I skuggan av en stövel

I skuggan av en stövel…

Av Karl Gerhard är nog en av de starkaste texter jag vet. Mot judeförföljelse och mot kolonialism. För frihetens försvar i Europa 1934. För människorätt och människovärde. Med referenser bak till Bablylon och Rom…

 Evabritt Strandberg – I skuggan av en stövel1934
Text: Karl Gerhard
Musik: Harry Warren, Al Dubin (Shanghai Lil)

Jag är intet, jag är allt,
jag är frihetens gestalt,
jag är alla tiders stora ouppnådda ideal.
Jag är vetenskap och Vett,
jag är mänsklighet och Rätt.
Jag, som borde stå i solen
och tillbes som Vestal

jag står i skuggan av en stövel,
är fjättrad vid en grov kolonn.
Rest av preusseri
och av slaveri
från det gamla babylon.
Ibland martyrerna i Roma
på kejsar Neros stadion
led jag samma nöd,
dog jag samma död
som jag dog i Babylon.
Men över landen
och över haven
mitt namn ånyo flög,
ty frihetsanden
ej läggs i graven.
Stolt och himmelshög,
den som en låga evigt lyser
att visa väg till Panthéon
för en mänsklighet
som i evighet
trälat uti Babylon.

Frihets stamort på vår jord
är för mången Högan Nord.
Engelbrekt, Ditt namn skall lysa
bland de oförgätliga.
Gandhis kropp är skinn och ben,
men hans andes ljusa sken
är ett diadem kring pannan
på Moder India.

Hon står i skuggan av en stövel.
Imperiet ger ej pardon,
kvinnor föda barn
för dess grottekvarn
i dag som förr i Babylon.
Vårt avstånd minskas mellan landen
av luftskepp och av radion,
men trots vår kultur
byggs det mur vid mur
liksom förr i Babylon.
Frihet – med tänger
av järn man målar
din kind med negerblod.
Kring halsen hänger
man dödens strålar
enligt sista mode.
Du är en etikett för gangsters
och Hollywoods panoptikon,
där man vaneslött
säljer kvinnokött
såsom förr i Babylon.

Klaga månde Israel
mörk är himlens stjärnepäll,
ingen vänlig stjärna visar
vägen till Jerusalem.
Jehova – Ditt eget folk
var i sekler smärtans tolk.
Ifrån sina fäders marker
fördrivas de på nytt.

Den tunga skuggan av en stövel
förmörkar dock ej Helikon.
EINSTEIN, Din kultur
står med skarp kontur
i relief mot Babylon.
Oss Konstens Genius MAX REINHARDT
har framställt ljus som Oberon.
BERGNER, i din själ
bor en arvedel
luttrad uti Babylon.
Ty konst har adel
som evigt höjer
sig över tid och ras.
För knektars tadel
hon sig ej böjer.
Ande och extas
kan landsförvisas men ej dödas;
Europa mistat sitt förstånd.
Steget mot kultur
tas när vi går ur
skuggan ifrån Babylon.