Därför är Svenskarnas Parti nazister

Uppdaterad maj 2014

Efter attacken på en antirasistisk ledare för MFF-supportgrupp har Svenskarnas Parti kommit mer i fokus. Att stora delar av massmedia väljer att inte kalla Svenskarnas Parti för nazister är inget annat än skandal. jag har samlat bevismaterialet i en artikelserie om fem delar, för varför man måste kalla dem nazistiska i denna artikel. Den är lång och full av länkar, men kan fungera som bra referensmaterial att posta då någon undrar om man verkligen kan kalla dem nazister.

Om några av länkarna är döda brukar de gå att återskapa genom https://archive.org/web/.

1) Svenskarnas parti är antidemokrater och grova rasister.

Svenskarnas Parti anser att bara etniska svenskar ska ”styra Sverige” och de är mot demokrati. SvP vill man ersätta demokratin med något nytt.

Typisk nazi-estestik även då väljer bilder att publicera.

Dagens statsskick har varit ett experiment som varat i ungefär ett sekel och det negativa resultatet av det går inte att ta miste på idag. Det demokratiska systemet är en av huvudanledningarna till den kaosartade situation som börjar sprida sig allt mer då dagens statsskick bygger på ansvarslöshet, egoism och folksplittring, vilket har möjliggjort inflytande för allehanda särintressen på bekostnad av allmänhetens dito. Ett nytt system där kompetens, ansvar och allmännytta är ledord måste ersätta det nuvarande systemet för att kunna lösa krisen som skapats och sedan kontinuerligt förbättra Sverige.

Eller som dan Eriksson från SvP skriver:

Jag är inte emot folkligt inflytande, absolut inte. Jag är inte heller emot yttrandefrihet, mötesfrihet eller religionsfrihet. Men jag är ingen demokrat.

Men inte alla ska ha rätt att delta i denna demokrati. T.ex. inte icke etniska svenskar.

2, Sverige skall styras av svenskarna: Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället. Enbart svenskar skall företräda, leda och styra Sverige. … Svenska massmedier skall ägas och drivas av svenskar så att inte svenska intressen får ge vika för etniskt främmande sådana. 3, Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.

Om man studerar deras debatter och pratar med aktiva anser de inte heller att ”landsförrädare” ska inkluderas i demokratin. Landsförrädare innebär för dem  judar, muslimer,  journalister och såväl moderata som socialdemokratiska politiker. Judar, muslimer och kineser ses av partiet som en främmande invasionsstyrka som ockuperar landet.

Genom den enorma invandringen från muslimska länder har många som kritiserar denna pågående politik kommit att omfamna judar och Israel. På samma sätt finns det många som är starkt kritiska till det judiska inflytandet som tycks se islam som en allierad. Jag ser båda som en del av en utländsk invasion av Sverige… Samtidigt börjar kineser köpa upp även företag som fortfarande har sin bas i Europa. På sikt riskerar Sverige och Europa att ägas helt av asiater. Vad det i slutändan kan leda till rent konkret vet vi inte. Men vi vet hur ett samhälle påverkas när tidningarna ägs av judar.

2) Svenskarnas parti bildades som  Nationalsocialistisk Front. Partiet ombildades till Folkfronten och sen till Svenskarnas Parti. 

Enligt myterna kan man inte kalla dem nazistiska eftersom de bara har bakgrunden i Nationalsocialistisk Front.Svenskarnas Parti är inte samma parti som NSF, brukar det heta. Det är fel!

Expo har skrivit en bra redogörelse om partiets tid som NSF. Om man vill så kan man titta på NSF:s hemsida. Den är bevarad på Archive.org. De hade en tidning som hette ”den svenske nationalsocialisten”. Här är ett provexemplar av den (pdf).

Ibland hör man personer hävda att folkfronten och NSF inte alls var samma parti. Då kan det vara bra att läsa vad Realisten, Svenskarnas Partis partitidning, skriver om saken.

Denna vecka meddelade partiet Nationalsocialistisk front att man med omedelbar verkan avvecklar sin tidigare organisation, samtidigt etableras partiet Folkfronten.

Partiet Nationalsocialistisk front meddelade att dess ledning beslutat att lägga ner partiet med omedelbar verkan. Istället kommer dess tidigare riksledning att arbeta inom partiet Folkfronten såsom partiledare respektive vice partiledare. NSF:s manifestation som var tänkt att hållas i Stockholm den 30 november kommer istället att arrangeras av Folkfronten.

