Varken rasisterna i Sd eller Jan Hjärpe har rätt om våldtäkterna

Sverigedemokraters syn på islam och våldtäkter debatteras ganska mycket just nu. Det är utan tvekan rasism, och grov rasism, att påstå att islam och koranen påbjuder våldtäkter som straff för kvinnor. Att demonisera en religion genom att påstå att HELA religionen och därmed ALLA utövare direkt och indirekt är som extremisterna inom den religionen är rasistiskt! Men betyder detta att det inte alls förekommer religiös extremism inom islam?

Ska man tro på Jan Hjärpe finns ingen islamistisk extremism. Eller om det finns så betyder deras försök att få koranen och islam att rättfärdiga hat och våld någonting?

I Expo skriver Hjärpe så här:

 Våldtäkt har inte utdömts i shariadomstolar. Det har skett i lokala byråd. Då har det inte följt islamisk rätt eller landets lagstiftning utan sedvanerätt. Det har alltså inget stöd i shariarätten. Det finns ett känt fall för några år sedan i Bangladesh och ett ytterligare några år tillbaka i Pakistan. Efter detta hände har det kommit starka protester från religiösa ledare och jurister. Bylund har modifierat lögnen lite, men det är fortfarande en lögn. säger Hjärpe.

– Bylunds resonemang kan liknas vid att någon stjäl julgranar i en skog och sedan påstår att detta överensstämmer med allemansrätten, fortsätter han.

Hmmm… Varför han skriver så kan man undra.

Problemet med det som Sd och Linus Bylund säger är inte att de säger att det händer att kvinnor har dömts till våldtäkt av religiösa idioter. Problemet är att rasisterna inom Sd påstår att HELA ISLAM och därmed ALLA MUSLIMER är sådana.

Det vill säga det finns folk som TOLKAR shariarätten på det sättet att man dömer kvinnor till våldtäkt.

Jordanien

Har Järpe verkligen ingen kunskap om Artikel 308 i Jordaniens lag tex, som ger våldtäktsmän möjlighet att undslippa straff genom att gifta sig med den våldtagne. Kvinnan har bara att buga och tacka och ta emot ”erbjudandet” om giftemål. VAD ÄR DET ANNAT ÄN ATT DÖMA KVINNOR TILL VÅLDTÄKT BASERAT PÅ PERVERSA TOLKNINGAR AV SHARIA?

Offren för denna drakoniska lag är många:

In Morocco, another young victim unfortunately did not survive the effects of her ordeal. Amina El-Filali, a 16-year old village girl chose to commit suicide through drinking rat poison rather than endure what she had told her parents was an unbearable marriage to the 23-year old man who had raped her. Her rapist was exonerated under Article 475 of the Moroccan penal code, the country’s equivalent to Article 308. Amina’s case shows that this abhorrent law and the problematic attitudes that condone it is an issue of wider regional significance, and not just limited to Jordan.  Sexual harassment and discrimination against women is endemic across the countries of the Middle East and beyond.

Lagen motiveras med sharia och shariadomare dömer kvinnorna till detta straff, men kritikerna baserar också sin kritik mot lagen genom sharia:

“Since forced marriages are null and void in Islamic law, Sharia judges could take a firmer stand and question the victims if they are being forced into marriage,” Sabbagh added.

Andra exempel

Några andra exempel:

Marocko har inte en artikel 308, de har en artikel 475. men innehållet är samma som i Jordanien. Om man våldtar en minderårig kan man slippa straff genom att gifta sig med den minderårige.

Afghanistan har samma lag och där kan kvinnor som våldtagits ännu dömas till fängelse.

Libanon är också utsatta för denna form av religiös galenskap, men protesterna uteblir inte.

Religionens roll?

Islam är bara en religion, precis som kristendomen är det. Vad de aktiva religiösa har för människosyn beror inte så mycket på vad som står i de heliga böckerna utan mer på vad som gömmer sig i hjärtat på den som läser de heliga böckerna.

Men inom islam precis som i kristendomen finns det folk som använder religionen för att rättfärdiga de värsta typerna av ondska.

Inom kristendomen har vi sett extremister rättfärdiga massmord, slaveri, kkk, nazism och annat med bibelcitat och religiösa doktriner som grund. Så sker givetvis också inom islam. Det betyder inte att alla utövare delar denna syn. Tvärtom. Och ofta används ett och samma citat ur bibeln eller koranen både för och mot något. Så användes tex kärleksbudskapet om Agape både för att rättfärdiga slaveri och kampen mot slaveri i USA på 1860-talet.

Jag har studerat hur de kristna och muslimska religiösa tänker som rättfärdigat sådant som våldtäkter i religionens namn. Extremisternas syn på detta är väldigt lika varandra inom båda religionerna.

Så här ungefär resonerar de.

Samhället är en hierarki med Gud i toppen, sen de världsliga och andliga ledarna av olika rang. Sista beståndsdelen i hierarkin är familjen. Där är mannen överhuvud. Samhällets överlevnad hänger på att dessa hierarkier existerar och bevaras. Finns inte hierarkier måste man SKAPA dem och de underordnat dem måste lyda dem.

Sex är något oerhört viktigt och det skulle utmana själva fundamentet för vårt samhälle om man hade sex utan att knyta den sexuella akten till de sexuella hierarkierna. Därför ådömer en del extremistiska sharia domstolar kvinnan att gifta sig med sin våldtäktsman.

Som referens hänvisar extremisterna inom islam till koranens ord om att sex. för en man, bara är tillåtet med de som de är gifta med eller ”de rättmätigt besitter”. Det rättmätiga dömer domarna i efterhand.

Inom kristendomen har liknande lagar rättfärdigats på samma sätt, men med bibelcitat om det heliga äktenskapet.

Det betyder givetvis inte att HELA islam och HELA kristendomen är bakom sådan här galenskap. Även de som slåss mot våldtäkter och för kvinnors lika rätt finner styrka och argument i samma heliga böcker som galenpannorna använder för att förtrycka kvinnor.

Det kan låta brutalt men bibeln och koranen är bara böcker som innehåller ”guds ord”. Orden där i används lite hur som helst av folk och kan användas för att förespråka förtryck lika väl som frihet.

Men extremism är ett hot, alltid! Våldtäktslagarna i tex Jordanien rättfärdigas av religiösa extremister vars syn på kvinnor och människan är ett hot, ett stort hot, och som skapar enormt mycket lidande!

Därmed sagt är Sverigedemokraterna som babblar om det ”onda islam” lika stora rasister som Ahmed Rami och andra som babblar om den ”onda judendomen”. Men rätt ska vara rätt. Varken Jan Järpe eller Linus Bylund har alla sina hästar hemma i stallet i den här debatten!

För övrigt är det väl inte att förvåna att en person som inte ens såg att Ahmed Rami var antisemit inte ser att det finns extremism inom islam, liksom alla andra religioner.

Läs mer om Artikel 308 i Jordanien här:

Scrapping Article 308, Jordan Times

Outrage over rapelaw

95% of rapists go unpunished under disputed Penal Code provision

Article 308 in Jordan

Sharia arguments against rapelaw

UN report (PDF)

Läs om Artikel 475 i Marocko här:

Rape law in Morocco

Al Jazeera. Morocco to change rape law

UNICEF

The rise of islamic feminism

Annonser