Är fördomar en mänsklig rättighet?

I vissa delar av världen får det inga konsekvenser om en person vägrar ta en jude, en muslim eller en kvinna eller en homosexuell i hand. I Sverige får det det, tack och lov. De som vägrar detta får troligen svårt att få ett jobb.Men det finns en utveckling som riskerar att urholka detta i Sverige.

Jag håller helt med Sturmark och co i deras  debattartikel från den 13:e. Artikeln handlar om fallet som rörde mot några som avvisade en muslimsk man som vägrade ta kvinnor i hand.  Trollhättans kommun gjorde fel som inte gav mannen praktikplats, hette det, och de betalade skadestånd till mannen. Sturmark och co försvarar kommunen.

Det gör jag med.

Vad gör man om någon av religiösa skäl vägrar ta judar, muslimer, homosexuella eller kvinnor i hand? Ska man få böter om man avvisar en sådan fördomsfull person. Är det diskriminering att vara avvisande till folk med fördomar?

Det är ingen mänsklig rättighet att få ha fördomar. Visst, jag är liberal och anser att om man vill vägra ta judar, muslimer, kvinnor, homosexuella eller andra i hand, ska man få det. Men man får ta konsekvenserna av det också. Man kan inte vara fördomsfull och sen springa med svansen mellan benen till mamma och be om hjälp och skydd.

Och visst, vill någon anställa en person som vägrar ta vissa människor i hand ska man få det. Inga problem med det. Men man får respektera att inte alla delar fördomen och att därför inte alla kommer att anställa personen.

Tänk er om det varit en kristen rasist som vägrat ta muslimer i hand. Det hade varit skäl nog för att inte anställa. Eller hur? Eller vad gör vi med alla de domar som redan finns mot rasister som åberopat alla möjliga skäl, inklusive religiösa, då de diskriminerat t.ex. muslimer? Ska vi nu riva upp de domarna också?

Innan ni rusar fram och vill lagstifta mot att man avvisar personer som av religiösa skäl inte vill ta kvinnor i handen så ber jag er besinna er. För om det blir praxis eller lag i Sverige så har varken muslimer, judar, homosexuella eller andra nåt skydd längre heller. Då kommer det det att vara FÖRBJUDET att diskriminera rasister som vägrar ta exempelvis muslimer i hand. Vill vi det?

Om vi vill skydda tjänstemäns rätt att vägra anställa rasister, som inte vill ta muslimer i hand, måste vi skydda rätten att vägra anställa folk som inte vill ta kvinnor i hand.

Även om man åberopar sin religion som skäl för sina fördomar är det ändå en fördom.

PS

En del skulle ställa frågan: ”men val av religion och bön och val av mat då?” En bön är ingen fördom. Om man diskriminerar någon för att denne ber ”annorlunda”, har annorlunda religion eller äter annorlunda är det diskriminering.

Annonser