Mandelas kritik av ANC och Mugabe!

ANC har diskuterats mycket den sista tiden. ANC har alltid varit en kluven och mycket problematisk rörelse med såväl galningar som fina demokrater i sina led. De sista åren av sitt liv hade Nelson Mandela en konflikt med Jacob Zuma (ANC:s nuvarande boss och president i landet) som inte är så känd. Den rörde hur man skulle hantera Zimbabwes diktator Mugabe.

Mandela fördömde Mugabe offentligt mot slutet av sitt liv, medan Jacob Zuma alltid hållit fast vid kontakterna med Mugabe och Zanu-pf (det styrande partiet där) och vägrade ta fördöma diktaturen i grannlandet. Även när de misshandlade och mördade politiska motståndare.

Anc förnyade för övrigt sitt stöd för Mugabes parti Zanu-pf nu i höstas. (läs mer här)

Mandela var till en början ganska tyst om förtrycket i Zimbabwe men bröt tystnaden 2008 och gick därmed mot både sitt parti och Jacob Zuma.

Nearer to home we had seen the outbreak of violence against fellow Africans in our own country and the tragic failure of leadership in our neighbouring Zimbabwe.

Stödet till Mugabe är inte egendomligt. Både ANC och Mugabes Zanu-pf var på 70-talet och 80-talet i praktiken helt eller delvis kommuniststyrda. Mugabe tog ofta till orda mot apartheid och sågs som en god antirasist. Mugabe tog makten i början av 80-talet och började direkt slakta politiska motståndare. ANC var vid den tiden både ideologiskt och politiskt sett beroende av Zimbabwe och mugabes stöd. Att ANC inte tog avstånd från Mugabes politik då är ett exempel på de moraliska kompromisser man gjorde i partiet vid den tiden. (Vid denna tid dödade ANC själva många civila.) ANC var i och för sig inte ensamma. Svenska SIDA beskrev vid denna tid Mugabe som ett stort demokratiskt föredöme.

Även Mandela var, liksom ANC, stor beundrare av Mugabe på 90-talet. Mugabe beskrevs som ”Mandelas bästa vän” då. Det är givetvis förkastligt. Men det var som sagt även svenska SIDA. Och Mugabe fick översvallande beröm av the Economist, Världsbanken, FN och IMF på den tiden också. Efter 1998 började konflikten dem emellan synas ganska tydligt. Mandela var då ännu president i Sydafrika.

Av inrikespolitiska skäl var Mandela tyst i fråga om Mugabe de sista åren. Kanske för tyst, det får historien bedöma!? En del anser att han valde tystnaden av rädsla för ett inbördekrig. Men Mandela sågs som en ”anti-Mugabe”. En statsman som stod för allt som Mugabe inte stod för.

Och i Zimbabwe togs Mandelas tystnad som ett stöd för oppositionen mot Mugabe. Anledningen var enkel. Medan Sydafrikas presidenter, ANC ledarna Mbeki och Zuma, talade väl om Mugabe var Mandela tyst. Och den tystnaden var talande. I Zimbabwe statsstyrda massmedier citerade man ofta Mbeki och Zuma, men det fanns aldrig några aktuella citat av Mandela där, bara gammal skåpmat från 90-talet.


PS

Diverse artiklar. (samlade som referens) Det är artiklar där ANC tar ställning för Mugabe eller är neutrala till Mugabe våld. (Lägg gärna märke till att ANC, som stöder Mugabe har varit mot sanktioner mot landet och Mugabe. Detta med argument som att sanktioner inte fungerar.):

http://www.anc.org.za/docs/anctoday/2008/at15.htm
http://www.anc.org.za/docs/anctoday/2005/at13.htm
http://www.anc.org.za/docs/anctoday/2007/at41.htm
http://www.anc.org.za/docs/anctoday/2008/at19.htm#art1 (en bra artikel från en medlem i ANC som kritiserar Mugabe)

Annonser