Vithetsdebatten har problem med antisemitism

”Vita ska hålla käft om rasism, de vet inget om ämnet. Vita är inte vita då de utsätts för rasism utan icke vita. Och icke vita är vita när de är rasister. Eller så kan vita inte alls aldrig utsättas för rasism alls. Eller så är bara vita som utsätts för rasism icke vita, människor med mörkare hy kan inte vara rasister. Eller så är bara vissa vita som utsätts för rasism icke vita och UTSATTA för rasism, finnar kan aldrig ha varit utsatts för rasism. Judar är bara utsatta för rasism om en vit hatar dem, inte om en med mörkare hy hatar dem. Eller så är judar inte utsatta för rasism om palestinier hatar dem. Eller så”…

Vithetsdebaten spårar ur tolatlt just nu. Jag vet ärligt talat inte om jag ska asgarva eller gråta.

Jag tror nog gråta eftersom generaliseringar om att ”vita inte kan utsättas för rasism”.

De sista månaderna har jag gjort ett experiment. Jag har frågat vithetsdebattörer om de anser att det är rasism om mörkhyade palestinier skulle hata vita judar.

Jag har då fått svaret att den vita juden har två (!) maktprivilegier. Dels är denne vit och dels är denne jude. Och palestiniern är i underläge maktmässigt på grund av israels politik.

Så nej, en mörkhyad palestinier kan inte vara rasistisk mot en jude, sägs det.

En del av de som jag pratat med om detta förstår tankefelet och inser snabbt att det de sagt är helgalet. Att beskylla alla judar för något på grund av israels politik är rasism. Men påfallande många har inte tagit tillbaka påståendet och står fast vid att en jude inte kan utsättas för rasism av en palestinier.

Det är grov rasism att hata alla judar på grund av Israels politik. Punkt slut!

Och. Det som är sorgligast är att kända antirasistiska debattörer sett dessa ”vithetsdebattörer” ursäkta antisemiter på twitter och de har inte sagt ett pip. De har tigit tyst. Varför?

ALLA som generaliserar om att ”vita” inte kan utsättas för rasism, som jag har konfronterat med exemplet om judehat har antingen stött det eller urskuldat de som uttalar sig så. ALLA, utan undantag, varför? Är det något i tänkandet hos de som generaliserar om vita som gör att de lättare generaliserar om judar? Kan det vara generaliserandet om grupper av folk som är det problematiska?

Här följer en av ca 20 dialoger jag haft som slutat på samma sätt: med urskuldande av antisemitism. Namnet har jag plockat bort i just det fallet, för att jag fick personen att ändra sig och inse hur fel hon resonerade. Efter dialogen har jag lagt in fyra typiska tweets som visar hur vithetsdebattörer urskuldar antisemitism.

Dialogen

A) Jag är sjukt trött på alla vita som påstår att de kan utsättas för rasism.

Jag) Har du hört talas om att samer och finnar utsatts för rasism, och vita judar? Det finns vita muslimer också!

A)  Men nej, begreppet ”vita” syftar inte på de som är normativa i vithetsnormen. Alltså pratar jag inte om samer när jag pratar om vita. 

Jag) Så en vit same är alltså inte vit om denne utsätts för rasism?

A) Men varför blandar du in finnarna, de är normativa. Samerna icke normativa.

Jag) Har du hört talas om rasism mot finnar i Sverige så sent som upp till 70-talet och 80-talet.

A) Nej nu är du löjlig. Lika löjlig som då du påstod att du utsatts för rasism.

Jag) För det första sa jag att det hat skåningar (jag är skåning) har mött genom seklen har varit rasismliknande. För det andra har finnar utsatts för minst lika mycket hat som muslimer idag genom århundradena i Sverige.

A) Ah, men ja, det är väl hat mellan vita då. Vita är så patetiska

Jag) Jag vet en finne som mötte hat från judar och romer. En rom tryckte en kniv mot strupen på honom och bad ”finnjäveln” åka hem till Finland.

A) Men gud vad du är löjlig. De är finnar och vita och har vithetsprivilegier.

(…)

Jag)  Så en vit same är alltså inte vit om denne utsätts för rasism? Är en mörkhyad palestinier då att betrakta som vit om denne hatar vita judar.

A) Palestinier som hatar judar är inte rasister

Jag) ? Varför inte? Jag vet palestinska individer som pratar om judiska blodsoffer och sånt? Är inte de rasister?

A) De kan inte vara det

Jag) Varför?

A) För att israelerna är i överläge och är normativa.

Jag) Jag pratar inte om Israel nu utan om judar Judar utsätts för hat

A) Hat är kanske inte alltid bra. Men Israel förtrycker palestinierna.

Jag) Men vad har judarna med det att göra? Jag pratar om judarna, inte om Israels ockupation. Är det rätt att hata alla judar på grund av Israels politik?

A) Det är förståeligt. De har ju normativt överläge i världen.

Jag) Så du säger att alla judar är i överläge och man får vara rasism mot och hata dem?

A) Hat är inte bra, men jag kan förstå det. En palestinier är inte rasist för det. Israel är nazistiskt!

Jag) En jude lär inte hålla med om det.

A) Palestinierna har tolkningsföreträde

Jag) Så om man anser sig ha tolkningsföreträde och underläge får man uttala sig negativt generaliserande och hatiskt om grupper? Du vet väl att Sd anser sig vara i underläge gentemot muslimerna och åberopar det som skäl till sina islamofobiska generaliseringar.

A) Lägg av

Jag) Vi lämnar det ett ögonblick. Tillbaka till normidén. Så om någon svart uttalar sig islamofobiskt i arabvärlden där muslimer har normativt överläge så är det inte rasism, menar du det?

A) Exakt, ja!

Jag) Men om en vit uttalar sig islamofobiskt där?

A) Då är det rasism.

Jag) Och om offret är vitt?

A) Då är den vite inte vit, strukturellt sett. Nä, nu kan jag inte maila mer. Hej då!

(…)

*****************************

Fyra exempel

1)

1 ***

2)

2  ***

3)

3  ***

4)

4

Sammanfattning

Detta urskuldande av hat mot judar kan bara klassas som grov antisemitism.

Problemet med att blanda in generaliserande maktanalyser i frågan om vad som är hat och rasism eller inte ser man om man studerar nazismen. Tvärt emot alla myter ansåg inte nazisterna att judarna var i ”underläge” eller ”svaga” maktmässigt. De ansåg att judar var i överläge, var starka och ett hot mot tysken. Det rättfärdigade mycket av deras generaliseringar mot judar.

Man kan också studera Sverigedemokraterna. De hatar inte muslimer för att de anser muslimer är i ”underläge”. Tvärtom anser de att muslimer är i överläge och et hot mot ”det svenska”.

Att blanda in maktfrågor i frågan om rasism är livsfarligt. Dels för att rasister genom alla årtusenden har gjort samma sak. Dels för att man generaliserar, och då missar man nyanserna.

Om man generaliserar om alla vita missar man nyanserna.

Som min finske vänsterpartistiske vän brukar säga då så han får höra att han inte kan utsättas för rasism, eftersom han är vit:

”Han kan komma tillbaka när han fått en kniv mot strupen av arbetskamraterna som ber honom dra hem till ”hemlandet”…

Man kan också välja att vara mot ALL rasism, oavsett mot vem. För det är faktiskt lika rasifierande och rasistiskt att generalisera om vita och judar som mot muslimer och romer! Och inte minst så smutsar man ner sig själv när man behandlar andra rasistiskt.