patetisk antikommunism och patetisk antirasism

Det är patetiskt med alla dessa som gnäller över hur högerfolk ofta allierat sig med facister men som själva utan att blinka sitter ner vid samma bord som AFA eller demonstrerar med Kommunistiska Partiet.

Patetiskt med de som gnäller över hur en del moderater allierat sig med fascister mot kommunismen men själva tolererar kommunister och AFA och sådana som Sebbe ”döda bögen Jimmie Åkesson” Stakset i kampen mot fascism.

På samma sätt som det INTE är ok att högerfolk allierar sig med fascister är det inte ok att vänsterfolk allierar sig med vänsterextremister.

Jag har ingen respekt för personer som tolererar fascister i kampen mot kommunism och vänterextremism, och ingen respekt för personer som tolererar kommunister och AFA i antirasistiska och antifascistiska rörelsen.

Problem med det?

PS

För övrigt legitimeras alla de idioter på högerkanten som under 1900-talet ville kämpa mot kommunism genom att alliera sig med fascister, genom att antirasister ständigt allierar sig med kommunister och vänsterexremister (Afa) i kampen mot fascismen och nazimen.

Ni vet väl hur de moderater som allierade sig med fascister och WACL i kampen mot kommunismen resonerade?

De tänkte exakt som de antirasiter gör som allierar sig med AFA eller Kommuistiska Partiet idag.