Några ord om tillgänglighet och val

Funkanu är en sida jag brukar följa. Som engagerad medborgare är kampen för tillgänglighet viktig. Kampen för lika rätt för personer med funktionsnedsättningar är lika viktig och brinnande för mig som kampen mot rasism.

Funkanu pratar mycket om att tillgängliggöra information om myndigheters beslut, och att göra det lättare för alla att få information och agera på den. Det är viktigt. De har insett datoriseringens och internets stora betydelse för demokratin.

Jag läste nyligen en artikel de skrivit om sitt arbete i Europaparlamentet som var intressant. Där vill Funkanu att i ska införa digitala val. Dvs att man ska kunna rösta hemma från datorn.

Ur Funkas perspektiv är e-val en demokratifråga. Här finns en potential att lösa flera av de stora tillgänglighetsproblem som finns med dagens valsystem. Med e-val skulle vi kunna slippa vallokaler där rörelsehindrade inte kommer in och valsedlar som synskadade och personer med läs- och skrivproblem inte kan hantera självständigt. Vi skulle kunna erbjuda information på många olika språk utan stora kostnader och stöd i form av film och illustrationer för personer med kognitiva nedsättningar. Teknik löser sällan alla problem, men i det här fallet skulle den kunna lösa väldigt många.

Detta gjorde mig lite både glad och konfunderad.

För visst håller jag med om målet. Det är mycket bra att Funkanu lyfter detta. Jag tror också att vi som mål ska ha att införa digitala val.

Men är vi där nu?

Vi ser gång på gång hur digital information kommer på villovägar. Hur hackers ställer till det för oss. Datoriseringen har kommit långt, men har den kommit så långt att vi kan införa val? Knappast. Dessutom måste det finnas möjligheter att kontrollera valresultatet på ett säkert sett. Det sker idag med valsedlarna. De räknas och kan omräknas och all hantering av dem sker i grupp, och med alla folk från olika politiska läger. Den möjligheten försvinner med E-val som de är tänkta nu. Det finn ännu inget motsvarande säkert system för att dubbelkolla valresultat.

Nej det är inte att bara tuta och köra. Initiativet är gott. Som piratpartist gillar jag sådana digitala initiativ. Men säkerheten är för låg ännu.

Dessutom låter Funkanu lite uppgivna om möjligheten att göra vallokalerna mer tillgängliga. Varför det? Tillgänglighet borde vara ett krav!

Själv anser jag att man bör ha digitala val som målsättning, även om vi inte är där nu. Under tiden bör vi skapa maximalt tillgängliga vallokaler. Det finns bra alternativ för de som trots allt inte kan ta sig till vallokalerna, tex elallergiker. För dem fungerar röstning med bud. Dessutom anser jag att vissa rutiner måste skärpas. Det är inte ok att man kan rösta utan att behöva visa leg (skedde mig förra året). Att man bär ett röstkort räcker väl inte som bevis på att man är den man utger sig för att vara.

En tanke på “Några ord om tillgänglighet och val

  1. Pingback: Cyberliv » Sverige är inte världens navel!

Kommentarer är stängda.