Om konsekvens i det antirasistiska arbetet

I Dn idag skriver Helene Lööw, Daniel Poohl (chefredaktör och vd för Expo) Christer Mattsson att regeringens strategi att ta ett samlat grepp om all form av extremism leder fel.

Utredningen har från början haft ett svårt uppdrag. Regeringen har, i linje med den internationella trenden, valt att klumpa ihop våldsbejakande vänster- och högerextremism och våldsbejakande islamism. Vi påpekade tidigt att bevekelsegrunderna för dessa tre områden är olika och kompetensbehovet för den som skall arbeta operativt så stort att det är orimligt med en gemensam strategi. Det är dessutom orealistiskt att man kan kompetensutveckla personal för alla tre områden samfällt.

Just därför är det också viktigt att påpeka att vår kritik handlar om hur den våldsbejakande högerextremismen ska förebyggas, det är det område som vi kan. Och det ger oss inte automatiskt insikter om våldsbejakande vänsterextremism eller våldsbejakande islamism.

Det forskarna här missar är att vänsterextremister släpps in i finrummen och tolereras i t.ex. antirasistiska rörelser. Om vi då gör ännu mer skillnad mellan extremism och extremism lär ju de vänsterextrema behandlas ännu mer som idel ädel adel.

Istället för att klaga på att regeringen vill hantera all form av extremism på ett samlat sätt borde kanske de tre debattörerna skaffa sig kunskaper om hur vänsterextremismen och den radikala islamismen fungerar.

Och det skulle vara bra om debattörerna hade vägrat att delta på evenemang där t.ex. vänsterextremister deltar. Kommunistiska Partiet, AFA och revolutionära Fronten anses ju vara ”goda antirasister” av VÄLDIGT många i antirasistika rörelsen. Undrar om de skulle tycka det om det var Hitler som KP vurmade för, och inte Stalin, på de antirasistiska konferenserna. Och kvaliten på AFA:s och RF:s ”antifascism” visas ju av att de anser att småföretagare och Mc Donalds är fascister.

All extremism måste behandlas lika, om än med respekt för att de fungerar olika. Sen finns det ju skilllnader i hur akut ett hot är. Viss extremism kräver ju mer insatser än en annan extremism.

Idag har vi stora problem med att extremism behandlas inkonsekvent. Problemet är 180 grader det motsatta som beskrivs i artikeln i DN.

Vissa former av extremism tolereras i finrummet, andra tolereras inte. Istället för att gnälla över att det finns folk som försöker få ett samlat grepp om extremism, och försöker hantera extremism KONSEKVENT, oberoende av om det är från höger eller vänster, så kanske de bör skaffa den där kompetensen de säger att de inte har.

Ett första steg vore att sluta gulla med personer som upprepande gånger försvarar AFA och den autonoma vänstern. Att sluta se ”stalins fanclub” som legitima antirasister.

För övrigt märker man att det finns mer som förenar olika former av rasism, fördomar, hat och extremism, än det som skiljer det åt, om man försöker få ett samlat grepp. Det finns mer som förenar än skiljer de olika extremisterna åt. En radikal islamist, en nazist och en autonom vänstersnubbe tänker och agerar EXTREMT lika. Vi har alltså ALL anledning att ta ett samlat grepp för vi lär oss mer om hur nazister rekryterar ungdomar genom att studera hur autonoma gör det, och vice versa.