Eller vad Svenskarnas Parti själva skriver på sin hemsida:

Ärleskog berättade om hur man efter moget övervägande kommit fram till att ett nytt parti måste startas för att kunna göra verklighet av strävandena för ett svenskt Sverige. Det som Höglund varit inne på om vikten av att vinna sympatier i de breda massorna måste stå i centrum för en organisation med framgångssträvanden. Ärleskog berättade om hur han hade varit involverad i planeringen för ett nytt parti. Ärleskog berättade vidare om det nya konceptet, och förklarade att den nya organisationen ska gå under namnet Folkfronten. Ärleskog presenterade också att Folkfrontens ordförande kommer att bli Daniel Höglund….

Det var en på många sätt magisk kväll. Ett nytt parti har fötts. Kampen för det svenska folket har alltid pågått, men först nu finns ett redskap för att vinna den kampen. Det är långt kvar till målet, ingen tvekan om den saken, men genom Folkfrontens födelse kan man ana den kommande segern.

Så det öppet nazistiska NSF bildade alltså Folkfronten. Det medger SvP. Folkfronten i sin tur bytte namn. Om det skriver också Realisten:

SVERIGE Partiet Folkfronten har efter en tids arbete kunnat byta namn till ett permanent och skyddat partinamn. Det nya namnet blir Svenskarnas parti.

När partiet Folkfronten startades var inte partibeteckningen registrerad. Detta öppnade upp för sabotage från antagonister. Efter att dessa registrerat det nya partiets namn lokalt valde man därför att starta en insamling med de underskrifter och personnummer som behövs för att registrera ett nytt partinamn rikstäckande.

Målet har nu uppnåtts och under en intern julmiddag lanserade man det nya partinamnet – Svenskarnas parti.

Man kommer att använda sig av samma partisymbol, men i övrigt går namnet Folkfronten i graven.

Även detta skriver Svenskarnas Parti om öppet på sin hemsida.

Äntligen är det klart! Efter hårt arbete under åtta månaders tid efter att insamlingen startade så är nu partinamnet registrerat. Under sju månader har aktivister över hela Sverige arbetat med att samla in de 1500 underskrifter som behövts för registreringen och efter närmare en månads arbete med vad som känts som oändliga turer hos Notarius Publicus och valmyndighet så registrerades vårt partinamn den 23 november, nästan på dagen ett år efter partibildandet…

Under hela den här tiden har vi använt namnet Folkfronten med slogan Svenskarnas parti och vad skulle vara mer rätt än att fortsätta genom att slå fast att vi som tar svenskarnas parti också är Svenskarnas parti.

Svenskarnas Parti hade en partiledare vid namn Daniel Höglund från 2008 till 2013. Som synes av denna artikel var han aktiv i Nationalsocialistisk Front. Bland annat i att arrangera middagar till Adolf Hitlers ära.

3) Kopplingarna till det Ukrainas nazistiska regeringsparti Svoboda.

Denna vinter har flera aktivister med bakgrund såväl i svenska motståndsrörelsen som svenskarnas parti rest till Ukraina. The Daily Beast rapporterade till exempel igår att Mikael Skillt från Svenskarnas parti befunnit sig där. Men även andra T.ex. Sanna Hill (fria Tider etc) och ledare för andra nationella nätverk.

Är det en slump?

Den 23 mars förra året hade Svenskarnas Parti, SvP sin partikongress som man kallade Vision Europa. Här deltog en rad europeiska nazistpartier, bland annat tyska NDP, lett av Uno Pastör, dömd för nazistiska brott i tyskland. Svobodas internationelle talesperson deltog, Taras Osoulenko. Han höll för övrigt ett tal på kongressen som ni kan se på youtube här!

Så här presenterades  Svoboda av SvP: ”Vi är glada för våra nya kontakter med våra kamrater i Ukraina, Svoboda har på 10 år växt från 0,3 procent till 10,44 procent av den ukrainska väljarkåren, vi välkomnar delegaten, Taras Osaulenko.”

Det Ukrainska regeringspartiet Svoboda är ett nazistiskt parti med en liknande ideologi, bakgrund och estetik som Svp. Läs mer om dem här.

4) Svenskarnas Parti tar inte avstånd från nazistpartier och nazistiska företeelser.

