Första maj och kampen mot nazismen

En del vänsterpolitiskt sinnade har uttryckt sorg över att arbetarnas dag, den första maj, detta året mest kommer att handla om kamp mot nazism. Det är lite synd. Räta på era ryggar istället och var stolta. Återigen handlar första maj om kamp för demokrati, mot nazism och rasism.

Ni går i spetsen i den kampen, var stolta för det!

Så fort nazisterna kom till makten 1933 utbröt en hetsjakt på arbetaraktivister. Både antidemokraterna i kommunistpartierna och demokraterna i Socialdemokratin och arbetarrörelsen blev offer för terrorn. Man kan säga att de blev nazisternas första offer. De som kunde flydde utomlands. Socialdemokraternas tidning Vorwärtz kom att ges ut i Österrike och Tjeckien sen under många år.

Redan från början försökte nazisterna kidnappa 1 maj och göra högtiden till sin. 1933 utnämndes arbetets dag till Tyskland nationaldag.

Mycket av antinazisternas retorik kom att handla om att försvara arbetets dag från nazisterna. Och otaliga demonstrationer hölls mot nazismen från 1932 0ch framåt. 1/5 var en dag då man stolt visade sitt engagemang för demokrati och mot nazism.

Att Svenskarnas Parti marscherar idag är ett bra bevis för hur nazistiska de är. De vill kidnappa arbetets dag igen.

Så ni som är vänster och marscherar idag ska vara stolta. Ni går i era förfäders fotspår och ska vara stolta över att 1 maj åter är en dag då demokrati och kamp mot nazism står i fokus.

Ja det är svinaktigt att Svenskarnas Parti marscherar, men ni har inget att skämmas för!

——————–

Här är en serie bilder från Völkische Beobachter, nazisternas partiorgan. 1934. De visar hur de porträtterade den tyska nationaldagen. (samma nummer av tidningen)

Dessutom har jag lagt in några bilder från Skånska Socialdemokraten 2/5 1933 som visar hur kampen MOT nazismen tidigt formade sig. Lägg märke till banderollen i Helsingborgs demonstrationståg mot judepogomer! Resolutionen togs vid demonstrationen 2/5. Har bifogat ett utdrag från en artikel om 1/5.

 

———————-

volk3

volk4volk2

volk1 

1933

1933-2 

1933-3