Jag stödjer Tillsammansskapet

Kommande artikel för Motargument.se

En ny rörelse har vuxit fram i Sverige för att bekämpa rasism och hat: Tillsammansskapet. Det de erbjuder är ett alternativ till hatet och motargument mot rasism i form av praktiskt engagemang.

SkärmklippDet började i Frillesås. Det började med att några engagerade medmänniskor i ett lokalsamhälle ville hitta vägarna att bygga bort hat och rasism. I samarbete med Expo och Alexander Bengtsson, började man fundera över hur man skulle kunna gå till väga.

Lite förenklat kom man fram till att man måste ge antirasismen ett mer positivt budskap. Dvs ett budskap som överbygger fördomar och hinder som finns mellan grupper. Dessutom ett som bygger upp folks förtroende för demokratin utan att för den skull vara partipolitiskt.

Så växte Tillsammansskapet fram, delvis inspirerat av brittiska Hope Not hate.

Boken Positiv antirasism gavs ut där en del av ideerna för första gången presenterades. Och Frillesås Friendship växte fram som den första lokala gruppen i Tillsammansskapet. Numera finns grupper lite varstans. till exempel i KalmarLudvikaFlenLund, Eskilstuna, Trollhättan, HalmstadKarlskrona, Örebro, Västerås, etc. Den 29/3 kommer man att genomföra Tillsammansmarscher över hela landet.

På deras Facebooksida skriver de:

Tillsammansskapet är Stiftelsens Expos plattform för att erbjuda lokala antirasistiska grupper verktyg, kunskap och inspiration för hur man kan ta fighten för sammanhållning i sitt lokalsamhälle, mot rasism och högerextremism.

Den lokalt förankrade antirasismen tar ansvar för sina lokalsamhällen genom att bygga allianser mellan människor och bedriva kampanjarbete i olika former.

När Alex Bengtsson var i Kalmar beskrev han en situation där nazister hade lagat ett fotbollsmål i Kalmar. ”varför kunde inte antirasister ha lagat det målet”, frågade han?

Så konkret vill Tillsammansskapet att antirasismen blir. Motargument mot hat och rasim genom att dagligen visa att Sverige är ett land där vi alla kan och måste hitta vägar att samarbeta och hjälpa varandra.

Länk till Tillsammansmarschen, och Tillsammansskapet samt den lokala grupp i Kalmar som jag är aktiv i.

Annonser