Dessutom tar inte partiet avstånd från våldsamma nazistpartier som grekiska Gyllene Gryning. Partiet har öppet stött olika nazistiska terorister.  I partiets webbtidning Realisten, kan man läsa artiklar som uttrycker beundran för Hors Wessel, Joseph Goebbels och andra ledande nazister och artiklar som hyllar det gamla svenska nazipartiet NRP.

Det sistnämnda är ganska viktigt. NRP var öppet nationalsocialistiska. Att Svenskarnas Partis officiella husorgan i en serie artiklar hyllar NRP och paret Oredsson, som drev NRP, är symptomatiskt. När Göran Oredsson, den gamla ledaren för NRP, dog, skrev realisten så här:

SVERIGE Göran Assar Oredssons gravsten kommer att prydas med det nordiska solhjulet, en symbol som använts av just Nordiska rikspartiet.

En vän till familjen låter meddela att de som vill ge Göran en sista hälsning gärna kan sända ett bidrag till hans gravsten, för att så hjälpa familjen med omkostnaderna. Donationer kan sättas in på plusgiro 36 90 61-7. Betalningsmottagare är Solhjulet och donationen märks med ”gravsten”.

Gamla NRP hade en hemsida som kan läsas här.

Att realisten är partiorgan för Svenskarnas Parti framgår om man läser deras hemsida.

Realisten.se är en tidning som drivs av Svenskarnas parti. Tidningen drivs ideellt och söker ständigt efter fler skribenter och medarbetare. Skriv gärna notiser om lokala händelser, artiklar, krönikor eller annat. Kontakta Realisten.se och berätta hur du kan hjälpa till.

I Svd skriver Helene Lööf detta:

I början av 2007 startade partiet (under namnet Nationalsocialistisk front) en kampanj för yttrandefrihet under parollen ”Yttrandefriheten är hotad”. Kampanjen var en protest mot lagstiftningen om hets mot folkgrupp efter att medlemmar i partiet dömts för detta brott. De engagerade även kända utländska revisionister som britten David Irving, belgaren Siegfried Rudolf och tyskarna Horst Mahler, Germar Rudolf och Ernst Zundel. I anslutning till kampanjen lät partiet nytrycka och sälja tidigare förbjudna böcker – bland annat Oskar Landahls ”Judefrågan” från 30-talet. Kampanjer kring yttrandefrihetsfrågan har sedan dess kommit att bli något av partiets signum och under senare tid har de bland annat genomfört en rad olika flash mob-aktioner, där de satt upp avspärrningsband runt olika tidningsredaktioner. Dessa kampanjer följer ett europeiskt mönster där liknande grupper i många länder försöker överta yttrandefrihetsfrågorna och framställa sig själva som de ”sanna försvararna av yttrandefriheten” och som de ”egentliga offren” för åsiktsförtryck och förföljelser.

5) Ideologin är nazistisk.

Partiet hatar, som jag redan visat, demokrati. Partiet är dessutom starkt rasistiskt. Deras migrationspolitiska program kan läsas här. Invandrare och deras ättlingar ska kastas ut ur Sverige. Här följer ett smakprov:

En positiv återvandrings- och utvandringspolitik syftar till att på ett ansvarsfullt och humant sätt vända den massinvandring som medfört det negativa mångkulturella samhället av idag, för att på sikt återuppbygga ett så harmoniskt svenskt samhälle som möjligt. För att en så positiv samhällsutveckling som möjligt skall komma till stånd så krävs först och främst en avveckling av det multietniska samhället så att svensk folkgemenskap, trygghet och välfärd kan återupprättas.

I sin tidigare inkarnation, Folkfronten, skrev man:

Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare. Sverige behöver vara svenskt för att svenskarna skall kunna skapa sin egen kultur, sina egna seder och bruk samt fritt kunna välja vilka influenser som skall påverka eller berika Sverige från andra delar av världen”.

Partiet är antisemitiskt. Partiorganet Realisten har publicerat mängder av artiklar om ”judarna” som problem.

Men det kanske allra bästa beviset för att partiet är nazistiskt finns i deras beskrivning av deras ”historiska uppgift”. Jag citerar texten helt här nedan.

Partiet utgår från KAMPEN. Det är klockren nazistisk ideologi. Att sätta kamp för existensen främst och koppla politik till ”blod och jord”, dvs till ras och territorium, är och har alltid varit kärnan i nazistiskt tänkande. Som bekant heter Adolf Hitler självbiografi ”Min Kamp”, det är ingen slump.

