs. deras uteslutande ur demokratin – detta är demokratins nya form under övergången från kapitalism till kommunism”… Socialismen fråntar bourgeoisien den ”mänskliga rätten” att vara bourgeoisie. (källa)

Därför att de vill exkludera alla kontrarevolutionära (dvs som inte håller med om att man ska avveckla demokratin), kapitalister, borgare och ”klassförrädare” från sin syn på ”demokrati” och ”folkstyre”. Precis som Lenin och Stalin menar de i och för sig att det bara är en minoritet som de vill ta de mänskliga rättigheterna från. Dessutom anser även de att kapitalism och borgerlighet är lika illa som nazism.

Jag skulle klassas som borgare, kapitalist och klassförrädare samt kontrarevolutionär. Det skulle troligen du också, även om du anser att du är mot kapitalism, borgare och höger.

Likt Afa och RF definierar KP kapitalism så luddigt att nästan allt blir kapitalism. KP betraktar både vänsterpartister och facken som ”kapitalistiska” och ”borgerliga”, och klassförrädare, och sådana ska man behandla som Lenin ville att de skulle behandlas. I realiteten är det värre eftersom de anser att kapitalisterna SKAPAT och STYR nazismen.

Därför…

Det finns andra problem. RF och AFA accepterar offensivt våld som politisk metod. KP är mot demokrati och hyllar massmördare som Mao, Stalin och Lenin. De anser att Nordkorea är en bra demokratisk och välmående stat. Etc.

Men för mig räcker det faktum att RF och AFA vill slå mig och andra ”kapitalister”, som flera av mina nära och kära, på käften eftersom de ser kapitalism som likvärdigt med nazismen. Och KP vill tysta mig, med våld om nödvändigt, när de kommer till makten.

Därför ska de kastas ut ur den antirasistiska rörelsen och frysas ut totalt. Och alla som sympatiserar med dessa grupper eller kompromissar dem bör vi hantera exakt som vi skulle hantera nazisympatisörer som försöker ta sig in i den antirasistiska rörelsen.

Mer läsning: antidemokratismen i Sverige, samt idag nazisterna, imorgon kapitalisterna och en artikel om vad Lenin stod för.