Nazister pratar om stereotyper…

Det finns en artikel på Svenska Motståndsrörelsens sida som i sin fulla tragedi är intressant.

Nazzarna har skriver om oss antirasister och den ”hemliga” metod vi ska ha konspirerat ihop mot dem. Den går ut på att betrakta folk stereotypt, att demonisera och avhumanisera. Fascinerande nog beskriver de exakt sin egen metod när nazister hatar judar eller muslimer

Rasismen börjar med en negativ generalisering, en stereotyp. Sen övergår den i demoniseringar, tal om judiska världskonspirationer till exempel. Folk som har samröre med den hatade gruppen stigmatiseras och avhumaniseras och därmed blir de lättare att attackera.

Fast när nazisterna skriver påstår de att de själva utsätts för det!

Så håll för näsan (skiten stinker) och läs detta. Visst är det som en exakt beskrivning av deras eget rasistiska hat, fast de pratar om det de påstår är ”lögner om dem”.

Första steget S: Stereotyp
Det första S:et i SDSA står för stereotyp. Ordet stereotyp talar mycket för sig själv. Det innebär att en grupp tillskrivs kollektiva egenskaper som utmärker dem från övriga normen. Dessa egenskaper eller attribut är inte sällan våldsamt överdrivna.

Genom att måla upp en stereotyp reduceras motståndaren till en ytterlighet som många inte känner samhörighet med. Nidbilder och karikatyrer är vanligt förekommande i denna teknik. En bild som många borde känna igen är den glasögonprydde näthataren med stora svettdroppar i pannan. Bilden har bland annat illustrerats i antirasistiska kampanjer på sociala medier.

Den svettige näthataren är förstås oattraktiv, misslyckad, outbildad och skyller sina misslyckanden på andra som feminister och invandrare. Det är en vit medelålders man som upplever sig förlorat sina privilegier när kvinnor och invandrare tar plats i samhället.

Tidigare var stereotypen för en rasist ofta en ung skinnskalle som tillskrevs liknande egenskaper som den svettige näthataren. Budskapet var ändå densamma: Så här funtade är alla som opponerar sig mot kulturberikningen. Det går att fylla på med olika psykologiska förklaringar. Mobbning, dålig uppväxt, sexuella komplex, känslostörningar är bara några exempel.

För den egna antirasistiska självbilden gäller en omvänd stereotyp: Välutvecklad, attraktiv, framgångsrik, vidsynt och så vidare. När motståndaren har reducerats till en stereotyp finns många förklaringsmodeller färdiga. Det blir överflödigt att ta reda på hur det egentligen förhåller sig med personer som har fräckheten att tänka annorlunda. Utbildningen som bland annat sker genom såpoperor, Hollywoodfilmer och Aftonbladets löpsedlar reder ut frågan.

Andra steget D: Demonisera
Att demonisera motståndaren är en teknik som många borde känna igen. När demonisering används syftar allt till att svartmåla motståndaren utan hänsyn till hur det egentligen förhåller sig. Bilden ska vara svart och vitt; ont ska stå mot gott. Alla onda egenskaper tillskrivs motståndaren och fantasin spelar fritt.

Demoniseringens funktion är till stor del avsedd för de egna anhängarna. När motståndaren framställs som en demon är det lättare att motivera de egna anhängarna. De applåderar när förbuden mot oliktänkare klubbas eller när häxbålen tänds upp.

Självbilden hos antirasister och häxbrännare är förstås att de står för den gränslösa godheten; att de är modiga och toleranta människovänner.

Stereotypen av motståndaren kombinerat med demoniseringen gör att folk blir rädda, hatiska eller på annat sätt fjärmar sig mot oliktänkarna. Det leder in oss på den tredje tekniken av SDSA.

Tredje steget S: Stigmatisera
När de första två stegen har tillämpats är motståndaren avhumaniserad. Det finns dock en risk att det uppstår ett socialt sammanhang där motståndaren vinner tillbaka förtroende genom sitt uppträdande. Därför tillämpas stigmatisering eller social utfrysning. Den svartmålade bilden av motståndaren rämnar nämligen i det vanliga mötet med andra.

Det blir viktigt att inte låta motståndaren komma till tals och att hindra varje möjlighet där motståndaren ska kunna socialt interagera med andra människor, de egna antirasistiska anhängarna inkluderat. Stigmatiseringens budskap är att du ska hålla distans till den som utsätts för häxjakt. Vuxenmobbning är en fullt tillåten metod i bästa demokratiska anda.