Sedan urminnes tider har människans uppehälle kantats av kamp. När människan som jägare och samlare drog runt som nomader var kampen för överlevnad ständigt närvarande. Hunger och köld var trogna vandrare vid människornas sida. När man började slå sig ner för att bruka jorden fortsatte bekymren. Viss bekvämlighet infann sig i och med att man inte ständigt var tvungen att förflytta sig, men missräkning, dåliga skördar och naturkatastrofer orsakade svält och död. Människan har hela tiden varit ett flockdjur. Man har levt i familjer men varit beroende av sin stam. Ibland har konflikter uppstått mellan olika stammar. Det har inte sällan rört sig om att exempelvis en nomadstam har gått in på en bofast stams mark. Konflikter om äganderätt till mark och varor har alltid varit en källa till konflikter. En annan anledning till gräl har varit om någon medlem ur en stam har skadat en medlem ur en annan stam.

Med tiden har stammarna lärt sig att samsas med intillboende stammar och bildat samhällen. För ungefär 1.500 år sedan stod maktstrider mellan samhällen och landsdelar i det som skulle bli Sverige. Under denna period krossade svearnas kung Adils västgötakungen Åle Opländske vid ett blodigt slag på Vänerns is. Det var första gången som stora delar av Sverige stod enat. De olika landskapen bildade ett land. Allt hänger samman.

Vi svenskar består i förlängningen av en mängd stammar som har slagit sig samman. I grund och botten är vi exakt samma människor som för tusen år sedan brukade samma jord. Det är samma gener och samma blod. I grunden finns enskilda individer. Dessa är unika men ändå en del av något större. Varje individ kommer ur en familj. När individen vuxit upp har han eller hon genom giftermål och barn länkat samman sin familj med en annan familj. Två släkter har förenats i en ny individ som så småningom växer upp och länkar samman sin historiska bakgrund med en annan individs. På så sätt hänger den enskilda individen samman med alla andra individer och bildar inte bara ett samhälle utan en del av ett och samma folk. Man har ett gemensamt förflutet men också en gemensam framtid. Alla människor man möter kan genom det avancerade mönstret av släktband någonstans i det förflutna ha gemensamma stamfäder och någon gång i framtiden kan dessa båda individer som idag är totalt okända för varandra vara del av en och samma släkttavla för ett barn från en kommande generation.

Vi är ett folk. Folket är dagens ätt. Genom århundradena har folket utsatts för angrepp utifrån och agerat som en ätt för att försvara sina individer, sin mark och sina egendomar. Ibland har folket letts av individer som inte haft folkets bästa för ögonen. Det har lett till lidande och onödiga konflikter, men det har också lett till folkligt motstånd och omvälvande kamp. För kampen har alltid varit närvarande…

Förr drev statens knektar och fogdar runt och gjorde samhället otryggt för medborgarna. Dessa var ofta utlänningar eftersom de som anställde dem såg ett värde i att de saknade samhörighet med folket de skulle kväsa.

Idag har dessa bytts ut mot utländska ungdomsgäng som driver runt och gör gatorna osäkra. De springer inte statens ärenden men fenomenet är inte helt olikt fogdeväldet. Det är de styrande politikerna som har orsakat otryggheten i samhället. Samtidigt skyddas de kriminella invandrarna av media som konsekvent vägrar skriva om problematiken.Men inget görs för dessa svenskars trygghet… Man satsar istället på att göra fler invandrare till poliser. Plötsligt är vi tillbaka på 1400-talet där de som ska upprätthålla lagen är utlänningar. Då utnämndes de för att de saknade lojalitet till svenskarna. Idag väljs de bland annat för att politikerna tror att de ska kunna skapa ordning och reda bland de kriminella invandrarna, men istället kommer det visa sig att det bara blir värre. Invandrarnas lojalitet till det svenska värdlandet förblir obefintlig.

Blod, jord, kamp och invandrare som är kriminella som kollektiv. DÄRFÖR är Svenskarnas Parti nazister!

6) Nazihyllningar och förintelseförnekande

Råder ännu minsta tvekan? Se denna video om hur SvP hyllar gamla nazister och småmyspratar med NRP:s Vera Oredsson. Lägg märke till förintelseförnekandet. (Även citerad i Realisten.)