Stigmatiseringen kan vara verkningsfull som en teknik när den följer mönstret enligt SDSA-modellen. Tekniken har flera dimensioner och kan verka självuppfyllande. Principen om guilt-by-association ingår i stigmatiseringen och innebär att personer som har samröre med motståndaren själva blir skuldbelagda och misstänkliggjorda. Rädslan för att associeras med oliktänkaren ger den självuppfyllande effekten. Antirasisten mår dåligt av blotta tanken på att ens prata med sin motståndare. Det skulle ge motståndaren ”legitimitet”.

Politiskt korrekta personer som är riktigt goda demokrater väljer ofta att tillämpa stigmatisering genom att bryta kontakten med släktingar och bekanta, även om det handlar om meningsskiljaktighet gentemot tredje och fjärde person. Den goda demokraten utfärdar också varningar mot att umgås med den misshagliga personen. Alla som trotsar mötesförbudet straffas enligt guilt-by-association.

Kvällspress, radio och lokal media har hängt ut personer från Svenska motståndsrörelsen som bor i det lilla samhället Sunnansjö i Dalarna och närliggande områden. Somliga i Sunnansjö har tagit på sig rollen som åsiktspoliser och låter sig intervjuas i tidningarna som goda demokrater. Åsiktspoliserna i Sunnansjö utnyttjar även sociala medier för att driva på stigmatiseringen. Till Expressen uttalar sig en av de lokala åsiktspoliserna:

– Vi kan inte ändra tänket hos Emil Hagberg och hans kompisar, det kan vi aldrig göra. Men om vi fryser ut dem flyttar de kanske till slut. Vi tror att det goda kommer segra till slut.

Fjärde steget A: Angrip
Uppviglarna från etablissemanget använder ofta den upphetsade pöbeln för att angripa sina meningsmotståndare. Det kan ta sig uttryck genom extremvänsterns attacker och trakasserier från andra goda demokrater som tror sig praktisera ”civilkurage”.

Pöbeln som ser sina motståndare som en stereotyp, som tror på demoniseringen och som avskärmat sig från all mänsklig kontakt med sin meningsmotståndare, står i begrepp att angripa oliktänkare utan urskiljning.

I sin egen föreställningsvärd är det inte en verklig person de angriper. De angriper sina egna hjärnspöken och manifesterar genom sina handlingar levande exempel på hur taktiken enligt SDSA-modellen fungerar.

Kvinnan som kastade en tårta i ansiktet på Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson illustrerar genom sitt egna exempel och uttalanden hur SDSA-modellen fungerar. Hon angrep inte den verkliga personen Jimmy Åkesson utan en demon som existerade i hennes hjärna. Hennes uttalanden om Sverigedemokraterna till Expressen talar för sig självt:

– Om de skulle komma till makten skulle vi mista alla mänskliga rättigheter. Vi skulle hamna i motsvarande militärjunta som Spanien, Portugal och Grekland. Så ska vi inte behöva leva.

Istället för näthataren är det juden och muslimen som rasisterna och nazisterna utsätter för negativa generaliseringar. Judarna och muslimerna beskrivs som lögnaktiga, dumma, lata, eller konspiratorer med hög IQ, de beskrivs som pedofiler. I och med detta går det att beskriva judarna och muslimerna som HOT, man demoniserar dem. Myterna om Eurabia eller Sions vises protokoll, och de stora världskonspirationerna har fötts…

När demonisering används syftar allt till att svartmåla motståndaren utan hänsyn till hur det egentligen förhåller sig. Bilden ska vara svart och vitt; ont ska stå mot gott. Alla onda egenskaper tillskrivs motståndaren och fantasin spelar fritt. Demoniseringens funktion är till stor del avsedd för de egna anhängarna. När motståndaren framställs som en demon är det lättare att motivera de egna anhängarna. De applåderar när förbuden mot oliktänkare klubbas eller när häxbålen tänds upp.

I och med stigmatiseringen avhumaniseras motståndaren och steget är kort till att attackera dem, muslimer, judar eller invandrare t.ex. fysiskt.

Så ironiskt kan det bli när nazister försöker vara intellektuella!

Annonser